Partneři sekce:

Zhotovení dlažby na balkonové konstrukci

Zhotovení dlažby na balkonové konstrukci

Dlažba na balkoně bude vystavena slunci, dešti a mrazu. Aby byla odolná, je třeba zvolit nejen správný způsob kladení, ale i vhodnou skladbu materiálů, které jsou vzájemně kompatibilní. Při obnově balkonu je potřeba odstranit starou keramickou dlažbu, často i spádový beton, případně vykonat opravu nosné konstrukce balkonu. 

Před kladením dlažby musí být povrch podkladové konstrukce pevný, soudržný, bez starých nátěrů, vosku, mastnoty, prachu a dalších nečistot. Hranu balkonu je vhodné obložit tzv. keramickými balkonovými tvarovkami – mají stejnou tepelnou roztažnost jako dlažba v porovnání např. s oplechováním.

Pracovní postup

Na připravenou podkladovou konstrukci se nanese penetrační nátěr, jímž se uzavře nasákavý povrch. Penetrační nátěr se zředí vodou v poměru 1 : 3–5 v závislosti na nasákavosti podkladu. Nanese se v rovnoměrné vrstvě štětcem nebo válečkem a nechá se zaschnout (60–120 minut). Penetrovaný povrch se vyspáduje. Spád musí být minimálně 2 %, aby voda z povrchu dobře odtékala. Spádový klín se vytvoří použitím cementového vyrovnávacího potěru s vlákny s přidáním zušlechťující emulze (přibližně 0,8 l/m2, tj. 1 l emulze na 1 balení potěru při tloušťce vsrtvy 5 mm).

Suchá směs potěru se smíchá s vodou (2,5–3 l vody s emulzí / 25kg pytel) v bubnové nebo kontinuální míchačce na homogenní směs. Zamíchaná směs se rozprostře na připravený podklad a zhutní údery hladítka. Potom se plocha zarovná latí a zahladí plastovým, resp. ocelovým hladítkem. Potěr je potřeba chránit před slunečním zářením a vodou. Udržuje se 2–3 dny vlhký. Je pochozí po 3 dnech, dlažbu lze klást po 14 dnech.

Na vyspádovanou plochu balkonu (včetně čelních stran) se nanese vrstva hydroizolace. Směs flexibilní hydroizolační stěrky se smíchá s vodou (4,6–5 l vody / 20kg pytel). Suchá směs se sype do vody za stálého pohybu nízkootáčkové elektrické míchačky (400 ot./min.) a míchá se do hladké homogenní konzistence během 3 minut. Na podklad se nanesou celoplošně ocelovým hladítkem dvě vrstvy hydroizolační stěrky v celkové tloušťce minimálně 2 mm. Mezi nanesením první a druhé vrstvy musí být technologická přestávka minimálně 4 hodiny.

V místě styku podlahy se stěnou se do čerstvé hydroizolační vrstvy vloží celoplošně oboustranně kašírovaná těsnicí páska s šířkou minimálně 100 mm. Páska se následně zatře druhou vrstvou hydroizolační stěrky. Hydroizolační stěrka se nechá důkladně vyschnout 1–3 dny. Na lepení dlažby, včetně balkonových tvarovek, se použije flexibilní lepicí tmel třídy C2TES1 s vysokou příčnou deformací. Suchá směs lepidla se smíchá s vodou (6,2–7,5 l/m2 vody / 25kg pytel) a míchá se nízkootáčkovou elektrickou míchačkou na homogenní směs. Nechá se 5 minut odležet a opět se promíchá.

Na podklad se nanese zubovým hladítkem tak, aby hladítko svíralo s podkladem úhel 60–70°. Dlažbu se doporučuje lepit dvoukontaktní metodou (buttering & floating), při níž se lepidlo nanáší jak na podklad, tak i na rubovou stranu dlaždice. Na rubovou stranu dlaždice se nanese hladkou stranou hladítka. Na plošné spárování dlažby a spárování balkonových tvárnic se použije rychletuhnoucí superflexibilní lepicí malta se skelnými vlákny. 

10 | Kotvení zábradlí
Sloupky zábradlí se přikotví mimo keramické dlažby, aby se nenarušila hydroizolace na ploše balkonu. Zábradlí se může kotvit z bočních stran, ze spodu balkonu nebo další variantou je kotvení do fasády.

01 | Penetrace podkladu
Na připravenou podkladovou konstrukci se nanese penetrační nátěr v rovnoměrné vrstvě štětcem nebo válečkem a nechá se zaschnout (60–120 minut). Penetrovaný povrch se vyspáduje.

02 | Spádování podkladu
Suchá směs vyrovnávacího potěru s vlákny (s přidáním zušlechťující emulze) se smíchá s vodou (2,5–3 l vody s emulzí / 25kg pytel) v bubnové nebo kontinuální míchačce na homogenní směs. Směs se rozprostře na připravený podklad a zhutní hladítkem. Zarovná se latí a zahladí plastovým, resp. ocelovým hladítkem.

03 | Hydroizolační vrstva
Směs hydroizolační stěrky se smíchá s vodou, přičemž se sype do vody za stálého pohybu nízkootáčkové míchačky a míchá se do hladké homogenní konzistence během 3 minut. Nanese se celoplošně na podklad ocelovým hladítkem ve dvou vrstvách v celkové tloušťce minimálně 2 mm s technologickou přestávkou mezi vrstvami minimálně 4 hodiny.

