konference

Redakce radí: kam v únoru za vzděláním a vědomostmi?

Začal nejkratší měsíc v roce, který ani letos nebude přestupný (na bonusový den si musíme počkat do příštího roku), což ovšem neznamená, že nás vezmou zkrátka i pořadatelé akcí, konferencí, tiskovek či přednášek. Ošizeni nepochybně nebudeme ani na pestrém výběru témat a pokrácen nebude ani čas jednotlivých happeningů. Ale už konec s variacemi na téma “krátké” a pojďme se podívat, co nás v tomto měsíci čeká!

Aquatherm Nitra 2023

Pořadatel: MDL Expo, s.r.o.
Kdy: úterý 7. 2. až pátek 10. 2.
Jediná akce vycházející z oblasti technického zařízení budov na Slovensku s největším zastoupením domácích a zahraničních výrobců, zastupujících firem a dodavatelů služeb. Aquatherm Nitra® představuje ucelenou prohlídku technického zařízení budov techniky prostředí a technologií pro energeticky efektivní budovy veřejné i komerční sféry.

 

Střechy Praha 2023

Pořadatel: Střechy Praha s.r.o.
Kdy: čtvrtek 9.  2. až sobota 11. 2.
Veletrh STŘECHY PRAHA je dlouhodobě nejvýznamnější přehlídkou výrobků, materiálů a technologií z oblasti staveb a renovací střech ve střední Evropě, s účastí nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů. Se souběžnými akcemi se jedná o jedinečný odborný veletrh v ČR v oboru střech a úsporného bydlení. Největšími letošními tématy, se kterými se návštěvníci veletrhu mohou seznámit, budou: střecha jako zdroj energie, zelené střechy, zadržování dešťové vody, tesady a pergoly a digitalizace. Současně bude probíhat Fórum 2023 a Izolace 2023.

 

Projektování a dimenzování technologií pro nízkoenergetické budovy

Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí
Kdy: středa 15. 2. od 9:00 v Brně, později i v dalších lokacích
Pořádající firmy REFLEX CZ, RESIDEO, STIEBEL ELTRON a WILO CS pořádají  tradiční odborný seminář zaměřený na podporu projekční činnosti v oblasti technických zařízení budov. V rámci semináře proběhne i odborná přednáška lektorů Katedry TZB, Stavební fakulty ČVUT v Praze, kde zazní přehled změn ve vybraných zákonech, předpisech a normách v oblasti TZB. Současně budou představeny novinky v hodnocení energetické náročnosti budov, kvality prostředí a připravenosti budov na chytrá řešení. Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. 

 

Energetický management pro města a obce

Pořadatel: Vidacon
Kdy: středa 15. 2. až čtvrtek 16. 2.
Další ročník konference, na níž se setkávají energetičtí manažeři z měst a obcí a sdílejí své zkušenosti s realizací energetických koncepcí a strategií, energeticky úsporných opatření a využívání OZE. Letošní program se zaměří zejména na témata: situace na energetickém trhu – jak nakupovat energii?, komunitní energetika, fotovoltaika, zavádění energetického managementu, certifikace ISO 50010, financování projektů na snížení spotřeby energie, úspory ve veřejném osvětlení, úspory energií v budovách a zkušenosti z praxe měst.

 

Vodovodní přípojky

Pořadatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Kdy: čtvrtek 16. 2. od 9:00
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodovodní přípojky: od jejich  definice, přes legislativní otázky, povinnosti vlastníka přípojky a provozovatele vodovodu, technické řešení přípojek, dimenzování, provozování, až po údržbu a opravy, možnosti úpravy vody na přípojce.

 

Technický dozor pracovníka

Pořadatel: Česká stavební akademie
Kdy: pátek 17. 2. od 9:00
Seminář přinese komplexní a ucelený pohled na pozici technického stavebního dozoru stavebníka včetně legislativních úprav a případných důsledků v celém procesu přípravy, realizace i dokončení stavby. Výklad bude doplněn i o vztah technického dozoru vůči dalším účastníkům a aktérům procesu výstavby. Seminář je doplněn poznatky a zkušenostmi lektora, získanými při auditorské a inspekční praxi.

Zdroj: Vytvořeno z podkladů jednotlivých akcí a jejich pořadatelů