Konference

Komorní konference MĚ100 poukazuje na vztah ekonomiky a územního plánování

Sedmý ročník studentské vědecké konference o ekonomice v měřítku města nebo regionu pod názvem MĚ100 se uskuteční 1. prosince v pražském CAMPu. Na konferenci se prezentují rozpracované doktorské práce, výsledky výzkumu nebo průběh zpracovávaných projektů.

Konference je zaměřena jak na širokou veřejnost v roli posluchačů, tak i na odbornou komunitu z řad vědeckých výzkumníků, tak i profesních odborníků jakožto prezentujících.

Cílem konference je prohloubit diskuzi o vztahu ekonomiky a územního plánování. Každoročně mapuje, kdo se tématice plánování měst a regionů ve spojitosti s ekonomikou na českých vysokých školách věnuje a podchycuje mladé zájemce. Současně zve odbornou komunitu, která bude s doktorandy diskutovat.

Koncept konference je založen na prezentaci rozpracovaných prací doktorandů a referátech přizvaných hostů. Konference proběhne v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha 2 dne 1.12.2022.

Propojením akademické sféry s IPR Praha chtějí organizátoři zvýšit povědomí o konferenci a rozšířit zájem odborné veřejnosti. Konference bude současně přenášena on-line. Účast je bezplatná.

Konferenci organizuje Ústav prostorového plánování FA ČVUT v Praze ve spolupráci s IPR Praha.

Jako hosty – přednášející jsou letos opět pozváni i odborníci mimo akademické prostředí, tzn. představitele obcí, pracovníky odborů, na kterých připravují rozpočty krajů nebo měst, zástupce bank, které financují projekty veřejných staveb nebo zkušené manažery privátních projektů, kteří hledají cesty ke spolupráci s veřejným sektorem.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách.