První cenu získala kancelář Stráský Hustý a partneři

Architektonická soutěž na novou lávku v Hlásné Třebani má své vítěze

Architektonická soutěž v Hlásné Třebani zná po zasedání poroty, které proběhlo 16. 11., své vítěze. V zúžené soutěži bylo ze sedmi návrhů vybrány tři oceněné.

První cenu získala kancelář Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. Na návrhu porota ocenila především geometrickou eleganci konstrukce, která souzní s okolní krajinou. Druhá cena byla udělena kanceláři Ehl & Koumar architekti s.r.o. Porota ocenila lehkost a transparentnost navržené obloukové konstrukce.

Druhá cena byla udělena kanceláři Ehl Koumar architekti

Třetí sníženou cenu získalo Sdružení Pontex & Atelier 6 zajímavé konstrukční řešení, které kombinuje více materiálů.

Třetí sníženou cenu získalo Sdružení Pontex Atelier 6

Více informací o vítězných návrzích naleznete na webu obce Hlásná Třebaň nebo na stránkách ČKA v sekci „Soutěže“.

Obec Hlásná Třebaň se nachází na levém břehu řeky Berounky, na druhém břehu leží její „sesterská“ vesnice Zadní Třebaň. Obce jsou propojeny pěší lávkou z roku 1960. Lávka je vinnou špatné údržby a několika povodní ve velmi špatném technickém stavu a bude nutné je v nejbližší době nahradit. Lávka je důležitá především pro obyvatele Hlásné Třebaně, protože ji spojuje s nádražím na druhém břehu, které mnozí využívají pro každodenní cesty do práce nebo do školy.

Každý den zde projde mnoho místních, ale i turistů, které zlákala návštěva okolní krajiny náležící z velké části do CHKO Český kras. Po lávce vede i frekventovaná cyklostezka z Prahy do Karlštejna. Je to největší stavba Hlásné Třebaně, která má na tvář obce i okolní krajiny nezpochybnitelný vliv.

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického a konstrukčního návrhu na novou pěší a cyklistickou lávku přes řeku Berounku. Vyhlašovatelem soutěže je obec Hlásná Třebaň. Soutěži byla udělena regulérnost ČKA. Nezávislá část poroty byla složena s architektů a odborníků na mostní konstrukce: Prof. Ing. Arch. Mikro Bauma, Ing. Akad. Arch. Jana Šépky, Ing. Milana Komínka. Ing arch. Tomáše Pavlase a Dr. Ing. Petra Vítka.

Ing. arch. Zuzana Kučerová – organizátorka soutěže