Pocta ČKA 2011 pro architekta Karela Pragera

Nominujte osobnost, která získá Poctu ČKA za rok 2021

Česká komora architektů přijímá nominace do Pocty ČKA za rok 2021. Oceněním vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury. Nominovat svoji osobnost může odborná veřejnost až do 31. března 2022.

Z nominací bude laureáta vybírat pětičlenná odborná porota ve složení Ladislav Lábus, Hana Špalková, Petr Volf, Karolína Vránková a Zdeněk Zavřel. Česká komora architektů uděluje toto ocenění osobnostem v oboru, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moderní historie české architektury. Cena je zpravidla určena žijícím tvůrčím architektům, teoretikům či pedagogům, porota ji však může udělit také in memoriam.

Odborná porota zasedne v květnu 2022. Na základě jejího doporučení poté laureáta schválí představenstvo ČKA. Slavnostní předání Pocty ČKA 2021 se uskuteční jako součást Nominačního večera České ceny za architekturu.

Podmínky nominace do Pocty ČKA

Návrhy na udělení Pocty mohou podávat architekti, teoretikové, kritikové a historikové architektury, publicisté a novináři, spolky architektů, školy a fakulty architektury v České republice a jednotlivé orgány České komory architektů.

Součástí nominace musí být odůvodnění v rozsahu minimálně patnácti řádků, seznam nejvýznamnějších prací navrženého a jeden obrázek jeho díla. Nominace do Pocty ČKA 2021 jsou otevřeny do 31. března 2022. Své nominace zasílejte na e-mail marek.job@cka.cz, nebo poštou na adresu ČKA (Kancelář ČKA, Josefská 34/6, Praha 1, 118 00).

Přehled laureátů Pocty ČKA

2020 – Jan Bočan (in memoriam)
2019 – Zdeněk Zavřel
2018 – Ivar Otruba
2017 – Jiří Suchomel
2016 – Martin Rajniš
2015 – Bohuslav Fuchs (in memoriam)
2014 – Věra Machoninová
2013 – Rostislav Švácha
2012 – David Kopecký (in memoriam)
2011 – Karel Prager (in memoriam)
2010 – Viktor Rudiš
2009 – Emil Přikryl
2008 – Miroslav Baše (in memoriam)
2007 – Alena Šrámková
2006 – Miroslav Masák
2005 – Karel Hubáček
2004 – Pocta nebyla udělena
2003 – Josef Polášek (in memoriam)
2002 – Josef Havlíček (in memoriam)
2001 – Vít Obrtel, Otto Rothmayer, Oldřich Stefan, Zdeněk Vávra (in memoriam)
2000 – Petr Vaďura, Bedřich Rozehnal, Ladislav Žák (in memoriam)

red