Lávka HolKa

Stavba roku 2023: Hlavní cenu si odnáší Štvanická lávka

Štvanická lávka v Praze, pavilon péče o rodinu v nemocnici Pelhřimov nebo multifunkční sportovní hala Kapka ve Vsetíně získaly v letošním 31. ročníku soutěže Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství titul Stavba roku 2023. Výherce porota vybírala z 38 nominací.

Ocenění organizátoři předali na slavnostním večeru v pražském Rudolfinu. Tradičně se soutěžilo také v Zahraniční stavbě roku, prvenství si odnesl tunel Milochov na trati mezi Žilinou a Púchovem na Slovensku.

Oceněním v podobě křišťálové lahve se může po dnešku pyšnit také bytový dům Oáza v Liberci, medicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, kompetenční centrum společnosti Baumit v Brandýse nad Labem nebo lávka v Litomyšli.

Porotce si ale získala také rekonstrukce kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, návštěvnické centrum rodinného pivovaru Bernard v Humpolci, stavební úpravy Červeného kostela v Olomouci, dostavba Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze či rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany v Plzni. Dalším oceněným projektem bylo centrum současného umění Epo1 v Trutnově.

Trvanlivost konstrukce

Na Štvanické lávce v Praze spojující Holešovice s Karlínem porotci ocenili trvanlivost konstrukce, která je podle nich oproti standardu více než dvojnásobná. V případě pavilonu péče o rodinu v Pelhřimově to pak byl například povrch fasády, který se pod dopadem slunečních paprsků proměňuje. Centrum současného umění Epo1 v Trutnově se porotcům zalíbilo díky jeho geniu loci, který vychází z původně průmyslového rázu projektu.

Slavnostní předávání cen Stavba roku 2023
Slavnostní předávání cen Stavba roku 2023 | Zdroj: Stavba roku

V soutěži tradičně hlasuje také veřejnost, letos se zapojilo více než 118.000 lidí. Prvenství v Česku udělili bytovým domů Mýtka ve Staré Boleslavi. Ze zahraničních staveb si cenu veřejnosti odneslo letiště Saint Louis v Senegalu.

Při slavnostním večeru bylo předáno také množství zvláštních cen, a to například od ministerstva pro místní rozvoj (MMR) nebo ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Za MMR ji získala výstavba nového univerzitního kampusu v Ostravě na Černé louce, za MPO pak městský okruh Křimická na Karlovarsku a administrativní budova Kloboucká lesní ve Zlínském kraji.

Slavnostní předávání cen Stavba roku 2023
Slavnostní předávání cen Stavba roku 2023 | Zdroj: Stavba roku

Ocenění míří i za Josefem Pleskotem

Osobnostmi stavitelství a architektury se v letošním ročníku soutěže stal architekt Josef Pleskot a projektant Vladimír Janata. Loni si ocenění odnesla historička a teoretička architektury Radomíra Sedláková.

V porotě tento rok zasedl architekt Jan Vrana, architektka Martina Hovořáková, profesor Zdeněk Jiran, inženýrka Renata Zdařilová a docent Jan Pašek. Osobně navštívili všech 110 přihlášených staveb v Česku, trvalo jim to 15 dní a celkem na cestě urazili 6531 kilometrů, zaznělo dnes při slavnostním udílení cen. Ze zahraničí byly do soutěže přihlášeny dvě stavby.

V minulém ročníku soutěže byl titulem stavba roku oceněn například visutý most v Dolní Moravě, rekonstrukce Clam-Gallasova paláce či lávka přes Labe v Nymburce. Zahraničí stavbou roku 2022 se staly úpravy objektů Bratislavského hradu.

Níže přinášíme odůvodnění porotu u 13 udělených titulů Stavba roku 2023.

Centrum současného umění EPO1 Trutnov
Investor: KASPER KOVO s.r.o.
Dodavatel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.
Autor: Michal Ježek, Ivo Balcar, Aleš Krtička, Jan Řehák / ATELIER TSUNAMI s.r.o.
Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o.

Titul Stavba roku 2023 byl udělen zcela výjimečné konverzi průmyslového areálu na galerii současného umění realizované soukromým investorem s velkou odvahou, pokorou a zároveň velkorysostí, včetně architektonického pojetí i vlastní realizace. Genius loci stavby vycházející z industriální podstaty historického objektu oslovil majitele pana Rudolfa Kaspera natolik, že se rozhodl objekt revitalizovat v unikátní verneovský technicistní svět s uměleckou náplní.

Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany, Plzeň
Investor: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Dodavatel: Společnost Vozovna Slovany ve složení Metrostav a.s., BERGER BOHEMIA a.s., TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika
Projektant: Společnost MP+MMD – Vozovna Slovany ve složení METROPROJEKT Praha a.s. a Mott MacDonald CZ, s.r.o.

