Intervence na Kostnickém náměstí od Davida Vávry
Galerie(4)

Landscape festival přinesl umění a architekturu na Žižkov

Osmý ročník festivalu se zaměřil na krajinu pražského Žižkova. Jeho cílem bylo navázat na předchozí aktivity, které se odehrály na Nákladovém nádraží, na Vítkově a v Dolním Žižkově. Letos se zaměřil na další místa Prahy 3 a věnoval se tématům vody ve městě a adaptace na klimatickou změnu.

Základní ideou festivalu, který založila a organizuje od roku 2014 Galerie Jaroslava Fragnera, je zvýšení povědomí o významu oboru krajinářské architektury ve vztahu k současné architektuře, umění a veřejnému prostoru. Formou architektonických intervencí a uměleckých instalací, výstav, debat a happeningů se festival snaží zdůraznit důležitost veřejného prostoru a zeleně pro město.

Vyhledává degradované a diskutabilní plochy města, které mají potenciál stát se novými centry kulturního a společenského života. Tato místa se pak snaží „site-specific“ instalacemi a happeningy oživit, kultivovat a nastínit jejich budoucí možný rozvoj.

Zelený Žižkov

Letos se organizátorům podařilo realizovat celkem čtyřicet uměleckých instalací a architektonických intervencí ve veřejném prostoru Žižkova. Mezi participujícími architekty a umělci byli David Vávra, Petr Stolín, Bufalino Benedetta, NL architects, Archwerk, Richard Loskot, Jan Turner, Eliška Perglerová, Aleš Hnízdil, Patrik Hábl, Timo a řada dalších.

„Letošní festival si kladl za cíl provést návštěvníky zelenou infrastrukturou Žižkova tak, aby upozornil na výjimečné množství parků a dalších typů městské zeleně a podtrhl jejich krajinářský, přírodní a rekreační potenciál,“ okomentoval za organizátory Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera.

Jednou ze zastoupených intervencí je Cesta trpělivosti od Aleše Kurze, která nabádá k pokoře a trpělivosti vůči dění okolo nás. Lidé po cestě mezi kanceláří a domovem potkávají cestu trpělivosti, která je každý den jiná a nikdo neví, jak bude vypadat za rok či za deset let. Intervence využívá různé povrchy a materiály, které jsou ponechány bez zásahu. Návštěvník se stává pozorovatelem rostlin, živočichů a probíhající sukcese, která může být krásná i sama o sobě, pokud ji přijmeme.

Cesta trpělivosti od Aleše Kurze
Cesta trpělivosti od Aleše Kurze |

Puzzle Park od amsterdamského ateliéru NL architects odkazuje na známý hlavolam s názvem Loydova patnáctka. Je využito jednoduché konstrukce, v níž se jednotlivé kousky městské krajiny mohou pohybovat a jejich přemisťování přináší dynamický a interaktivní zážitek. Park může být přeskupen a upraven tak, aby vyhovoval každému návštěvníkovi.

Puzzle park od NL architects
Puzzle park od NL architects |

Voda a klima

Festival se věnuje také možnostem adaptace na klimatickou změnu a tématu vody ve městě. Ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT vznikly na Žižkově dva vodní prvky, které nabízejí osvěžení v parných dnech a současně vybízí k úvahám nad zranitelností koloběhu vody a nutnosti konceptu udržitelné cirkulace.

U radnice na Havlíčkově náměstí je možné z netradičního pítka okusit dešťovou vodu z okapu, která je díky sofistikované nanofiltraci pitná. Autorem pítka je Richard Loskot a studio UAII.

Studentské instalace

Na festivalu se podíleli také studenti vysokých škol. Ve spolupráci se studenty Fakulty architektury ČVUT byly instalovány zmiňované vodní prvky. Studenti Katedry zahradní a krajinářské architektury FAPPZ ČZU realizovali landartové instalace v lese Krejcárek. Studenti architektury z VŠUP v Praze připravili environmentálně experimentální instalaci využívající bio-inteligence řas jako fotosyntetických organismů.

Pavilon Nahraj ateliéru Archwerk
Pavilon Nahraj ateliéru Archwerk |
Vodopad Patrik Habl
Vědomí probíhajícího procesu, Aleš Hnízdil
Instalace "Vody si vážíme" od studnetů FA ČVUT

LANDSCAPE FESTIVAL

Termín: 20.6.–30.9. 2020
Více informací o festivale na webu.

TEXT: JOLANA ŘÍHOVÁ, FOTO: MICHAL BARBUŠČÁK