Holešovická tržnice

Holešovickou tržnici čekají velké změny

Výrazná budova na břehu Vltavy, která v roce 2020 oslaví 125 let své existence, by se měla stát dalším z kulturních center pražské čtvrti s industriální minulostí. Rozvoj lokality brzdil dlouholetý spor mezi magistrátem a nájemcem tržnice, který definitivně skončil rozsudkem Městského soudu v Praze. Ten přiřkl areál hlavnímu městu, a to s ní má velké plány.

Holešovická tržnice je svým způsobem reliktem divokých transformačních let. Odpovědnost za areál, který již v roce 1989 vyžadoval investice do nutných oprav, měla od poloviny devadesátých let soukromá společnost Delta Climatizer. Ta ovšem do lokality Prahy 7 nepřinášela přidanou hodnotu, kterou očekávali zástupci Prahy při podpisu smlouvy, magistrát měl naopak výhrady k využívání historické tržnice k prodeji napodobenin světových značek nebo k provozování strip baru v jejím areálu.

Hlavní město se teď chystá zanedbaný areál postupně zrekonstruovat a vytvořit z něj živé místo

„Příběh Holešovické tržnice je smutnou ukázkou úřadování někdejšího vedení Prahy. V roce 1995 tehdejší politici areál pronajali na padesát let soukromé společnosti Delta Climatizer, která následně dlouhodobě porušovala smluvní podmínky. Společnost měla do areálu investovat, jenže neinvestovala a tržnici nerozvíjela způsobem, jak slíbila. Tehdejší politici se tak vzdali jakéhokoliv vlivu na podobu a budoucí vývoj tržnice.

Postupně se areál proměnil v zanedbané místo, jehož symbolem se stal nezákonný prodej falšovaného zboží a prostituce. Soudy se neúspěšně táhly od roku 2012. Dnešním vítězstvím se konečně otevře cesta k opravě a oživení Holešovické tržnice,“ řekl současný náměstek primátora Pavel Vyhnánek.

Soudní pře, kterou ve prospěch města rozhodl nejprve prvoinstanční soud a kterou definitivně uzavřel 22. listopadu 2019 Městský soud v Praze, se vedla o to, zda bylo vypovězení smlouvy s pronajímatelem areálu oprávněné. Firma Delta Climatizer tehdy nereagovala na výzvu k vyklizení tržnice. Celá věc tedy skončila u soudu.

Podnájemci společnosti Delta Center v čele se Showparkem, největším pražským veřejným domem, mezitím odmítli s městem jednat a opustit tržnici. Část nájemců tedy měla smlouvu s městem a platili nájemné městu, část se společností Delta Center a peníze z nájemného šly do soudních úschov. Těchto 170 milionů spolu s dlužným nájemným ve výši 246 milionů korun nyní připadlo městu.

Hlavní město se nyníchystá zanedbaný areál postupně zrekonstruovat a vytvořit z něj živé místo, kam budou Pražané i návštěvníci města rádi chodit za nákupy, službami, za gastronomií nebo za kulturouči zde jinak trávit svůj volný čas.

„Vrcholí práce na ověřovací studii Institutu plánovaní a rozvoje hlavního města Prahy ve spolupráci s odbornými poradenskými firmami. Od ní očekáváme, že nám ukáže, jak a které aktivity v areálu nakombinovat, aby se areál stal v dlouhodobé perspektivě funkčním a ekonomicky udržitelným prostorem, kam budou lidi rádi chodit. Studie doporučí také postup rekonstrukcí jednotlivých hal tak, aby se život v tržnici během nich nezastavil. Běží přípravné práce na zvelebení veřejných prostor a projekční práce pro rekonstrukce a obsazení prvních neobsazených budov,“ popsal Pavel Vyhnánek.

TEXT: RED
FOTO: PETR JANDA, JIŘÍ MATĚJÍČEK, WIKIPEDIA