Modely, obrazy i přednášky. Výstava připomene legendárního Le Corbusiera

Dílo Le Corbusiera
Zdroj: FA ČVUT

Unikátní kolekce více než 150 modelů staveb legendárního architekta Le Corbusiera se představí na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Doplní je výstava fotografií, komentované prohlídky a dva přednáškové večery. Vernisáž proběhne v úterý 18. dubna od 18 hodin. Výstava potrvá do 28. 4. 2023.

Putovní výstava obsahuje realizované i nerealizované projekty, jejichž modely vznikly ve studiu RT+Q Architects. Vytvářeli je stážisté a stážistky před nástupem do tohoto ateliéru. Expozici doplní série fotografií Petra Vorlíka, Petra Šmídka, Tomáše Klance, Niny Bartošové a Martina Hory z jejich soukromých cest po Le Corbusierových stavbách. K vidění budou také kresby studujících, kteří se v rámci ateliérové výuky ZAN Brožová, Hůrka, Šrámek pravidelně účastní workshopů v dominikánském klášteře La Tourette ve Francii.

V rámci doprovodného programu se návštěvnice a návštěvníci mohou těšit na komentovanou prohlídku výstavy s historikem architektury Rostislavem Šváchou a dva přednáškové večery, které přiblíží mezinárodní prostředí architektova pařížského ateliéru, odkazy jeho díla ve slovenské a české architektuře i roli žen a zejména Jane Drew v blízkosti Le Corbusiera. V knihovně FA bude k nahlédnutí rozsáhlý soubor publikací z fakultních fondů a digitální archiv NTK Le Corbusier – Plans a ARTSTOR s více než 38 000 položkami poznámek, skic, náčrtů, kreseb a fotografií.

Vernisáž se bude konat 18. 4. 2023 v 18.00 v atriu FA ČVUT za přítomnosti zástupců ateliéru RT+Q Architects a českých kurátorů a kurátorek Petra Vorlíka, Michaely Brožové, Lucie Mlynčekové, Gabriely Novákové a Miroslava Pavla. Výstava potrvá do 28. 4. 2023. Akci organizuje Ústav teorie a dějin architektury ve spolupráci s Ústavem navrhování III a Ústavem výtvarné tvorby.

Program

18. 4. 18.00 otevření výstavy, přednáška Reného Tana

19. 4. 17.00 komentovaná prohlídka s Rostislavem Šváchou

20. 4. 18.00 přednáškový večer
Martina Hrabová, Jana Tichá, Klára Brůhová,
Irena Žantovská Murray
posluchárna Gočár

25. 4. 17.00 přednáškový večer v rámci cyklu Památky 2023
Matúš Dulla, Miroslav Pavel, Petr Vorlík, Hubert Guzik
posluchárna Krejcar

red