Program PANEL 2013+

Program PANEL 2013+

Startuje příjem žádostí o zvýhodněné úvěry na opravy a modernizaci bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby. V rámci programu Panel 2013+ mohou o úvěr žádat vlastníci bytového fondu, města, obce i družstva a společenství vlastníků. Státní fond rozvoje bydlení schválil na rok 2013 částku 210 milionů korun pro nastartování programu, je však v případě velkého zájmu připraven vyčlenit na podporu programu až jednu miliardu korun ročně.

Program je využitelný pro opravy poruch domů, pro snížení energetické náročnosti domů, opravy balkónů, výtahů a společných prostor. Pro posouzení žádosti o úvěr bude rozhodující stav domu a potřebnost oprav. SFRB bude klást důraz na komplexnost oprav, pokud tedy žadatel požádá o úvěr na zateplení domu, bude například v případě statické poruchy nosné konstrukce nucen rozšířit modernizaci o tyto nezbytné opravy.

Žádost o úvěr je nutné podat u Státního fondu rozvoje bydlení ještě před zahájením oprav. Úroková sazba bude odvozena od výše Evropské referenční sazby, která činí 1,9 %, konečný úrok bude vypočten podle bonity žadatele a splnění podmínky de minimis. Výše úvěru může být až 90 procent rozpočtových nákladů a úrok bude fixován po celou dobu splácení, kterou lze nastavit až na 30 let. Vázací doba podmínek nařízení vlády je 5 let, tedy minimálně po tuto dobu musí dům nadále sloužit k bydlení.

Žádost, formuláře, komplexní metodika a pokyny pro získání úvěru a další potřebné informace najdete na www.sfrb.cz

Speciální kalkulačku k porovnání zvýhodněných úvěrů SFRB a sledování výše veřejné podpory (de minimis) najdete zde.

-vb-
zdroj: SFRB
foto: Dano Veselský