Fórum krajinářské architektury 2017

Fórum krajinářské architektury 2017

První přednáškový den Váš čeká krátké představení aktuálních dotačních titulů na revitalizace a realizace krajinářských staveb a výsadeb vegetace, které jsou přidělované MŽP.

24. března 2017, od 10: 30
Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1

Přednášející na semináři budou prakticky radit na základě svých letitých zkušeností a doporučovat postupy v otázce využití dotačních titulů – OPŽP a Národních programů MŽP dotýkající se krajinářské architektury.
Hlavním zaměřením semináře jsou ukázky z praxe a předání osobních zkušeností s problematikou projektů krajinářských staveb a vegetačních úprav, jejichž realizace je v určitém rozsahu možná dotovat z programu OPŽP nebo MŽP. Dozvíte se, jaké jsou podmínky a postupy při žádostech o dotace, při projektování potřebných dokumentací i při následné realizaci staveb. Budou Vám prezentovány konkrétních projekty, které z dotačních titulů byly realizovány (příklady z intravilánu i extravilánu našich sídel). V průběhu dne proběhne mezioborová diskuze o slabých a silných stránkách dotační politiky.

Program přednáškového dne:
10,30 – 11,00 registrace
11,00 – 11,10 úvodní slovo, přivítání
11,10 – 11,40 Ing. Elena Bočevová (AOPK) – Aktuální dotační tituly OPŽP
11,40 – 12,40 Ing. Martina Havlová, Ing. Lenka Vyhnálková – Jak poznat projektový záměr vhodný pro dotační podporu OPŽP, Postup při přípravě dokumentace projektů OPŽP, Specifika autorského dozoru dotačních projektů, Ukázky z praxe
12,40 – 13,00 přestávka s občerstvením
13,00 – 13,30 Ing. Elena Bočevová (AOPK) – Aktuální dotační tituly MŽP NP
13,30 – 14,00 Ing. Martina Havlová, Ing. Lenka Vyhnálková – MŽP NP – V čem se liší příprava projektové dokumentace u záměrů podpořených z Národních programů
14,00 – 14,30 Ing. Lukáš Lánský – Vzájemná spolupráce dotčených při administraci žádostí
14,30 – 14,45 přestávka na kávu
14,45 – 15,30 debata a dotazy
15,30 závěrečné slovo a rozloučení

Cena: člen ČKA 500,- Kč
zaměstnanci státní správy 700,- Kč
studenti 100,- Kč
ostatní 1000,- Kč

Cena obsahuje zápisné semináře, lektorné a občerstvení.

Vzdělávací fórum je realizováno v rámci Celoživotního profesního vzdělávání ČKA.

Přihlásit se na fórum je možné u Ivety Königsmarkové (iveta.konigsmarkova@cka.cz, +420 273 167 484, +420 702 035 234), nejlépe do 17. 3. 2017.

Harmonogram Fóra krajinářské architektury 2017
24. 3. 2017 Dotační možnosti MŽP a OPŽP
12. 5. 2017 Územní studie krajiny a územní studie veřejných prostranství
22. 6. 2017 Místo územních systémů ekologické stability v zelené infrastruktuře krajiny

V druhé půli roku jsou připravována další témata:
15. 9. 2017 Spolupráce krajinářských architektů a architektů,
12. 10. 2017 Krajinářská architektura v územním plánování
24. 11. 2017 Hospodaření s vodou v krajině městské i volné

Zdroj: ČKA

Foto: Ing. arch. Renáta Rehorovská