knihovna

Tipy časopisu ASB na zajímavé knihy a výstavy

Nejzajímavější koncertní stavby světa, vize ideálního města, ale i výstavy věnované německému nebo japonskému designu a architektuře. Jaké další knihy nebo výstavy byste rozhodně neměli minout?

20 + 1 Nejzajímavější koncertní stavby světa jako inspirace pro Prahu

Nová publikace, jejímiž autory jsou Zdeněk Lukeš a Josef Pleskot, představuje dvě desítky moderních koncertních a operních budov, včetně dvou ikon, které řadu z nich ovlivnily – Opery v Sydney a Berlínské filharmonie, a také tří dosud nerealizovaných, ale ceněných projektů. Působivé fotografie, které zachycují též interiéry a detaily, doplňuje podrobný popis staveb, jejich stylové zařazení, konstrukční a akustické řešení, výše nákladů i způsob využití.

Provází je portréty jednotlivých architektů, kteří je vytvořili. V navazující části publikace je podrobně představena lokalita, kde má vzniknout v nejbližších letech budova Vltavské filharmonie v Praze. Knihu uzavírají rozhovory s deseti špičkovými dirigenty, sólisty a hudebními manažery, kteří popisují své osobní zkušenosti s uvedenými koncertními a operními sály a vyjadřují svůj názor na realizaci podobné stavby v Praze.

Autoři: Zdeněk Lukeš, Josef Pleskot

Vydavatel: KANT

20 1 KONCERTNI STAVBY
20 + 1 Nejzajímavější koncertní stavby světa jako inspirace pro Prahu | Zdroj: KANT

1920 – 2020 Praha – Tokio / Vlivy, paralely, tušení společného

První letošní výstava v Galerii Jaroslava Fragnera by neměla uniknout obdivovatelům japonského designu a architektury. Vznikla u příležitosti výročí jednoho sta let vztahů mezi Japonskem a Českou republikou. Výstava mapuje sto let architektonické provázanosti mezi Japonskem a Českem. Představuje množství unikátních děl a řadu u nás dosud nevystavovaných japonských autorů, stejně jako díla českých autorů, která byla realizována přímo v Japonsku, nebo jejich tvorbu japonská architektura významně ovlivnila.

Vystavena je například replika modelu slavného pavilonu pro Expo 1970 v Ósace architektů Viktora Rudiše, Vladimíra Pally a Aleše Jenčka nebo tvorba architekta českého původu Antonína Raymonda, který je považován za jednoho ze zakladatelů moderní architektury v Japonsku, či progresivní utopické vize 60. let, kterými Japonci inspirovali řadu architektů u nás. Ve spolupráci s Českým centrem v Tokiu by výstava měla být uvedena také v Japonsku.

V rámci výstavy lze zhlédnout online volně dostupný videodokument představující výstavu a konkrétní díla přímo samotnými autory. Výstavu doprovází rozsáhlá publikace se stejným názvem, která mapuje sto let architektonického dialogu mezi Japonskem a Českem. Publikace na třech stech stranách představuje architekturu v průběhu století – od japonských staveb Jana Letzela, Bedřicha Feuersteina či Antonína Raymonda jakožto zakladatelů moderní architektury v Japonsku, až po současnou tvorbu mladé generace.

Termín výstavy: 31. 3. – 13. 6. 2021

Místo: Galerie Jaroslava Fragnera, Praha

Vydavatel publikace: Galerie Jaroslava Fragnera 

GJF PRAHA TOKIO
1920 – 2020 Praha – Tokio / Vlivy, paralely, tušení společného | Zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera

Německý design 1949 – 1989. Dva státy – jedna historie

Po uplynutí více než třiceti let od pádu Berlínské zdi představuje Vitra Design Museum ve Weil am Rhein první panoramatický přehled poválečného designu v západním a východním Německu. Díky Bauhausu – jedné z nejvýznamnějších škol umění, designu a architektury moderní doby – a asociaci Werkbund se německý design stal ve dvacátých letech pojmem.

Po rozdělení Německa v roce 1949 byl na západě design hnací silou Wirtschaftswunder, ekonomického zázraku, zatímco na východě ho pohltilo socialistické centrálně plánované hospodářství. Výstava předkládá srovnávací výběr designu z východního i západního Německa a zkoumá ideologické a estetické rozdíly i paralely a vzájemné vztahy mezi východem a západem.

