ASB Články na tému

problematické detaily hrubé stavby

Podstatným detailem, který může dělat problémy nejen ihned v průběhu hrubé stavby, ale i s časovým odstupem, je vazba zdiva. Ta běžně slouží k rovnoměrnému rozložení sil působících v konstrukci a je proto ze statického hlediska velmi důležitá.

Nejčastějším způsobem zakládání staveb je na základové pásy – samozřejmě pokud projekt nepočítá s výrazným bodovým zatížením, jako je například sloup, v takovém případě se musí přikročit k alternativním způsobům založení, které bude schopno takové zatížení přenést.

V průběhu stavby objektu se vyskytuje celá řada příležitostí, kdy lze něco fatálně pokazit. Některé problematické části stavby jsou fatální více, některé méně – protože ač jsou z finančního hlediska všechny chyby problematické, je rozdíl mezi plesnivějícím oknem a zřícenou zdí.

Podstatným detailem, který může dělat problémy nejen ihned v průběhu hrubé stavby, ale i s časovým odstupem, je vazba zdiva. Ta běžně slouží k rovnoměrnému rozložení sil působících v konstrukci a je proto ze statického hlediska velmi důležitá.