Landscape festival přinesl umění a architekturu na Žižkov

Intervence na Kostnickém náměstí od Davida Vávry

Osmý ročník festivalu se zaměřil na krajinu pražského Žižkova. Jeho cílem bylo navázat na předchozí aktivity, které se odehrály na Nákladovém nádraží, na Vítkově a v Dolním Žižkově. Letos se zaměřil na další místa Prahy 3 a věnoval se tématům vody ve městě a adaptace na klimatickou změnu.

Základní ideou festivalu, který založila a organizuje od roku 2014 Galerie Jaroslava Fragnera, je zvýšení povědomí o významu oboru krajinářské architektury ve vztahu k současné architektuře, umění a veřejnému prostoru. Formou architektonických intervencí a uměleckých instalací, výstav, debat a happeningů se festival snaží zdůraznit důležitost veřejného prostoru a zeleně pro město.

Vyhledává degradované a diskutabilní plochy města, které mají potenciál stát se novými centry kulturního a společenského života. Tato místa se pak snaží „site-specific“ instalacemi a happeningy oživit, kultivovat a nastínit jejich budoucí možný rozvoj.

Zelený Žižkov

Letos se organizátorům podařilo realizovat celkem čtyřicet uměleckých instalací a architektonických intervencí ve veřejném prostoru Žižkova. Mezi participujícími architekty a umělci byli David Vávra, Petr Stolín, Bufalino Benedetta, NL architects, Archwerk, Richard Loskot, Jan Turner, Eliška Perglerová, Aleš Hnízdil, Patrik Hábl, Timo a řada dalších.

„Letošní festival si kladl za cíl provést návštěvníky zelenou infrastrukturou Žižkova tak, aby upozornil na výjimečné množství parků a dalších typů městské zeleně a podtrhl jejich krajinářský, přírodní a rekreační potenciál,“ okomentoval za organizátory Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera.

Jednou ze zastoupených intervencí je Cesta trpělivosti od Aleše Kurze, která nabádá k pokoře a trpělivosti vůči dění okolo nás. Lidé po cestě mezi kanceláří a domovem potkávají cestu trpělivosti, která je každý den jiná a nikdo neví, jak bude vypadat za rok či za deset let. Intervence využívá různé povrchy a materiály, které jsou ponechány bez zásahu. Návštěvník se stává pozorovatelem rostlin, živočichů a probíhající sukcese, která může být krásná i sama o sobě, pokud ji přijmeme.

Cesta trpělivosti od Aleše Kurze
Cesta trpělivosti od Aleše Kurze |

Puzzle Park od amsterdamského ateliéru NL architects odkazuje na známý hlavolam s názvem Loydova patnáctka. Je využito jednoduché konstrukce, v níž se jednotlivé kousky městské krajiny mohou pohybovat a jejich přemisťování přináší dynamický a interaktivní zážitek. Park může být přeskupen a upraven tak, aby vyhovoval každému návštěvníkovi.

Puzzle park od NL architects
Puzzle park od NL architects |

Voda a klima

Festival se věnuje také možnostem adaptace na klimatickou změnu a tématu vody ve městě. Ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT vznikly na Žižkově dva vodní prvky, které nabízejí osvěžení v parných dnech a současně vybízí k úvahám nad zranitelností koloběhu vody a nutnosti konceptu udržitelné cirkulace.

U radnice na Havlíčkově náměstí je možné z netradičního pítka okusit dešťovou vodu z okapu, která je díky sofistikované nanofiltraci pitná. Autorem pítka je Richard Loskot a studio UAII.

Studentské instalace

Na festivalu se podíleli také studenti vysokých škol. Ve spolupráci se studenty Fakulty architektury ČVUT byly instalovány zmiňované vodní prvky. Studenti Katedry zahradní a krajinářské architektury FAPPZ ČZU realizovali landartové instalace v lese Krejcárek. Studenti architektury z VŠUP v Praze připravili environmentálně experimentální instalaci využívající bio-inteligence řas jako fotosyntetických organismů.

Pavilon Nahraj ateliéru Archwerk
Pavilon Nahraj ateliéru Archwerk |

LANDSCAPE FESTIVAL

Termín: 20.6.–30.9. 2020
Více informací o festivale na webu.

TEXT: JOLANA ŘÍHOVÁ, FOTO: MICHAL BARBUŠČÁK