Nejlepší spolupráci mezi architektem a obcí nalezneme v Havlíčkově Brodě

Havlickovo nam. severni strana
Zdroj: Architekt roku

Nedílnou součástí soutěže Architekt roku je také ocenění Architekt obci udělované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR, časopisem Moderní obec, ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR. Letošním vítězem se stal Aleš Burian za dlouhodobou profesionální práci pro rozvoj města Havlíčkova Brodu.

Cílem soutěže Architekt obci je ocenění tandemu architekt – obec a vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby. „Jen pokud funguje dobře spolupráce mezi architekty, inženýry, investory a obcemi, může vznikat kvalitní výstavba,“ řekla Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí. Marcela Pavlová z MMR připomněla, že „ministerstvo je garantem dokumentu Politika architektury a stavební kultury ČR, v níž je obsažen závazek zkvalitňovat naše vystavěné prostředí. S tím souvisí také podpora a oceňování procesů, které k lepšímu prostředí pro náš život vedou.“

Cenu Architekt obci 2021 získal architekt Aleš Burian za dlouhodobou profesionální práci pro rozvoj města Havlíčkova Brodu, především pak kultivaci veřejných prostranství. Cenu za architekta přezvala zástupkyně předního brněnského ateliéru Burian-Křivinka Architects Natalia Polonyankina a místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek. Podle jeho názoru je „podstatou dobré spolupráce mezi obcí, architektem, ale třeba i památkáři a občany konstruktivní diskuse. Jen díky poctivé práci a erudici architekta Buriana a zároveň jeho roli schopného rétora a mediátora se podařilo prosadit zásadní změny ve tváři města“.

AleÁ Burian architekt obci 2021
Aleš Burian, vítěz ceny Architekt obci 2021 | Zdroj: Architekt obci

Porota ocenila i odvahu architekta

Odborná porota soutěže Architekt obci 2021 ve složení Radka Vladyková za Svaz měst a obcí ČR, Petr Velička za Českou komoru architektů, Josef Morkus za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Petr Durdík za Asociaci pro urbanismus a územní plánování ČR, Jaromír Kročák – držitel ocenění Architekt obci 2020 a Ivan Ryšavý z časopisu Moderní obec diskutovala o přínosu spolupráce pro rozvoj konkrétního sídla u těchto finalistů soutěže Architekt obci 2021:

  • Havlíčkův Brod a Ing. arch. Aleš Burian;
  • České Budějovice a Ing. arch. Miroslav Vodák;
  • Kolín a Ing. arch. MgA. David Mateásko;
  • Orlová a Ing. arch. Ivan Wahla a Ing. arch. Tomáš Rusín.

Porota odůvodnila ocenění Ing. arch. Aleše Buriana (*1956) těmito slovy: „Jeho působení započalo v Havlíčkově Brodě již v roce 2004. Veřejný prostor se od té doby dočkal realizace nových kvalitních přírodních povrchů, nového mobiliáře a vodních prvků, úpravy parku v bezprostřední návaznosti na historické centrum i nového dopravního uspořádání průjezdu centrem a optimalizace parkování. Za zmínku stojí i odvážné rozhodnutí k odstranění panelového domu z historické zástavby města, které je u nás v současné době ojedinělé.“

Havlickovo n. po uprave 2
Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě |

Porota dále ocenila, že dlouhodobá spolupráce a kultivace veřejných prostranství vytváří podmínky pro posílení vztahu obyvatel a návštěvníků Havlíčkova Brodu k městu samotnému, ale též výrazně podporuje další funkce centra. Synergicky jsou do společenského života zapojovány akce kulturně společenského charakteru, což prokazatelně přispělo k oživení náměstí, které se stalo pro občany hojně navštěvovaným centrálním prostorem.

Oblibu našla také mobilní dřevěná sezónní scéna. Všemi těmito úpravami se zároveň následně zlepšila i atraktivita centra pro rozvoj obchodu a podnikání. Činnost architekta obsáhla v průběhu let i realizaci dalších záměrů města, jako např. rekonstrukci budovy Staré radnice, která slouží jako významný objekt s kulturním potenciálem pro pořádání výstav, koncertů a dalších kulturních akcí v jedinečném historickém prostředí.

red