Partneři sekce:

Správná montáž okna

Správná montáž okna

Montáž okna by měla probíhat dle platných předpisů. Nezřídka tomu tak není, o čemž pojednává i text předního odborníka na tuto problematiku Richarda Čemuse ze společnosti Tremco Illbruck. Nejen kvůli tomu, že reflektuje své osobní dlouholeté zkušenosti s montáží a montážníky, ponecháváme text „v původním znění“.

Ve zlatých dobách „oknařského“ byznysu, před letopočtem 2009, se takzvaně sekaly metry nových oken. Vznikaly desítky projektů, frčely renovace a navíc běžel dotační program Zelená úsporám. Zkrátka taková stavební zlatá horečka, která živila zhruba 240 výrobců oken a dalších několik tisícovek distributorů. Fabriky vyráběly, zákazníci nakupovali, montážníci montovali. A montovali, co to šlo, jen aby stihli svou denní normu. Kvantita byla totiž mnohem důležitější než kvalita. K tomu všemu zde byl nevzdělaný kupující a nedokonalá legislativa. S lehkou dávkou ironie ideální to stav pro řemeslnický šlendrián. Montáž okna je zcela logickou službou, o níž nikdy nikdo nepochyboval. Úšklebek na tváři však vyvolávala a, světe div se, stále ještě vyvolává, tzv. správná montáž okna. Tedy usazení otvorové výplně do otvoru podle platné TNI 74 60 77 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Nároky na ošetření připojovací spáry při montáži okna, vyplývající ze zmíněného předpisu, jsou totiž v zásadním rozporu s oním „sekáním metrů“. Okno montované podle technické normalizační informace vyžaduje poněkud preciznější pracovní postup, více řemeslnického umu a samozřejmě i více času. To pochopitelně není zcela po chuti firmám ze staré školy, které z části z neznalosti a z části z pohodlnosti stále vystříkávají připojovací spáru polyuretanovou pěnou, přemazávají ji stavebním lepidlem a tváří se, že je vše v pořádku.

Chabé normy a neinformovaný spotřebitel
Přeceňování a neznalost polyuretanové pěny však není tím základním problémem. Mnohem ožehavějším tématem je ona norma, jež obsahuje docela zásadní požadavky na utěsnění připojovací spáry:
1.    nulová zatékání do izolantu připojovací spárou
2.    téměř nulová průvzdušnost připojovací spáry
3.    trvalé tepelněizolační parametry připojovací spáry
4.    omezení kondenzace vodní páry ve spáře
5.    umožnění dilatace a kotvení otvorové výplně
6.    vícestupňový uzávěr spáry
7.    trvalá funkce a utěsnění spáry

To je samozřejmě všechno hezké. Jásat ale stále nemůžeme. Jak všichni z oboru výroby oken víme, předpis je nezávazný a pouze informativní a doporučující.
Neméně důležitým prvkem, který nahrává současnému neblahému stavu montáže otvorových výplní, je sám zákazník – tedy spotřebitel. Neznalost problematiky a absen­ce informací ze strany prodejců oken stále způsobují, že služba montáže je cosi okrajo­vého. V očích mnoha kupujících je důležitěj­ší okno samotné. Zajímají se o jeho technic­ké parametry, ale to, jak bude okno později zabudované, je příliš netrápí. Svým způsobem je to logické, neboť téma správné montáže okna, na laické úrovni, stále chybí.

Česká vykutálenost
Nezávaznost norem a dalších předpisů je líhní pro celou řadu kliček a obcházení, jen proto, aby prodejce oken urval zakázku, investor ušetřil a konečný uživatel či obyvatel stavby jednou zaplakal. A tak není nenormální, že se na trhu setkáváme s různými zázračnými montážními pěnami, o kterých dodavatel tvrdí, že splňují ČSN, že nahrazují parotěsnou zábranu, že jsou voděodolné, a to všechno je navíc schopen doložit kontroverzními testy. Takové počiny jsou navíc trhem s povděkem kvitovány. Je to až k vzteku, poslouchat názory mnohdy i velkých výrobců oken, kteří prohlašují, a snad tomu i věří, že vzduchotěsné a parobrzdicí uzavření připojovací spáry je zbytečností. Utěšovat se můžeme jedině tím, že taková skupina „profesionálů“ toho ví o problematice otvorových výplní žalostně málo.