Na výstavě budou k vidění předměty od ikonických kusů nábytku a lamp, přes grafický, průmyslový a interiérový design, po módu, textilie a ozdobné předměty. Výstava je vzhledem k současné pandemické situaci uzavřena, ale vzápětí po uvolnění bude zpřístupněna. Komentovaná prohlídka výstavy pod vedením kurátora je dostupná na youtubovém kanálu Vitra Design Museum.

Místo: Vitra Design Museum, Weil am Rhein a záznam na Youtube

Termín výstavy: 20. 3. – 5. 9. 2021

GERMAN DESIGN
Německý design 1949 – 1989. Dva státy – jedna historie | Zdroj: Vitra Design Museum

Ideální město

Autoři knihy Ideální město vytvořili vizi zelenějšího, zdravějšího, udržitelnějšího, inkluzivnějšího a bezpečnějšího města budoucnosti. Jen takové město může podle autorů zlepšit kvalitu našeho života, podporovat společenský život i příležitosti pro různé znevýhodněné skupiny obyvatel. Zároveň jsou taková města ekonomicky produktivnější a díky zájmu o ekologii také zodpovědnější.

Ve spolupráci s vydavatelstvím Gestalten autoři zkoumali cesty, jak posunout města na další úroveň a vytvořit z nich společný domov pro všechny. Výsledkem této spolupráce je i kniha The Ideal City, která zahrnuje nejrůznější projekty z padesáti tří měst a třiceti zemí světa (od aplikací v telefonu po mrakodrapy), jež spojuje snaha o zlepšení životní úrovně lidí i ochrany planety. Jedná se vlastně o jakousi kuchařku, návod, jak lépe navrhovat, stavět, obývat a sdílet města.

V rámci ideálního města jsou představeny projekty městského designéra Jana Gehla, podnikatele v dopravě Robina Chase, architekta Bjarke Ingelse, interdisciplinárního designového studia Urban-Think Tank či alternativní policejní program, který vede komunita Kwanlin Dün First Nation v Kanadě. Jedná se o práce různých obsahů, měřítek i kontextů, jejichž pomyslnou spojující červenou nití je zacílení na zlepšení života ve městech. Právě projekty jako The Ideal City se snaží přinášet konkrétní podněty pro zlepšení byť i malých věcí v našich životech, domovech, čtvrtích i městech.

Autorský kolektiv: SPACE 10

Vydavatel: Gestalten

SPACE10 BOOK The Ideal City Cover 1
Ideální město | Zdroj: Gestalten

Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova

Kniha Možnosti vesnice mapuje dvanáct dramatických portrétů architektonické, společenské a kulturní proměny českých vesnic v posledních dvaceti letech. Napříč Českou republikou – od Šumavy, přes Krkonoše, zapadlé Frýdlantsko, opuštěné Rychlebské hory či malebné okolí Litomyšle, až po moravskoslezské Beskydy a znojemskou vinařskou oblast – sleduje příklad dobré praxe.

Kráčí po stavebních stopách studia Mjölk architekti, Atelier M1 architekti, Kamil Mrva Architects, ADR, OK Plan Architects, Objektor, Sborwitz Architekti nebo Chybík+Krištof Architects & Urban Designers. Zkoumá tvorbu krajinářských architektů Jakuba Chvojky a Dana Šamánka. Zmíněné lokality se prezentují novými školami, opravenými kostely, obecními úřady, kulturními domy, rozhlednami, nečekaně estetickými hasičárnami nebo jediným otevřeným kaolinovým dolem v České republice.

Kvalitní architektura je tou viditelnou stránkou celého procesu, kniha však odhaluje i skrytou vrstvu nenápadných příběhů, vnitřních motivací a kreativních tvůrčích kompromisů, které stojí za jejím vznikem. Možnosti vesnice přináší inspiraci architektům, milovníkům současné architektury a nečekaných souvislostí, starostům, obyvatelům vesnic i měst, cestovatelům po české krajině. Příklady dobré praxe mění skrze formát autorských rozhovorů a fotografií na příběhy dobré praxe. Literární dokumentaristka Michaela Hečková zakončuje publikací svou volnou městskou trilogii – O městech a lidech, 20 000, Možnosti vesnice.

