Problematické detaily 12: Základové pásy

Nejčastějším způsobem zakládání staveb je na základové pásy – samozřejmě pokud projekt nepočítá s výrazným bodovým zatížením, jako je například sloup, v takovém případě se musí přikročit k alternativním způsobům založení, které bude schopno takové …
01 | Poloha příčky

Problematické detaily 4: Kotvení příček

V průběhu stavby objektu se vyskytuje celá řada příležitostí, kdy lze něco fatálně pokazit. Některé problematické části stavby jsou fatální více, některé méně – protože ač jsou z finančního hlediska všechny chyby problematické, je rozdíl …