PORFIX AKU zvyšuje komfort bydlení zásadním způsobem

Společnost PORFIX CZ a.s. rozšířila svůj sortiment o nové tvárnice PORFIX AKU, které vynikají vysokou úrovní zvukové izolace. S tvárnicemi PORFIX AKU nebude slyšet hluk z vedlejší místnosti, jelikož tyto stavební prvky efektivně eliminují hluk a zároveň nabízejí další výhody, jako jsou odolnost, stabilita a schopnost efektivní akumulace tepla. Tímto způsobem PORFIX AKU představuje moderní řešení pro pohodlné a bezpečné bydlení.

PORFIX AKU

Rok 2023 byl pro firmy v mnoha ohledech přelomový. Musely v něm totiž čelit několika výzvám a přizpůsobit se jak zdražování vstupních materiálů, tak zvyšování cen energií.

Domácí výrobce stavebních materiálů PORFIX CZ a.s. se ale ani této výzvy nezalekl. Navzdory převládající situaci investoval do svého portfolia a v listopadu 2023 představil stavebnímu světu nový vápenopískový produkt PORFIX AKU.

Výjimečný díky svému složení a způsobu výroby

PORFIX se dosud zabýval výrobou pórobetonového stavebního sortimentu. Systém PORFIX AKU je však vápenopískový produkt. Své unikátní vlastnosti získal díky složení a způsobu, kterým se vyrábí. K jeho největším přednostem patří:

1. Výborná akustika

Složení, lisování a autoklávování způsobují, že tvárnice získávají vysokou objemovou hmotnost a díky tomu mimořádně efektivně absorbují a tlumí zvukové vlny, které se již dále nešíří. Využití nacházejí v:

Zdroj: PORFIX CZ
  • bytových domech, obytných místnostech i společných prostorách,
  • administrativních prostorách, kancelářích, chodbách či místnostech pro důvěrná jednání, ve kterých se vyžaduje zvýšená ochrana před hlukem,
  • nemocnicích a zdravotnických zařízeních, kde lékařům, pacientům i celému personálu zajišťují lepší komfort,
  • školách a dalších vzdělávacích institucích, ve kterých se klade důraz na soustředění se.

2. Vysoká únosnost

Zdroj: PORFIX CZ

Toto zdivo složené z písku, vápna a vody prochází řízeným procesem lisování a vytvrzování a má proto výjimečnou pevnost v tlaku i mechanickou odolnost. Jeho přesně navržené složení navíc zajišťuje rovnoměrnou hustotu a minimální smrštění, díky čemuž je mimořádně trvanlivé v čase.

3. Dobré akumulační vlastnosti

Vysoká objemová hmotnost pozitivně ovlivňuje i měrnou tepelnou kapacitu materiálu, která ve velké míře přispívá k stabilní teplotě v interiéru.

Trendem dneška je zvolit si pro obvodové zdivo materiál s nejlepšími tepelně-izolačními vlastnostmi a vnitřní stěny potom vybudovat z materiálu s nejlepší akumulační schopností.

Zdroj: PORFIX CZ

PORFIX AKU je proto skvělou volbou pro nosné vnitřní akumulační stěny umístěné například nedaleko zdroje tepla, a to zejména v budovách tvořených lehkými sendvičovými konstrukcemi, ve kterých je akumulace tepla a stabilita pláště nízká.

4. Úspora obytného prostoru

Díky výše zmíněným vlastnostem nového PORFIX AKU může stavebník realizovat úzké nosné konstrukce. To znamená, že při menší tloušťce zdiva spotřebuje i méně materiálu. Navíc si takto zvětší výsledný vnitřní užitkový prostor a ušetří na celkové ceně hrubé stavby.

Zdroj: PORFIX CZ

Závěr

PORFIX AKU má vyšší objemovou hmotnost než pórobetonové tvárnice a je proto těžší. Díky těmto vlastnostem mají schopnost pohlcovat a tlumit zvuk, zvětšovat prostor a šetřit peníze, má obrovský potenciál. V domácnosti dokáže vyčarovat a udržet teplo, vytvořit z ní oázu pohody, klidu, harmonie a soukromí.

www.porfix.cz

Zdroj: PR článek společnosti PORFIX CZ a.s.