Autoři: Michaela Hečková, Matěj Chabera

Vydavatel: Meziměsto

MOZNOSTI VESNICE
Možnosti vesnice. Portréty architektonické proměny českého venkova | Zdroj: Meziměsto

Nové milénium 2000 – 2018: Od pádu Dvojičiek po smrť Zahy Hadid

Kniha profesora architekta Imra Vaška Nové milénium je autorskou studií pohybu architektonického myšlení po skončení postmodernismu a 20. století a nástupu nových architektonických paradigmat v novém miléniu. Dvacáté století je charakterizováno jako století moderny a završení hierarchie stylů.

Začátek nového tisíciletí, globalizace a hlavně útok na Dvojčata (2001) rozvrátily jistotu nedávného konce bipolárního světa z minulého století a nastartovaly nové paralelně se větvící hrozby a konflikty, které dnes radikálně mění nejen naši existenci, ale také architekturu. Publikace je pátráním po ztracených iluzích nových architektonických impulzů prizmatem kultovních benátských architektonických výstav.

Autor: Imro Vaško

Vydavatel: UMPRUM

NOVE MILENIUM
Nové milénium 2000 – 2018: Od pádu Dvojičiek po smrť Zahy Hadid | Zdroj: UMPRUM

Vily a rodinné domy v Hradci Králové 1900 – 1950

Vilová architektura novověku a moderní doby představuje učebnici vývoje i rozmanitosti architektury. Stejně tomu bylo i v Hradci Králové, kde na přelomu 19. a 20. století díky zboření josefínské pevnosti vznikla velká volná prostranství pro budování nových čtvrtí. Během prvních dvou desetiletí se zformovaly dvě vilové čtvrti: na Orlickém nábřeží a na rozhraní centra Hradce Králové a Pražského Předměstí.

První vily v novorenesančním stylu postavil místní stavitel Václav Rejchl st., následovali ho další stavebníci z řad stavitelů, lékařů, úředníků, bankéřů a továrníků. Projektovali pro ně přední čeští architekti, jako Josef Fanta, Josef Gočár, Rudolf Němec, Milan Babuška, Vladimír Fultner, Bohumil Waigant, Vojtěch Krch, Kurt Spielmann, Theodor Petřík, ale i místní architekti Jan Rejchl, Oldřich Liska a Karel Horák či stavitelé, jako byli Josef Mudra, František Jaroslav Černý, Jan Kraus, Jaroslav Pažout a další.

Stavby mají rozmanité dispozice a formy – od historizujících, přes dekorativní, moderní, až po avantgardní – a jsou ovlivněny dozvuky secese, kubismu, funkcionalismu i lidové architektury a regionalismu. Pozornost je věnována i chudinským čtvrtím, řadovým domům a dělnickým či zaměstnaneckým koloniím. Kniha obsahuje padesát hesel, sto tři objektů, sto dvacet současných snímků architektonických celků i detailů, historické plány a fotografie, anglické resumé, seznam literatury a pramenů i přehlednou mapu pro turistické využití.

Autor: Ladislav Zikmund-Lender

Vydavatel: Pravý úhel

VILY HRADEC KRALOVE
Vily a rodinné domy v Hradci Králové 1900 – 1950 | Zdroj: Pravý úhel

České zahrady

Působivá kniha autorů krajinářských architektů Markéty Veličkové, Petra Veličky a architekta Petra Pištěka přináší více než třicet ukázek soukromých zahrad realizovaných v České republice a zároveň představuje také jejich tvůrce, kteří patří ke špičce zahradního umění v našich zemích.

Zahradní tvorba patří mezi výrazná témata české krajinářské architektury a výsledky práce těchto mistrů jsou originální a krásné zahrady. Publikace se stává zdrojem inspirace a poučením o současných přístupech ke zvelebování vlastních zahrad a stejně tak veřejných prostranství, jež jsou zahradami pro obyvatele českých měst.

Autoři: Markéta Veličková, Petr Velička, Petr Pištěk
Vydavatel: KANT

CESKE ZAHRADY
České zahrady | Zdroj: KANT
red