Partneři sekce:

Použití polyuretanových systémů při opravě a ochraně balkonů a teras

Použití polyuretanových systémů při opravě a ochraně balkonů a teras

Poruchy balkonů a lodžií se projevují různě. Jednou z poruch je i zatékání balkonů, které lze řešit technologií polyuretanových systémů. Technologie umožňuje realizovat opravy bez výraznějších zásahů do stávajících konstrukcí.

Rekonstrukce podlahových vrstev nátěrovým PU systémem

Pokud je třeba vytvořit novou hydroizolaci na stávající povrch podlahy, lze použít nátěrový izolační systém. Aplikuje se přímo na povrch starších nášlapných vrstev.

Je-li nášlapná vrstva terasy nebo balkonu dostatečně pevná a jejím jediným problémem je zatékání v ploše, je možné použít jednokomponentní PU nátěrový systém. Toto řešení je vhodné u konstrukcí, u nichž není možné tloušťku podlahy výrazněji zvětšovat. Může se aplikovat na beton, různé druhy dlažeb, ale i na starší nátěry, pokud jsou dostatečně pevné. Jednokomponentní PU nátěr se nanáší štetcem nebo válečkem na celou vodorovnou plochu i na přilehlé svislé stěny do potřebné výšky, respektive do výšky soklíku.

U podkladu z nekvalitního betonu (drobivého s nízkou pevností) se před aplikací PU nátěru doporučuje penetrace podkladu dvoukomponentním epoxidovým nátěrem. Penetrace beton zpevní a zabrání jeho drobení. Používá se rovněž ke zlepšení přilnavosti nátěru na beton.

Po aplikování nátěru ve dvou vrstvách na pevný očištěný povrch vzniká nová pochozí hydroizolační vrstva.
Po vyzrání systému je povrch stále pružný a odolný proti působení UV záření. Překrývá trhliny, a to i tehdy, pokud by vznikly nové nebo by se zvětšovaly trhliny původní, které se nacházejí pod vrstvou nátěru. Výsledný povrch nátěru lze zhotovit s přesypem kremičitým pískem. Do první čerstvé vrstvy se nasype křemičitý písek a překryje se druhou vrstvou. Použití přesypu zdrsní nášlapnou vrstvu a zvýší protiskluzové vlastnosti povrchu.

Rekonstrukce podlahových vrstev PU izolační stěrkou a lepidlem

Tam, kde je třeba položit na povrch starších nášlapných vrstev novou izolaci a nalepit novou dlažbu, může se použít jednokomponentní PU systém izolace a lepidla.

Povrch lze opravit bez odstranění dlaždic. U tohoto systému se k vytvoření nové hydroizolace a přilepení nových dlaždic používá jeden materiál.

Systém se nanáší ve dvou vrstvách, přičemž první vrstva slouží jako nová hydroizolace a aplikuje se běžným kovovým hladítkem o tloušťce asi 1,5 mm.

Nejprve se však podklad očistí a zbaví mechanických nečistot, případně odmastí. Materiál se nanese po celé vodorovné ploše a na přiléhající svislé stěny do potřebné výšky – podle výšky soklové dlaždice.

U takto realizované izolační vrstvy není zapotřebí rohy a kouty vyztužovat páskami, které se tradičně používají při izolacích na bázi PCC malt. Druhá vrstva se může realizovat po přibližně 16 hodinách. Nanáší se zubovou stěrkou (zub má rozměry 4 × 4 mm) a na ni se může přímo lepit dlažba.

Styk mezi dlažbou a svislou stěnou i všech dalších detailů je třeba přetmelit pružným polyuretanovým tmelem.

Pomocí polyuretanového izolačního systému lze vytvořit hydroizolační vrstvu terasy a položit dlažbu za dva až tři dny a celková tloušťka nové izolační vrstvy a lepicí vrstvy včetně dlaždice může být od 1,2 cm (při tloušťce dlaždice 9 mm). Na spárování takto položené dlažby se používá kvalitní flexibilní spárovací materiál nebo flexibilní polyuretanový tmel.

 Obr. 1 Nanášení nátěru do výšky soklíku  Obr. 2 Nanášení první vrstvy nátěru
Obr. 3 Konečný vzhled rekonstruované terasy
Obr. 4 Nanášení stěrky na oplechování balkonu Obr. 5 Při nanášení hydroizolací na svislou plochu není zapotřebí vkládat dilatační pásky
  Obr. 6 Lepení dlažby

Ing. Maroš Beľan
Foto: Sika

Autor působí ve společnosti zabývající se stavební chemií jako manažer divize distribučního prodeje.

RubrikyPodlahaŠtítky