04 | Těsnicí páska
V místě styku podlahy se stěnou se do čerstvé hydroizolační vrstvy vloží celoplošně oboustranně kašírovaná těsnicí páska s šířkou minimálně 100 mm. Páska se následně zatře druhou vrstvou hydroizolační stěrky. Hydroizolační stěrka se nechá důkladně vyschnout 1–3 dny.

05 | Lepení dlažby
Smíchaná směs lepicí malty se nanese na podklad zubovým hladítkem tak, aby hladítko svíralo s podkladem úhel 60–70°. Dlažba se lepí dvoukontaktní metodou (buttering & floating), při níž se lepidlo nanese i na podklad i na rubovou stranu dlaždic. Na dlaždice se nanese hladkou stranou hladítka.

06 | Hrana balkonové desky
Na hranu balkonové desky se uloží do vrstvy flexibilního lepidla keramické balkonové tvarovky. Lepidlo se nanese i na rubovou stranu tvárnice, která bude ve styku s podkladem.

07 | Spárování dlažby
Suchá směs spárovací hmoty s vlákny se vysype do vody (0,18–0,2 l/kg) a smíchá se na homogenní směs, nechá se odležet a po 5 minutách se promíchá. Do čisté spáry (šířka minimálně 5 mm) se nanese hladítkem s gumou v diagonálním směru na spáru. Po zavadnutí spárovací hmoty se spáry vytvarují a povrch umyje hladítkem s molitanem.

08 | Dilatační spára
Po max. 3 metrech (na ploše větší než 4 m2) a v místě styku stěny s podlahou se realizuje dilatace. Dilatační provazec s průměrem větším, než je šířka spáry, se odstřihne na požadovanou délku a vloží do spáry tak, aby nad ním vznikl prostor pro aplikaci tmelu (minimálně 4 mm). Spára se zatmelí trvale pružným polyuretanovým tmelem.

09 | Očištění dlažby
Povrch dlažby se navlhčí vodou, nanese se naředěný nepěnivý čisticí přípravek, nechá se chvíli působit a důkladně se očistí. Následně se povrch dlažby několikrát umyje molitanovým hladítkem, které se často namáčí a vymývá ve vodě. Nakonec se dlažba vyleští čistým hadříkem.

Informace o materiálu:

» flexibilní jednosložková silikátově-disperz­ní hydroizolační stěrka na použití v exteriéru i interiéru; vodotěsný cementový výrobek nanášený v tekutém stavu, se schopností přemostit trhliny při nízké teplotě (-5 °C), odolný při kontaktu s chlorovanou vodou;

» flexibilní lepidlo s prodlouženým tzv. otevřeným časem na lepení všech druhů keramických obkladů a dlažeb v exteriéru i interiéru; deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí (třída C2TES1 podle EN 12004+A1).

Co budete potřebovat

RAKO SYSTEM – BALKON
Penetrační nátěr (na nasákavé podklady)
RAKO SYSTEM PE 202
spotřeba: přibližně 0,15–0,35 l/m2 (v závislosti na povaze podkladu a naředění), plastová nádoba 1 l, plastový kanystr 5 a 10 l

Zušlechťující emulze
RAKO SYSTEM EM 10
spotřeba: přibližně 0,8 l/m2 (tloušťka vrstvy potěru 10 mm, soudržný potěr), plastový kanystr 5 a 10 l

Cementový vyrovnávací potěr s vlákny
RAKO SYSTEM 30
spotřeba: přibližně 19,5 kg/m2 (při tloušťce vrstvy 10 mm), papírový pytel, 25 kg

Flexibilní hydroizolační stěrka
RAKO SYSTEM SE 6
spotřeba: přibližně 1,5 kg/m2 (při tloušťce vrstvy 1 mm), papírový pytel, 20 kg

Oboustranně kašírovaná těsnicí páska
RAKO SYSTEM SE 5
šířka 100 mm, délka 10 a 50 m

Od partnerů ASB

Flexibilní lepidlo
RAKO SYSTEM AD 530
spotřeba: přibližně 1,5–3 kg/m2 (malá mozaika do 50 mm, velikost zubu 3–4 mm), přibližně 3–4 kg/m2 (dlažba 100–250 mm, velikost zubu 6–8 mm), přibližně 4–6 kg/m2 (dlažba nad 300 mm, velikost zubu 8–12 mm), papírový pytel 5 a 25 kg

Superflexibilní rychletuhnoucí spárovací malta
RAKO SYSTEM GFS
spotřeba: přibližně 0,3–0,8 kg/m2, papírový pytel 5 a 20 kg

Podkladový separační provazec
RAKO SYSTEM PES
průměr: 4, 6, 8, 10, 12 a 15 mm, délka: 100 m

Trvale pružný polyuretanový tmel
RAKO SYSTEM SAB
kovová kartuše, 310 ml

Nepěnivý čisticí prostředek
RAKO SYSTEM CL 802
plastová láhev 750 ml nebo plastový kanystr 5 l

Nářadí a pomůcky
štětec
váleček
bubnová nebo kontinuální míchačka
nízkootáčková elektrická míchačka
plastová nádoba
zednická lžíce
stěrka (tzv. špachtle)
ocelové zubové hladítko
gumové hladítko
molitanové hladítko
houba
aplikační pistole
hadřík
ochranné pracovní pomůcky

Tip

Separační provazec
Separační provazec zamezí nežádoucímu přilepení tmelu na dno spáry a zabezpečí její přesnou tloušťku. Vznikne tak pružná spára bez rizika tvorby trhlin.

TEXT + FOTO: Lasselsberger

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2017.