Pelhřimov pořádal první architektonickou soutěž. Vzešel z ní nový Sporthotel

Architektonickou soutěž na stavbu nového Sporthotelu a opláštění sousedního zimního stadionu v Pelhřimově vyhrálo pražské Studio Boele a autoři Pavel Fajfr, Petr Šuma a DaraVitudanish. Porota vybírala ze sedmi návrhů. Byla to první architektonická soutěž, kterou město zorganizovalo.

„Hlavním cílem je zajistit potřebný komfort nejen pro občany města, ale také podpořit rozvoj turismu a zároveň zvýšit atraktivitu sportu v Pelhřimově,” řekl k soutěži starosta Pelhřimova Ladislav Med (ODS), který byl místopředsedou soutěžní poroty.

Sporthotel Pelhřimov
Sporthotel Pelhřimov
Sporthotel Pelhřimov

Vítězný návrh počítá s hotelem na místě objektu stavěného asi před 50 lety jako hotel, který nyní slouží jako ubytovna. Hotel v návrhu je prodloužený na rozměry zimního stadionu, takže je celý objekt kompaktnější. Vstupní část stadionu je v návrhu doplněná ochozem.

„Závěrečná doporučení poroty pro dopracování vítězného návrhu dávají tušit, že může na základě výsledků soutěže vzniknout kvalitní stavba, která bude dobře sloužit všem, jimž je určena, včetně provozovatele,” řekl předseda poroty, architekt Radek Kolařík.

Nové srdce areálu

Revitalizovaný stadion, i navržený sport-hotel, spolu s přilehlými veřejnými prostory vytváří nové pulzující srdce Pelhřimovského sportovního areálu. Hmota propojených budov člení a iniciuje veřejné prostory v okolí – ze severu ozeleněné rušné parkoviště pro návštěvníky, ze západu kapacitní schodiště s rozptylovými prostory, a z jihu klidnější předprostor hotelu s aktivitami pro děti.

Sporthotel Pelhřimov
Sporthotel Pelhřimov | Zdroj: Boele

Obě budovy mají společnou novou identitu, přesto jsou to zřetelně dvě budovy se svými specifiky. Stadion i sport-hotel pozitivně působí na své bezprostřední okolí a přistupujeme k nim jako k iniciačnímu projektu zatraktivnění areálu pro občany města a další návštěvníky.

Porota ocenila kultivovanost

Návrh porotu přesvědčil kvalitní architekturou, svým čistým a silným výrazem. Budova dobře komunikuje se stadionem. Návrh naplňuje i požadavek vyhovět i jiné klientele, než čistě sportovní. Linie, kterou soutěžící uvažují, nejlépe sleduje a naplňuje kritéria soutěže. Kladně je hodnoceno dopravní řešení a parkování. Porota ocenila použití prefabrikovaných částí návrhu.

Návrh neřeší pouze obálku, ale komplexně i novou přístavbu, čímž přináší i nové náměty. Celkově porota hodnotí projekt jako kultivovaný a vhodný danému záměru projektu. Porota uvažuje, zda by nebylo k zamyšlení fasádu zjednodušit. Porota doporučuje zadavateli jednat s autory návrhu v rámci upřesnění zadání o zjednodušení fasády s ohledem na optimalizaci pořizovacích i provozních nákladů.

Na druhém místě se umístil tým Studený architekti, porota ocenila jeho pragmatický přístup a nízkou nákladnost. Na třetím místě se umístil tým ateliéru DESTYL z Prahy, kde porotu zaujal nejvíce přístup k energetickému řešení budovy.

red