O správné montáži okna pro neznalé
Vím, že ne každý ví. A nemyslím tím pokladní ze supermarketu, ale lidi „od oken“. Ti, kteří přistupují k montáži oken zodpovědně a berou ji jako samozřejmost nebo jako další přidanou hodnotu či konkurenční výhodu, mohou tyto řádky směle přeskočit. Pokud v procesu montáže okna přeskočíme část kotvení, dostáváme se k nejkritičtější instalační části – připojovací spáře. Pojmem připojovací spára se označuje celý prostor, který se nachází mezi rámem otvorové výplně a ostěním stavebního otvoru. Je to v podstatě místo, které je nejvíce vystavené povětrnostním vlivům z exteriéru a vlhkosti z interiéru. Neodborně provedené či záměrně ošizené utěsnění této spáry zne­hodnocuje samotnou otvorovou výplň a dále velmi často způsobuje obecně známé jevy, jako je zatékání dešťové vody, vznik chladných rohů na vnitřním ostění, kondenzaci vodních par a nakonec bujení plísní.

3stupňové utěsnění připojovací spáry
Podle požadavků TNI 74 60 77 je nutné provést utěsnění spáry ve třech rovinách:
1.    vnitřní uzávěr (interiér)
2.    tepelněizolační výplň
3.    vnější uzávěr (exteriér)

Technicky správným a zatím nejběžnějším způsobem je ošetření spáry systémem exteriérových a interiérových fólií s různými vlastnosti, které doplňují účinně nedostatky tepelného izolantu spáry. Jako tepelný izolant se běžně používá polyuretanová pěna.

Funkce vnitřního uzávěru
Úlohou uzávěru na interiérové straně je bránit nekontrolovatelnému proudění vzduchu z interiéru do spáry. Dlouhodobé působení vodních par na nechráněnou tepelněizolační výplň způsobuje její postupnou degradaci vzhledem k její nasákavosti. Tepelná izolace tak přestává plnit svou funkci. V místnosti se to projevuje vznikem chladných zón na ostění a kondenzací vlhkosti na těchto místech. Spára na vnitřní straně musí být řešena vzduchotěsně a zpravidla parotěsněji než utěsnění na exteriérové straně spáry.

Od partnerů ASB

Tepelněizolační výplň
Tepelněizolační část 3stupňového utěsnění slouží pouze a jenom jako tepelná izolace. Nic víc. Nejčastějším tepelným izolantem je polyuretanová pěna, která vykazuje velmi dobré tepelněizolační hodnoty za předpokladu, že je udržovaná v suchu. Díky její aplikační jednoduchosti a mnoha zavádějícím informacím ze strany prodejců a občas i výrobců vznikají i mezi odbornou veřejností různé mýty, které dělají z tohoto materiálu univerzální řešení pro kotvení, lepení a utěsňování.

Modernějším tepelněizolačním materiálem jsou impregnované komprimační pásky, které díky složení a chemické impregnaci zastávají komplexní funkci 3stupňového utěsnění.

Funkce venkovního uzávěru
Funkcí tohoto uzávěru je vodotěsnost, paropropustnost a ochrana tepelného izolantu. V prvním případě se zabraňuje průniku dešťové vody do připojovací spáry. V druhém případě se zajišťuje difuze vodních par z prostoru připojovací spáry do venkovního prostředí.

TEXT: Richard Čemus
Foto: Archiv autora

Autor je marketingový manažer společnosti Tremco Illbruck.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace Staveb.