knihy knižní tipy

Knižní tipy na srpen

Co je náplní práce městského architekta? Publikace představující práce významného brněnského studia. Zkoumání důležitosti sounáležitosti a spolupráce ve vztazích architektury vůči lidem a prostředí. To jsou témata některých z děl, které vám přinášíme ve výběru z inspirativních architektonických titulů.

Městský architekt

Co je náplní práce městského architekta? Proč zřídit takovou pozici ve městě či obci? Jak městského architekta vybrat? Je nebo není pozice právně ukotvena? Jaké bývají nejčastější problémy související s činností městského architekta? Jak může spolupráce fungovat? Na tyto a řadu dalších otázek je možné získat odpovědi v praktické příručce Městský architekt, kterou vydala Česká komora architektů.

Vydavatel: Česká komora architektů

Snímek obrazovky 2021 08 11 v 20.08.38
Městský architekt | Zdroj: Česká komora architektů

Atelier RAW/Architekti Rusín & Wahla 2009–2019

Publikace Atelier RAW představuje nejnovější tvorbu předních brněnských architektů Tomáše Rusína a Ivana Wahly. Spojuje je nejen generační příslušnost, ale také hodnotová orientace, která se propisuje do jejich tvorby a zajišťuje jim na mapě soudobé české architektury osobitou pozici.

Jejich domy dobře slouží lidem mimo jiné i proto, že jsou pro ně čitelné a neztrácejí lidské měřítko. Podobnou ohleduplnost jako k člověku prokazují i k místu a krajině. Není divu, že realizace této dvojice získaly domácí i mezinárodní ocenění včetně nominace na Evropskou cenu za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award.

Publikace prezentuje přes dvě desítky architektonických realizací a projektů z posledních deseti let pro Prahu a další místa v České republice i na Slovensku. Kniha byla vydána u příležitosti výstavy Burian – Křivinka, Petr Pelčák, Rusín & Wahla: Stavby a projekty 2009–2019 konané v Domě umění města Brna v roce 2020.

Vydavatel: Books & Pipes

RAW
Atelier RAW/Architekti Rusín & Wahla 2009–2019 | Zdroj: Books & Pipes

Petr Pelčák/Architekt 2009–2019

S tvorbou významného brněnského architekta seznamuje čtenáře nová výpravná publikace Petr Pelčák. Jako u ostatních členů architektonického spolku Obecní dům Brno, který Pelčák zakládal, mají jeho postoje zřetelnou hodnotovou orientaci, která se propisuje do jeho tvorby.

Pelčák svou tvorbou dokazuje paradox, že je možné být konzervativní a moderní zároveň. Jeho domy neztrácejí lidské měřítko ani tam, kde se zdá být vzhledem k velikosti stavby předem vyloučené. Pelčákovy realizace získaly domácí i mezinárodní ocenění a několik nominací na Evropskou cenu za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award.

Monografie představuje přes dvě desítky architektonických realizací a urbanistických projektů z posledních deseti let nejen pro Prahu a další místa v České republice, ale například i v Londýně. Kniha byla vydána u příležitosti výstavy Burian – Křivinka, Petr Pelčák, Rusín & Wahla: Stavby a projekty 2009–2019 konané v Domě umění města Brna v roce 2020.

Vydavatel: Books & Pipes

Petr Pelcak
Petr Pelčák/Architekt 2009–2019 | Zdroj: Books & Pipes

Burian – Křivinka/Architekti 2009–2019

V devadesátých letech se na české architektonické scéně objevil „fenomén Brno“. Architekti tehdejší nastupující generace sdružení ve spolku Obecní dům se výrazně profilovali svou tvorbou navazující na bohaté dědictví klasické moderny a meziválečné architektury v moravské metropoli. Tvorba Aleše Buriana a Gustava Křivinky vznikající ve společném brněnském ateliéru se však zdaleka neomezuje jen na jejich město.

Monografie Burian – Křivinka představuje přes dvě desítky architektonických realizací a projektů z posledních deseti let pro řadu míst v České republice včetně dnes již legendární Litomyšle. Kniha byla vydána u příležitosti výstavy Burian – Křivinka, Petr Pelčák, Rusín & Wahla: Stavby a projekty 2009–2019 konané v Domě umění města Brna v roce 2020.

Vydavatel: Books & Pipes

Burian Krivinka
Burian – Křivinka/Architekti 2009–2019 | Zdroj: Books & Pipes

Architektura reciprocity

Neptejme se pouze, jaká architektura je, ale především, co způsobuje. Tak zní motto knihy autorů Pavly Melkové a Miroslava Cikána pojednávající (nejen) o architektuře způsobem, který osloví každého čtenáře.

Autoři publikace, kteří se dlouhodobě věnují vzájemným vztahům člověka, prostředí a architektury, na konkrétních příkladech ukazují důležitost vzájemnosti, sounáležitosti a spolupráce nejen ve vztazích architektury vůči lidem a prostředí, ale také v životě společnosti obecně.

Vycházejí z předpokladu, že druhy vazeb, kterých je architektura účastná a které vytváří, jsou založeny na stejných či podobných principech jako vztahy mezi lidmi či uvnitř přírody. Zdá se totiž, že konečně přichází doba, kdy bude samozřejmostí vyhodnocovat architektonické záměry zejména z hlediska jejich dopadu na kvalitu života společnosti, té dnešní, ale také budoucí.

Vydavatel: KANT

Architektura reciprocity
Architektura reciprocity | Zdroj: KANT
red