Zlín zná vítězný projekt revitalizace Velkého kina

Mezinárodní architektonická soutěž na revitalizaci Velkého kina pořádaná statutárním městem Zlín je u konce.

V rámci netradiční formy soutěže, tzv. soutěžního dialogu, vybrala odborná komise složená z renomovaných architektů a zástupců města vítězný návrh, který schválila na svém mimořádném zasedání i rada města. Vítězem soutěže se stal architektonický ateliér re:architekti.

Soutěž probíhala formou soutěžního dialogu, který je složitější a časově náročnější než klasická soutěž. Jeho výhodou je však otevřenější postup, který umožní porotě v průběhu soutěže aktivně zasahovat do podoby návrhu.

Mezinárodní soutěž formou soutěžního dialogu

Soutěž měla mezinárodní parametry a to jak díky účasti vybraných architektonických kanceláří z Maďarska, Francie a Slovenska, ale také obsazením poroty. V soutěžní porotě usedli kromě zástupců města také nezávislí odborníci. Belgický architekt Pierre Hebbelinck, teoretik architektury profesor Vladimír Šlapeta, slovenský architekt Martin Jančok, zlínská architektka Jitka Ressová a kunsthistorička Jana Kostelecká.

Na jednotlivých setkáních se soutěžícími byli přítomni také experti, kteří průběžně usměrňovali jejich činnost v návaznosti na konkrétní specializace. Externím administrátorem soutěžního dialogu se stala společnost MOBA studio s. r. o..

Z přihlášených vybráno šest týmů

Již v průběhu podzimu 2019 bylo vybráno šest týmů, které vzešly z přihlášených zájemců o účast v dialogu. Týmy byl vybrány na základě dosavadních zkušeností s prací na podobných projektech. Následně byl zahájen samotný dialog s jednotlivými týmy, během kterého byla postupně zpřesňována podoba jednotlivých návrhů. Výsledky měly být známy začátkem května letošního roku. Pandemie koronaviru však průběh soutěžního dialogu zpozdila.

„Soutěžní dialog byl pro nás novinkou. Jeho výsledek je za mě velmi pozitivní. Dovedu si představit, že tento model soutěže v podobných případech opět využijeme. Některé návrhy byly od začátku soutěže konzistentní, některé však udělaly zásadní kroky vpřed. Rozhodování bylo velmi složité, protože všechny návrhy se velmi srovnaly a byly velmi kvalitní.“

„Prioritou pro nás bylo celoroční využití a finanční soběstačnost objektu, kde by měli občané města nalézt zázemí pro mnoho akcí. Vítězný návrh všechny tyto aspekty splňuje. Bude však muset ještě doznat úprav, například dle připomínek památkářů či dalších dotčených orgánů,“ sdělil primátor města Zlína Jiří Korec.

Velké kino je ve vítězném návrhu obnoveno jako elementární kubická hala. Stávající konstrukce má být vynesena exteriérovou ocelovou superkonstrukcí. Naprostá většina stávajících prvků ocelové konstrukce bude dle předběžného výpočtu díky tomuto zásahu zachována. Do středového traktu haly je, bez principiálního zásahu do nosné konstrukce, „vloženo” nové podzemní patro. Jsou srovnány nivelity sálů do roviny a do haly je vsazen malý sál.

Hala obklopuje provoz Velkého kina. Malý sál dělí prostor haly na 3 části – Velký sál, Malý sál a foyer. Fyzické rozdělení haly je skryto v druhém plánu v šířce malého sálu tak, aby nebylo na první pohled patrné. Dělící membrána je z akustických důvodů dvojitá. Velký sál je oddělen dvojicí vysokých dveří, které je možné otevřít a tím rozdělení prostoru v podstatě zrušit a vytvořit jeden volný plynoucí prostor kina.

Atelier re:architekti

Architektonický ateliér re:architekti vznikl v roce 2011 s vizí práce na urbanistických úlohách. Poměrně rychle si získal reputaci častými oceněními v architektonických soutěžích. Díky tomu se těžiště práce přesunulo na veřejné stavby. Podstata práce ateliéru tkví v zájmu o kontext, v citlivosti a empatii. Vrstvení města, spojování starého s novým je klíčovým tématem v návrhu staveb i urbanismu. Studio si pečlivě hlídá realističnost svojí práce. Tedy i ekonomické mantinely a sociální kontext.

Náklady na soutěžní dialog zahrnující externí administraci i odměny soutěžícím týmům se blíží k pěti milionům korun. Tato částka představuje zhruba 2% z celkových předpokládaných nákladů na rekonstrukci Velkého kina, které se pohybují okolo 250 milionů korun.

Kino z roku 1932

Památkově chráněná budova Velkého kina prošla od svého vzniku v roce 1932 řadou přestaveb, během kterých se postupně zmenšila její kapacita z původních více než 2500 míst na méně než tisíc. Stavba je unikátní díky své svařované ocelové konstrukci, použité v takovém rozsahu vůbec poprvé na území tehdejšího Československa.

Velké kino bylo staticky dimenzováno jako stavba provizorní. Budova utrpěla několik zásahů při bombardování Zlína na sklonku druhé světové války. Během pozdějších přestaveb bylo neúměrně zvýšeno zatížení nosné konstrukce, do které bylo navíc neodborně zasahováno. V důsledku těchto okolností bylo kino v roce 2016 na základě odborného statického posudku uzavřeno.

TEXT: Red
ZDROJ: Město Zlín