Štěpán kostel sv. Dicha Ostrava foto ateliér štěpán

Dialogy: Architekt Marek J. Štěpán a kněz Petr Okapal o kruzích a kostelech

Ve druhé přednášce z 21. cyklu Dialogů, které pořádá 25. března spolek KRUH, se uskuteční rozprava nad sakrální architekturou a nad kruhem jako tvarem, symbolem, formou i obsahem.

V roce 2021 zve spolek k přednáškám nejzajímavější hosty, kteří v KRUHU za posledních dvacet let vystoupili, aby před jejich publikum předstoupili znovu a rozšířili svou prezentaci o jiné pro ně inspirující osobnosti nebo osobnosti, s kterými by se oni sami rádi potkali.

Pro druhý přednáškový večer byl vybrán architekt Marek Jan Štěpán, který v KRUHu vystoupil v roce 2012 v přednášce o sakrální architektuře. Tentokrát si v novém cyklu DIALOGY k sobě přizval kněze Petra Okapala, se kterým si společně budou povídat o tom, jak blízko k sobě mají kruhy a kostely.

Štěpán kostel bl. Restituty Brno foto ateliér štěpán
Kostel bl. Restituty Brno, autor: Marek Jan Štěpán  | Zdroj: Ateliér Štěpán

Přednášku bude spolek KRUH vysílat 25. března z kostela sv. Václava v Sazovicích, který byl dokončen v roce 2017 podle návrhu Marka J. Štěpána. Kostel sv. Václava v Sazovicích je novodobou rotundou, moderní architekturou postavenou na konzervativních kořenech.

Věřím, že existuje něco nebo spíše Někdo za hranicí hmatatelné skutečnosti, a v sazovickém kostele jsem se to pokusil zachytit právě hmotou a jí vymezeným prostorem. Jako architekt zkoumám hmotu a její působení na člověka. Tento sakrální prostor umožňuje vstupujícímu ztišení a prostředí pro hledání. Může tam být vlastně je on a On, chce-li,“ dodává ke stavbě Štěpán. Půdorys ve tvaru kruhu se ve Štěpánových stavbách objevuje často, je tomu tak například i u kostela bl. Restituty v Brně-Lesná dokončeného v roce 2020.

Štěpán kostel sv. Vácalav v Sazovicích interiér foto ateliér štěpán
Kostel sv. Václava v Sazovicích je novodobou rotundou, moderní architekturou postavenou na konzervativních kořenech. Autor: Marek Jan Štěpán | Zdroj: Ateliér Štěpán

Přednáška Marka J. Štěpána a Petra Okapala bude vysílána ve čtvrtek 25. března od 19:30 hod. na facebookových stránkách spolku KRUH.

Štěpán Vzpomínková kaple Střelicefoto ateliér štěpán
Kaple Lesní vzpomínka ve Střelici, autor: Marek Jan Štěpán | Zdroj: Ateliér Štěpán
Architekt Marek Jan Štěpán
Marek Jan Štěpán absolvoval FA VUT v Brně (1985–1991), kde se specializoval na novotvar v historickém prostředí a teorii architektury pod vedením doc. Drápala. V 90. letech studoval sochařskou školu v Zebegényi (Maďarsko), intenzivně se zabýval spojením umění a designu. V roce 1997 založil se svou manželkou Vandou Ateliér Štěpán. Jako pedagog působí na VUT v Brně, v roce 2010 představil s Jiřím Brochem koncepci minimálního bydlení Freedomek. Je považován za odborníka na sakrální budovy v moderním kontextu. Ateliér obdržel řadu ocenění – Grand Prix Obci architektů, Cenu Klubu za starou Prahu, ceny Stavba roku a Interiér roku. V roce 2017 byl kostel sv. Václava v Sazovicích zařazen časopisem Azure mezi deset nejlepších staveb světa. Mezi další realizace Marka J. Štěpána patří například kostel sv. Ducha v Ostravě-Zábřeh, kaple Lesní vzpomínka ve Střelici, rekonstrukce kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli nebo kostel bl. Restituty v Brně-Lesná.

Více informací o akci na www.kruh.info

ZDROJ: KRUH