Studentská soutěž 2012 -2013
Galerie(4)

Studentská soutěž 2012 -2013

Letošní vyhodnocení studentské soutěže, pořádané společností KM BETA a.s. „Dům nové generace“ byl ve znamení detailu. Úkolem bylo navržení projektu rodinného (bytového) domu či občanské stavby s využitím materiálů KM BETA. 

Na dvě desítky přihlášených (většinou studenti středních škol) odevzdala do soutěže projekty, které většinou velmi precizně řešily jednotlivé detaily stavby. Tentokrát převažovaly projekty rodinných domů, ale porota posuzovala i projekty hasičské zbrojnice, bytového domu, penzionu, kulturního domu nebo polyfunkčních domů.

Při hodnocení se zaměřila porota na choulostivá místa stavby, kvalitní návrh vhodného stavebního materiálu a taky například správné řešení střešního pláště.
 
Shledáno bylo i několik drobných nedostatků a to právě například u řešení atiky, balkonu, nebo v místech mezi bytové-akustické stěny.
 
Poděkování patří odborným konzultantům, kteří jsou nápomocni celoročně všem přihlášeným.
 
Potěšující je velmi vysoká kvalita většiny projektů, kvalitní dispoziční řešení některých projektů, ale i vhodné využití stavebních materiálů pro daný účel stavby (akustika, akumulace, protipožární odolnost…).
 
Ocenit musíme hlavně kreativní návrhy a projekty, které plně využívají vlastností stavebních materiálů.
 
Porota taktéž ocenila využití všech komodit, které v současné době dodává společnost KM BETA.
 
Nakonec bylo rozhodnuto, že nebudou vyhlášeny kategorie dvě (střední a vysoké školy), ale pouze kategorie jedna.
 
Pořadí:
 
1) Jiří Sochor – SŠ Stavební Jihlava 10 000 Kč a zájezd v hodnotě 10 000 Kč
konzultant: Aleš Urban  4 000 Kč


 

2) Kristýna Rudolfová – SPŠ Stavební Liberec zájezd v hodnotě 10 000 Kč
 konzultant: ing. Roman Mizera                3 000 Kč


 

3) Matyáš Prošek – SPŠ Stavební Liberec zájezd v hodnotě 5 000 Kč
 konzultant: ing. Roman Mizera        2 000 Kč


 

 
Všem výhercům blahopřejeme a těšíme se na další ročníky studentské soutěže.
 
KM BETA a.s.