Druhý ročník Holcim Awards překonal očekávání

Druhý ročník Holcim Awards překonal očekávání

Druhý ročník celosvětové soutěže Holcim Awards pro trvale udržitelný rozvoj překonal všechny očekávání. I když jména vítězů zatím nejsou známa, už dnes je jasné, že se do soutěže o ceny v hodnotě 2 milionů USD zapojilo celkem 4774 soutěžních návrhů, což oproti minulému ročníku představuje 60% nárůst. Všechna formální kritéria splnilo 1867 projektů z více než 90 zemí světa.

Holcim Awards je soutěží pro trvale udržitelné řešení technologických, enviromentálních, sociálně-ekonomických a kulturních problémů, které ovlivňují současné stavebnictví. Do soutěže bylo možné přihlásit stavební projekty v pokročilém stádiu realizace (hlavní kategorie), jako i vize na koncepční úrovni (kategorie Next Generation), které splňují kritéria udržitelné výstavby.

Ze statistik, které jsou po uzávěrce soutěže k dispozici, vyplývá, že nejvíc projektů z oblasti trvale udržitelné výstavby přihlásili odborníci z Indie (215 projektů), Mexika (114 projektů) a z USA (112 projektů). Nejúspěšnější evropskou krajinou co do počtu přihlášených projektů je Španělsko (107 projektů), Itálie (64 projektů) a Velká Británie (34 projektů). Země, z kterých autoři návrhů pocházejí, ovšem zároveň nemusí být i místem realizace přihlášených projektů. Při stanovení pořadí států podle místa plánované realizace projektů se na prvních místech ocitli Indie (226), Mexiko (114) a Brazílie (111).

Předložené soutěžní návrhy vyhodnotí nezávislé poroty v pěti regionech světa s přihlédnutím na pět kritérií trvale udržitelné výstavby. Do konce roku 2008 budou na slavnostních ceremoniálech v Madridě, Montrealu, Mexiko City, Marekéši a New Dillí vyhlášení regionální vítězové, kteří automaticky postoupí do globální soutěže, jejíž vítězové budou známi v první polovině roku 2009.

Zdroj: Holcim (Česko) a.s.