4D9A4612

14. ročník festivalu Architektury a urbanismu Architecture Week Praha

Společnost Czech Architecture Week Praha již po třináct let úspěšně vytváří platformu seznamující veřejnost s novými urbanistickými plány, jejich charakteristikami a řešením problémů, spojených s jejich realizací. Prezentuje osobnosti domácí i světové architektury, přibližuje vznik a vývoj architektonického díla od návrhu po realizaci.

Charakteristickým rysem společnosti je uchopení a realizace velkých témat, nejčerstvějším příkladem je loňská mezinárodní výstava ke 100 letům československé architektury v budově Mánes Praze, která proběhla za mimořádného ohlasu odborné veřejnosti i návštěvníků.

Svou činností se Czech Architecture Week Praha zároveň snaží přispívat k uvědomělému a zodpovědnému přístupu veřejnosti ke svému okolí a životnímu prostředí. Součástí této snahy je i prezentace nových trendů v oblasti zelené architektury, ekologie a energetické úspornosti.

S touto snahou společnosti souvisí také letošní již 14. ročník festivalu architektury a urbanismu. Letos bude věnován problematice dopravy, životního prostředí, bezpečnosti, bydlení a architektonickému dědictví v našem hlavním městě.

Připravovaná expozice Prague: Next proběhne ve dnech 24-27. října 2019 a bude mapovat současnost i budoucí vize rozvoje na území Prahy. Ukáže návštěvníkům, co hlavní město Praha a jeho jednotlivé městské části připravují, na co se mohou Pražané i návštěvníci Prahy v letošním roce a příštích letech. Část expozice se bude věnovat historickým souvislostem připomínajícím rozvoj Velké Prahy v letech 1918 až 1938 s všemi koncepcemi, plány a realizovanými i neuskutečněnými projekty. Vždyť Praze je 100 let.

Připravovaná expozice nabídne návštěvníkům také velmi atraktivní a důvtipnou podívanou. Všechny projekty budou rozloženy na ortofoto mapě Prahy v rozměrech 19×19 m. Do prostoru bude zakomponováno více než 60 LCD obrazovek, na kterých se budou promítat různé dokumenty, rozhovory s tvůrci projektů, architekty a stavebními inženýry. V zatemněném prostředí vytaveni sině Mánes budou umístěno obrovské množství projektoru, které doplní a originálně obohatí audiovizuální pohled na hlavní město.

Součástí 14 ročníku festivalu Architektury a urbanismu bude tradičně bohatý doprovodný program tvořeným semináři, diskuzemi s obyvateli Prahy, setkáními s architekty a mnohými dalšími aktivitami.

Tématické okruhy:
• územní plánování a stavební řád
• silniční okruhy, magistrála, mosty a metro
• veřejné budovy, městské školy a knihovny
• veřejná prostranství, městské sady a parky
• stavby pro bydlení, městské byty a sídliště

Vystavovatelé:
Flow East a.s., Penta Real Estate, JRD s.r.o., ADNS architekti, V Invest CZ a.s., NATLAND Group, T.E Development Group s.r.o., Real-Treuhand Reality s.r.o., Hampshire Green Point a.s., KKCG Real Estate, Geosan group, a.s., Casua, spol. s r.o., Bogle Architects, P6PA+Architects, s.r.o., Studio Acht, Central Group a.s., Lordship a.s., Red group, s.r.o., YIT Stavo s.r.o., RODOP, a. s., ARPEMA, UBM development, SATPO management, s.r.o., AARH Studio, Sekyra Group, a.s., SEBRE, a.s., CRESTYL Real Estate, M2 Real Estate, a.s., Bestsport a.s., Loxia a.s., AFI Europe Czech Republic s.r.o., AI – DESIGN, s.r.o., SKANSKA reality, Chapman Taylor s.r.o., SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o., Metrostav Development a.s., CPI Property Group, METROPROJEKT Praha a.s. a mnoho dalších.

Odkazy: www.architectureweek.czwww.praha.eu

ZDROJ: PR článek společnosti Czech Architecture Week, s.r.o.