Architekt roku 2022: Prestižní cenu si odnáší Kuba a Pilař. Architekt obci putuje za Balejovou

Ladislav Kuba a Tomáš Pilař
Zdroj: Markéta Navrátilová

Dvojice brněnských architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař se stala letošními laureáty ocenění Architekt roku 2022, které se uděluje za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech. Ocenění Architekt obci 2022 dostala Daria Balejová za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice.

Na vyhlášení 14. ročníku ceny udělované společností ABF, pořadatele stavebního veletrhu For Arch, převzala dále čestné uznání poroty generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděžda Goryczková.

Kuba a Pilař z ateliéru Kuba & Pilař architekti byla na ocenění Architekt roku nominována už několikrát, naposledy loni. Pětičlenná porota ve složení architekti Stanislav Fiala, Zdeněk Fránek, Petr Hájek, loňský laureát Petr Stolín a umělkyně Kateřina Šedá vybrala držitele skleněné plastiky z pětice finalistů, mezi které patřili i Mirko Baum, Roman Koucký, Ivan Kroupa a Jan Magasaník.

Představitelé minimalismu

Cenu Architekt roku vypsala již po čtrnácté společnost ABF, a. s., s cílem poukázat na význam a důležitost architektury a jejích tvůrců pro náš život a kulturní rozvoj společnosti a podpořit kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury.

„Cena Architekt roku je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období pěti let svým přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice. Poukazuje tak na konkrétní tvůrčí či organizační počiny vedoucí ke vzniku kvalitní výstavby, ať už se jedná o navrhování staveb, teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační činnost“, říká ředitelka veletrhu FOR ARCH Kateřina Maštalířová.

Rodinný dům v údolí Dyje ve Znojmě – Ladsilav Kuba, Tomáš Pilař, Norbert Walter/ Kuba & Pilař architekti
Rodinný dům v údolí Dyje ve Znojmě – Ladsilav Kuba, Tomáš Pilař, Norbert Walter/ Kuba & Pilař architekti |

Porota se při svém výběru snažila o komplexní hodnocení jednotlivých osobností, a nakonec se rozhodla doporučit k ocenění architekty Ladislava Kubu a Tomáše Pilaře, kteří byli na Architekta roku nominováni již několikrát. Porota uvedla, že Kuba a Pilař, spolupracující už 26 let, jsou považováni za představitele minimalismu. „Jejich stavby se vyznačují neměnnou vysokou úrovní exteriéru i interiéru, jsou oslavou velkolepého a monumentálního prostoru, stejně jako detailu. Bravurně se pohybují rovněž v oblasti urbanismu, jejich myšlenky jsou patrné na tváři několika českých měst,“ dodala porota.

Mezi úspěšné architektonické soutěže, realizace a ocenění ateliéru Kuba & Pilař patří například Fakulta chemicko-technologická a sportovní zařízení Univerzity Pardubice, bytový komplex Na Krutci v Praze 6, obchodní dům Omega v Brně, bytový dům na Kostelním náměstí v Ostravě či Západočeské galerie v Plzni. Pět jejich staveb bylo nominováno na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award a devětkrát získali ocenění Grand Prix architektů.


Kuba & Pilař architekti / Ladislav Kuba, Tomáš Pilař

„Tým tvořený dvojicí architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař funguje úspěšně již tři desítky let. S úzkým okruhem spolupracovníků stvořili celou řadu staveb, které se zapisují do historie české architektury. Jsou považováni za představitele minimalismu. Jejich stavby se vyznačují neměnnou vysokou úrovní exteriéru i interiéru, jsou oslavou velkolepého a monumentálního prostoru, stejně jako detailu. Bravurně se pohybují rovněž v oblasti urbanismu, jejich myšlenky jsou patrné na tváři několika českých měst. Poslední zdařilou realizací tandemu Kuba Pilař je přístavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Odborná veřejnost s nedočkavostí očekává realizaci další knihovny – ostravské ,černé kostky´, která se již ve fázi studie stala ikonou“, píše se v odůvodnění poroty.

