Založena Česká rada pro šetrné budovy

Založena Česká rada pro šetrné budovy

Začátkem září 2008 byla založena Česká rada pro šetrné budovy (CzGBC – Czech Green Building Council), ­nevládní sdružení, jehož cílem je pro­pagovat ekologicky šetrné navrhování, projektování a rea­lizaci nových budov. Zaklá­dajícími členy jsou společnosti z oblasti architektury, developmentu a stavebnictví, ale také finančníci a výrobci.

Česká rada získala podporu velvyslanectví USA a Green Building Council ve Spojených Státech, jejíž viceprezident pro mezinárodní záležitosti Tim McEnery přijel novou organizaci podpořit. „Když jsem do Rady nastupoval, vůbec mě nenapadlo, že budeme mít odbor pro mezinárodní zále­žitosti. Zájem roste i navzdory krizi, v současnosti máme ve světě přes 20 000 členů a 116 rozpracovaných projektů,“ dokladoval poptávku firem po zeleném stavění Tim McEnery.

Cíle české podoby Green Buil­ding Council jsou ambiciózní: zvyšovat povědomí veřejnosti o environmentálně šetrném stavění, vzdělávat developery a stavební firmy, popsat nejlepší příklady z praxe, podílet se na harmonizaci legislativy s EU.

CzGBC také hodlá zavést certifikaci budov z hlediska celého realizačního procesu – certifikát by měl výrazně vyšší hodnotu než dosud platné energetické průkazy, které hodnotí budovu jen z pohledu energe­tické spotřeby. Odborníci v Radě budou nejprve porovnávat dosud platné certifikáty podle různých ukazatelů, například podle toho, jak odpovídají zdejším sta­vebním normám.

„Německý certifikát nám připadá nejrozpracovanější, zároveň však patří k těm nejdražším. V anketě na našich webových stránkách je zatím favorizo­vaný britský certifikační systém,“ říká jeden ze zakladatelů CzGBC Petr Kotek z EkoWattu. Certifikát zelené budovy znamená vyšší náklady na investici, což vyvolává otázku, zda se vyplatí. Jak říká Tim McEnery, podle průzkumu 2 000 komerčních budov v USA přinesl certifikát při prodeji v průměru o 6 % a v případě pronájmu o 3 % vyšší hodnotu budov ve srovnání s budovami bez certifikátu.

Z architektů se prvním členem stala kancelář Cigler Marani. ­Cílem architektů je slovy jejího zástupce Petra Kužela přispět prostřednictvím Rady ke stanovení jasných pravidel pro rekonstrukci a zateplování památkově chráněných budov, zapojit se do plánování ­dopravní infrastruktury, která by počítala například s rozšířením elektromobilů a kol ve městech, a bránit vytváření monofunkčních zón, které by vytvářely nároky na dopravu atd.

V listopadu proběhne konfe­rence CzGBC o zelených budovách, na níž přislíbil svou účast profesor Marc Shapiro z BNIM Architects. Tato kancelář se v roce 2009 umístila na třetím místě prestižního žebříčku Intelligence Sustainable Design ­Survey, hodnotícího americké firmy, které mohou být ostatním příkladem v oblasti environmentálně šetrného navrhování.

Členství v Radě pro šetrné ­budovy je zpoplatněné. Více ­informací o Radě a připravovaných událostech na stránkách www.czgbc.org.

Iva Nachtmannová

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.