Ocenění Architekt obci 2020 získal Jaromír Kročák

Cílem soutěže Architekt obci, kterou uděluje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spolu se Svazem měst a obcí ČR, je ocenění tandemu architekt - obec a vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby.

Nedílnou součástí soutěže Architekt roku je také ocenění Architekt obci udělované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Svazem měst a obcí ČR. Letos poprvé je ocenění udělováno ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR.

Laureáti předchozích ročníků

Předávání ocenění Architekt obci 2020 předcházela krátká videa, v nichž se někteří bývalí laureáti – Petr Hájek (Architekt roku 2018), Stanislav Fiala (Architekt roku 2019) a Zdeňka Vydrová (Architekt obci 2016) vyjadřovali k významu architektury.

„Architektura je něco, co by mělo přesáhnout život člověka. Vážím si vizí, ale důležité je, aby objekt stál, aby se dal skutečně prožít,“ řekl Petr Hájek. „Architekt musí brát v potaz všechno. Každý závan větru, každou myšlenku,“ sdělil mimo jiné Stanislav Fiala.

Podle Zdeňky Vydrové se „architektuře bude dařit tam, kde je vůle měnit prostředí, hledat křehkou rovnováhu mezi soukromým a veřejným a vytvářet místo pro všechny lidi ve společnosti“.

Odborná porota

Odborná porota soutěže Architekt obci 2020 diskutovala potenciál kvalitního architektonického rozvoje jednotlivých sídel a vybrala v létě pět finalistů soutěže, jejichž působení považuje pro rozvoj konkrétního města či obce za zásadní.

Porota pracovala ve složení: Radka Vladyková – Svaz měst a obcí ČR, Petr Velička – Česká komora architektů, Josef Morkus – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Petr Durdík – Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Milan Košař – držitel ocenění Architekt obci 2019, Regina Loukotová – zástupce ABF, a. s., Ivan Ryšavý – časopis Moderní obec.

Finalisté Architekt obci 2020

Finalisté Architekt obci 2020: • Bratčice – Dan Šamánek; • Havlíčkův Brod – Aleš Burian; • Hodice – Milan Nytra a Hana Nytrová; • Holasovice – Lubomír Dehner; • Soběslav – Jaromír Kročák.

Cílem soutěže Architekt obci je ocenění tandemu architekt – obec a vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby. „Chceme ocenit dlouhodobou spolupráci obcí a architektů, která vede k lepšímu prostředí pro život obyvatel,“ vysvětlila na slavnostním ceremoniálu statut ceny Žanet Hadžić z MMR.

Vybudovat kvalitní prostředí lze podle Radky Vladykové ze SMO jen díky odvaze územních samospráv. „Důležité je nebát se město rozvíjet a na architektonické a urbanistické otázky si přizvat odborníky,“ uvedla Radka Vladyková.

Ing. arch. Jaromír Kročák, foto: Tomáš Halasz |

Titul Architekt obci 2020

Cena Architekt obci 2020 byla předána architektovi Jaromíru Kročákovi za mnohaletou profesionální práci architekta a podporu kvalitní architektury v regionu. Oceněna byla pak především jeho spolupráce se samosprávou města Soběslav, kterou na ceremoniálu zastupoval starosta Jindřich Bláha.

Architekt Jaromír Kročák se aktivně podílí na architektonickém dění v jihočeském regionu, řadu let byl regionálním zástupcem České komory architektů, zasedá v porotách architektonických soutěží, je členem Památkové rady NPÚ v Českých Budějovicích. Působí rovněž jako pedagog na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Porota ocenila zejména dlouho trvající spolupráci architekta a samosprávy města Soběslav, jejímž výsledkem je rekonstrukce náměstí, parku a úpravy několika staveb, včetně obnovy a dostavby gotického hradu či přestavby kina na multifunkční kulturní centrum.

Přestože Soběslav není velkým městem, může se chlubit cennými veřejnými prostory a hodnotnými stavbami. Město ve spolupráci s architektem o ně cílevědomě a koncepčně pečuje a jejich hodnoty vyzdvihuje a rozvíjí.

V úvahu při tom bere i vliv úprav na mikroklima, provozní náročnost a co nejsnazší údržbu. Nezapomíná ani na zapojení veřejnosti, která projekty spoluvytváří. Nemalou roli v úspěšné spolupráci jistě hraje fakt, že pan architekt je soběslavským rodákem. Oceněný tandem již připravuje další projekt u kostela sv. Víta.

TEXT: Red
ZDROJ: Architekt roku