čtení knihy

Knižní inspirace na jaro

V době, kdy většina z nás nuceně tráví daleko více času ve svých domovech, se otevírá prostor pro činnosti, které jindy odkládáme - například pro čtení. Přinášíme vám výběr z inspirativních architektonických titulů.

Česká architektura 2018–2019

Ročenka české architektury pravidelně informuje nejen odbornou, ale i laickou veřejnost o aktuální situaci v oboru a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Výběr 30 staveb v letošním vydání zpracoval architekt Jakub Cigler z prací nabídnutých vyzvanými autory a po posouzení staveb na místě. Kromě komentářů k jednotlivým stavbám je výběr doplněn také úvodním rozhovorem Petra Volfa s Jakubem Ciglerem a dále rozhovorem krajinářské architektky Markéty Veličkové s profesorem Ivarem Otrubou. Poslední kapitola přináší přehled událostí v oboru, medailonky oceněných osobností, statistické přehledy, výsledky celostátních soutěží, doporučené knihy a filmy.

Vydavatel: Prostor – architektura, interiér, design

Ročenka české architektury 2018 - 2019
Ročenka české architektury 2018 – 2019 | Zdroj: Prostor – architektura, interiér, design

Veřejný prostor v ohrožení?

Městský veřejný prostor – jeho podoba, funkce, nové funkce i možná ohrožení – je dnes tématem živých diskusí jak odborné, tak široké veřejnosti. Je také tématem velmi komplexním, neboť městský veřejný prostor má vždy nějaký fyzický tvar, je naplněn aktivitami, mezilidskými kontakty a vztahy, nese kulturní významy. Architektonicko-urbanistické, sociální a kulturní prvky se zde vzájemně propojují a podmiňují. I proto je vhodné v teoretických analýzách přistupovat k tomuto tématu z perspektivy různých vědeckých disciplín, jak se o to pokouší právě tato kolektivní publikace. Zastoupeny jsou v ní výklady sociologické, filosofické, právní a uměleckohistorické, analýzy z pohledu teorie urbanismu i památkové péče, ale všímá si i živého umění v městském prostoru.

Vydavatel: Ústav dějin umění Akademie věd

Veřejný prostor v ohrožení?
Veřejný prostor v ohrožení? | Zdroj: Ústav dějin umění Akademie věd

Soutěžit se vyplatí

Proč se vyplatí soutěžit? Co vše obnáší příprava architektonické soutěže? Publikace definuje její typy i průběh soutěže od prvotního impulzu až po zahájení stavebních prací. To vše pomocí ilustrací, které v příručce doplňují prakticky zaměřené otázky a odpovědi. Představuje architektonickou soutěž jako efektivní nástroj pro realizaci stavebních záměrů. Publikace je určená všem zájemcům o architektonickou soutěž – politické reprezentaci, zástupcům samospráv, starostům, zastupitelům, radním, městským architektům, stavebním úřadům a dalším zadavatelům veřejných zakázek.

Vydavatel: IPR Praha

Soutěžit se vyplatí
Soutěžit se vyplatí | Zdroj: IPR Praha

Architekt Oscar Niemeyer: Brasília

Obec architektů společně se Spolkem pro ostravskou kulturu připravuje vydání publikace Brasília o architektuře tohoto výjimečného města, které bylo navrženo architektem Oscarem Niemeyerem.

Kniha bude vydána u příležitosti výročí 60 let, kdy se stalo nově vystavěné město Brasília hlavním městem Brazílie. Brasílii se podařilo postavit za pouhé čtyři roky. O založení nového města se zasadil prezident českého původu Juscelino Kubitschek de Oliveira. V Brasílii dnes žijí asi tři miliony obyvatel. Město je od roku 1987 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Křest publikace je plánován po skončení nouzového stavu ve Witernitzově vile v Praze na setkání architektů a přátel architektury u příležitosti 60. výročí města Brasília.

Vydavatel: Obec architektů

Architekt Oscar Niemeyer: Brasília
Architekt Oscar Niemeyer: Brasília | Zdroj: Obec architektů

Článek byl publikován v časopise ASB 3/2020.

Red