akad. arch. Ladislav Kuba (*1963) a Ing. arch. Tomáš Pilař (*1964) spolupracují od roku 1996. Působí především v Brně. Vítězstvím v architektonické soutěži na knihovnu Filozofické fakulty MU v Brně (1998) získali první významnou veřejnou zakázku. Na tento projekt navázaly další úspěšné architektonické soutěže, realizace a ocenění – mezi nejvýznamnější patří Fakulta chemicko-technologická a sportovní zařízení Univerzity Pardubice, Bytový komplex Na Krutci v Praze, obchodní dům Omega v Brně, bytový dům na Kostelním náměstí v Ostravě, projekty Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Západočeské galerie v Plzni, Rekonstrukce objektu bývalé menzypro potřeby FHS v Praze a mnoho dalších. Pět jejich staveb bylo nominováno na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award a devětkrát získali ocenění Grand Prix architektů.

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY – ARCHITEKT ROKU 2022

V posledních letech se organizátoři soutěže rozhodli udělovat také čestné uznání poroty osobám, které zdánlivě stojí trochu stranou. Snaží se oceňovat práci lidí, kteří nemusí být vždy vidět, ale přesto výrazným způsobem podporují vznik kvalitní architektury i kultury v České republice. V letošním roce získala toto ocenění generální ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděžda Goryczková.

Goryczková je ředitelkou NPÚ od roku 2008 a čestné uznání poroty dostala, jelikož je podle jejího odůvodnění uznávanou odbornicí na výzkum a ochranu památek architektury konce 19. století a první poloviny 20. století. „I skrze její podporu se podařilo rehabilitovat architekturu českého brutalismu a ochránit řadu těchto památek před devastací,“ uvedla porota.

Naděžda Goryczková je uznávanou odbornicí v oblasti výzkumu a ochrany památek architektury konce 19. století a první poloviny 20. století. V roce 2008 byla jmenována generální ředitelkou Národního památkového ústavu, kde se dlouhodobě zasazuje o dialog mezi zastánci historické a moderní architektury. I skrze její podporu se podařilo rehabilitovat architekturu českého brutalismu a ochránit řadu těchto památek před devastací.

ARCHITEKT OBCI 2022

Nedílnou součástí soutěže Architekt roku je také ocenění Architekt obci. Cílem soutěže Architekt obci je ocenění tandemu architekt – obec a vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby a spolupráce vedoucí ke vzniku kvalitního prostředí.

„Architekt obci jasně ukazuje, že spolupráce samosprávy a architektů výrazně pozvedá kvalitu prostředí obce a zlepšuje život obyvatel. Ministerstvo pro místní rozvoj je silným partnerem rozvoje regionů a chce zachovat jejich krásu a malebnost. Snažíme se, aby naše podpora, ať už dotační nebo metodická, byla pro zástupce obcí a měst, výraznou pomocí,“ vysvětlil před časem podporu této akci Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj.

Do soutěže Architekt obci lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti. Cena je udělována architektovi a zároveň obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se po několik let soustavně a s respektem věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se významně zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj.

Odborná porota soutěže posuzovala nominace ve složení: Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Jan Kasl, Česká komora architektů, Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Aleš Burian, držitel ocenění Architekt obci 2021, Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec a zástupce ABF.

Od partnerů ASB

Daria Balejová a Tomáš Smrčka
Daria Balejová a Tomáš Smrčka | Zdroj: Markéta Navrátilová

Porota posoudila přínos spolupráce architekta a obce z pohledu úrovně architektonického a urbanistického řešení a jeho udržitelnosti, dále sledovala úroveň dlouhodobé vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a také místních obyvatel a celkový přínos této spolupráce pro kvalitu života ve městě. Do finále se probojovala města České Budějovice (architekt Miroslav Vodák) a Řevnice (architektka Daria Balejová).

Cenu Architekt obci 2022 získala Ing. arch. Daria Balejová za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. Ocenění Architekt obci 2022 převzala Balejová společně se starostou Řevnic Tomášem Smrčkou. Porota ocenila dlouholetou spolupráci samosprávy s architektkou zejména při úpravách veřejných prostranství. „I malá obec může mít obecního architekta, který svou prací přispěje ke zvýšení architektonické a estetické kvality obytného prostředí sídla,“ uvádí se k ocenění.

Ocenění Finalista Architekt obci 2022 převzal dále Ing. arch. Miroslav Vodák za spolupráci při kultivovaném rozvoji města České Budějovice.

red