Porota ocenila logické, prostorově efektivní a funkčně provázané uspořádání areálu skládajícího se z montážních hal a dílen. Ocenila i zázemí údržby, skladů, administrativy a dalších provozů tramvajové vozovny včetně potřebných kolejišť s trolejemi do jednotně řešeného, urbanisticky uceleného městského bloku. Zároveň ocenila způsob vedení realizace stavby včetně jejího provedení.

Multifunkční sportovní hala KAPKA resort, Vsetín
Investor: KOTRLA a.s.
Dodavatel: PSG Construction a.s.
Autor: AS PROJECT CZ s.r.o.
Spoluautor: Atelier Sluníčko s.r.o.
Projektant: AS PROJECT CZ s.r.o.

Valašský region a jeho veřejné volnočasové, edukativní, společenské, gastronomické a především sportovní služby, získaly díky soukromému vsetínskému investorovi unikátní, výtvarně střídmou, nápaditě a efektně řešenou, funkčně promyšlenou novostavbu zimního stadionu s hotelem, restaurací, fitness, klubovnami, prodejnou sportovních potřeb i venkovní upravená sportoviště vysoké kvality.

Kompetenční centrum společnosti BAUMIT, Brandýs nad Labem
Investor: BAUMIT, spol. s r.o
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Autor: Sebastian Nagy; Sebastian Nagy architects, s.r.o.
Projektant: Z-projekt s. r. o., Petr Veselý

Harmonie, krása a pocit radosti, kultivovanosti a péče o technicky dotažený architektonický detail, noblesa bez okázalosti, solidnost a nevtíravé sebevědomí, je část pocitů, které návštěvníkům i stálým uživatelům budova každodenně poskytuje. Tvoří ji jednoduchý prosklený hranol sevřený dvěma horizontálami betonových desek s balustrádou po obvodu. Dále je tvořena vnitřním efektně ozeleněným atriem s kruhovým pavilonkem a vodním prvkem. Dotažený je i variabilní a neokázalý interiér. Celek evokuje nadčasovost umělecké galerie vsazené doprostřed průmyslového areálu, okořeněné provedením jednotlivých stavebních detailů.

Lávka Litomyšl
Investor: Město Litomyšl
Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Autor: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar; Ladislav Dvořák, Ladislav Šašek
Spoluautor: Ivana Šrámková, Ladislav Tikovský, Mikoláš Vavřín
Projektant: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

Díky dlouholeté tradici města a snaze městského architekta při výběru předních českých a moravských architektů pro stavební aktivity obce, je litomyšlský veřejný prostor obohacen o další výtvarně unikátní moderní architekturu. Novou krytou lávku přes Loučnou a průtah státní silnice, na místě původní odstraněné konstrukce, tvoří subtilní ocelový, zboku rytmicky otevřený předlouhý hranol (tzv. Vierendelův nosník) šířky cca 3 x 3 m, vynášený jakoby mimochodem zboku převýšeným železobetonovým pylonem s výtahem. Osově komponovaná věž výtahu a přetažená konstrukce horizontální lávky, umožňují vytvořit z posledních dvou polí atraktivní vyhlídku i nový orientační bod města.

Štvanická lávka Praha
Investor: Hlavní město Praha
Dodavatel: Skanska a.s.
Autor: Petr Tej, Marek Blank, Jan Mourek; AI Praha s.r.o.
Projektant: Vít Najvárek, TOP CON SERVIS s.r.o

Celá bíla, tvarově velmi lapidární, výtvarnému účinku podřízená, konstrukčně unikátní lávka. Dojmově odhmotňuje použitou železobetonovou konstrukci s technickou finesou zvedací části u Holešovického břehu obohacuje unikátním způsobem pražský veřejný prostor. Chodcům i cyklistům přináší radost z pohybu a vyhlídky nad plynoucí řekou. Zkracuje vzdálenosti a spojuje živé městské části Karlín a Holešovice s ostrovem Štvanice.

Nemocnice Pelhřimov – pavilon péče o rodinu
Investor: Kraj Vysočina
Dodavatel: Společnost PKS – Metrostav – DIZ pro Nemocnici Pelhřimov
Autor: Josef Kříž; OBERMEYER HELIKA a.s.
Spoluautor: Jana Pražáková, Peter Kótka, Boris Hladký, Pavel Hude; OBERMEYER HELIKA a.s.
Projektant: OBERMEYER HELIKA a.s.
Další projektový partner: Martin Chromjak, Josef Beneš, Milan Obermaier

Velmi dobře promyšlený funkční provoz pětipodlažního objektu se zázemím pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení, včetně realizace důvtipně konstruovaného opláštěného dvojpodlažního visutého mostu, propojuje prostorově efektně a pohotově jednotlivá oddělení nemocnice. Porota ocenila profesionalitu projektanta, prostorové řešení návrhu i snahu o výtvarný účinek orientačního systému novostavby. Zároveň ocenila preciznost vlastního stavebně technického provedení stavby.

LF UK v Plzni Univerzitní medicínské centrum (UniMeC) – II. etapa
Investor: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Dodavatel: Gemo a.s.
Autor: Anna Nesvadbová, Jan Janoušek, Kateřina Mašková; VPÚ DECO PRAHA a.s.
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ze souboru budov lékařské fakulty je cítit houževnatá a zdařilá péče o kultivaci a zpřehlednění složitého a mnohoznačného fakultního provozu. Ten je obohacen o množstvím příjemných vnitřních i vnějších pobytových ploch a prostor pro studenty i pedagogy. Porota ocenila lapidárně působící, promyšlené architektonické řešení interiérů v celém areálu, včetně provedení stavebně technických detailů.

Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru BERNARD v Humpolci
Investor: Rodinný pivovar BERNARD a.s.
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Autor: Petr Bernard; Barbara Bencová; Petr Bernard; B2 Architecture
Projektant: Jan Kupec, Zdeněk Šubrt; STUDIO A s.r.o.

Svěží duch realizace prostupuje každého návštěvníka centra – střídmé tvarování, efektní vložená vestavba, soudobé a výtvarně formované užití režného betonu, dřeva, skla a oceli ve veřejném prostoru. Cit pro měřítko místa i efektní dominanta věže s vyhlídkou zvýrazňují zapamatovatelným způsobem centrum Humpolce a kultivovaně oživují areál pivovaru. Vše podtrhuje dokonalé stavební řemeslo.

Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela
Investor: Olomoucký kraj
Dodavatel: Společnost Červený kostel / STRABAG a.s. a OHLA ŽS, a.s. /
Autor: Miroslav Pospíšil a Daria Johanesová; atelier-r, s.r.o.
Projektant: atelier-r, s.r.o.

Původně luteránský olomoucký Červený kostel z roku 1898, užívaný od roku 1959 dlouhodobě jako depozitář Vědecké knihovny Olomouc, byl náročně zrekonstruován a doplněn moderní přístavbou technického a provozního zázemí s kavárnou tak, aby mohl být vhodně znovuzapojen do veřejně užívaného prostoru města. Porota ocenila jak dynamiku soudobé architektury přístavby, tak i prostorově a materiálově citlivé řešení prostorů v dochované novogotické architektuře.

Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu Praha
Investor: Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad
Dodavatel: PORR a.s.
Autor: Jakub Masák; Masák & Partner s.r.o.
Projektant: Masák & Partner s.r.o. spolu s PORR a.s.
Další projektový partner: Správce stavby dle FIDIC – PM6 s.r.o.

Titul Stavba roku 2023 byl udělen zcela výjimečnému architektonickému pojetí, včetně citlivého a zároveň velmi osobitého urbanistického začlenění do původní zástavby místa. Mimořádná je i způsobem vlastní realizace a profesionálním a maximálně účelným využitím metody BIM ve veřejné zakázce. Zároveň se jedná o stavbu, která při zachováním vysoké kvality architektury i provedení dokázala velice úsporně zacházet s veřejnými prostředky a může být inspirací pro další veřejné zadavatele.

Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou
Investor: Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou
Dodavatel: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. (dnes ARCHEON Stavby s.r.o.)
Autor: Pavel Vlk, Biskupství brněnské
Spoluautor: Michal Zlatuška
Projektant: Ing. arch. Michal Zlatuška; Ing. Miroslav Navrátil

Velkolepý barokní kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou byl postaven jako součást zámeckého areálu ke konci 18. století. Sloužil zároveň jako farní kostel a až takřka po čtvrtstoletí užívání, jen s tou základní údržbou, byla provedena jeho důkladná, technicky náročná a složitá stavební a restaurátorská obnova. Dokládá dlouhodobou a houževnatou, bravurně zkoordinovanou, takřka dekádu trvající snahu desítek projekčních, stavebních, truhlářských, klempířských, štukatérských, kamenických a restaurátorských profesí. Obnovená krása duchovního prostoru tvoří následováníhodný společenský impulz k uchování historických hodnot našeho kulturního dědictví.

OÁZA a Rezidence ROSA v Liberci
Investor: Rybníček development, s.r.o.; RoSa Liberec s.r.o.
Dodavatel: KASTEN spol. sr.o.Autor: Ing. arch. Radim Kousal; SIADESIGN LIBEREC s.r.o.
Projektant: Ing. Jiří Palas; SIADESIGN LIBEREC s.r.o.; Ing. Jakub Moc

Realizací souboru družstevního a seniorského bydlení byla centrální část Liberce obohacena o další dvojici a trojici věžových domů, vytvářejících zároveň ucelenou městskou blokovou strukturu v místech bývalého brownfieldu na nábřeží Nisy. Zároveň je oceněna čistá jednoduchost interiérů, včetně vlastního stavebního provedení.