obklady a dlažba

Nekvalitně přilepená dlažba nebo průsak vody patří mezi časté příčiny rekonstrukce balkonů a teras. Klimatické podmínky denně prověřují kvalitu stavebních materiálů i důslednost práce zhotovitelů na těchto exponovaných konstrukcích. Dodržování správného technologického postupu a vhodné skladby materiálů se vyplatí. Nedostatečná kvalita výrobků a nedbalost se projeví již velmi brzo po rekonstrukci.

Závratné tempo současné výstavby nedovoluje, aby stavba náležitě dozrála a vyschla. V interiérech se navíc stále více obklopujeme materiály, které jsou citlivé na vlhkost. Není se tedy co divit, že ta potom pronikne stěnami a podlahami až „na kost“. Zvláště v místnostech, které jsou vystaveny nadměrné vlhkosti, je nutné se pojistit hydroizolací. Pokud se provede správně, stěny i podlaha nebudou křivolaké a nosná konstrukce zůstane chráněna před jejími degradačními účinky.

Obytný soubor Rezidence Měcholupy se nachází v historickém centru městské části Dolní Měcholupy a jeho autoři - ing.arch. Luděk Podlipný a ing. Martin Sladký – z ateliéru Podlipný Sladký architekti s.r.o. v něm nabídli komfortní a energeticky úsporné bydlení ve 43 bytových jednotkách. V dispozicích převažují byty s většími výměrami kategorie 3+kk a 4+kk, tedy byty pro rodinné bydlení, doplněné v malé míře byty 2+kk a 1+kk.

Pokud hledáte řešení pro obnovení čistoty spár ve své koupelně nebo kuchyni, nabízí firma Henkel přípravek Ceresit CE 60 určený k obnovení nebo přebarvení starých, znečištěných a nevzhledných cementových spár. Mezi jeho přednosti patří snadná a rychlá aplikace, odolnost vůči znečištění a vodě a vysoká vydatnost – 125 ml balení vystačí při obkladu o velikosti 10 × 20 cm a šířce spáry 4 mm na přibližně 20 m2 plochy.

Vozovky z dlažby, resp. dlažebních prvků patří k nejstarším konstrukcím vozovek. Kromě vhodně tvarovaných kamenů nebyly v minulosti při výběru materiálu pro vozovky velké možnosti. Výjimkou byl jen bitumen nalezený na Trinidadu. Po těchto vozovkách se chodilo pěšky, jezdily po nich vozy a později i motorová vozidla. 

Důvodů, proč obkládat stěny, je mnoho. Současně s tím však existuje i slabé povědomí o podmínkách nutných při projektování a realizaci prostor obkládaných keramikou; chybí elementární znalost moderních technologií.

Zvětšování formátů u keramických obkladů je nepřehlédnutelným módním trendem. Velké formáty sjednocují a opticky zvětšují prostory, menší množství spár prospívá hygieně a výrazně usnadňuje údržbu. Dokonce i samotná pokládka přináší rychle viditelný efekt. Aby však šlo o efekt trvalý, aby dlažba plnila svou estetickou i praktickou funkci, je dobré dodržet základní pravidla.

Mnohé kvalitní a estetické keramické obklady po uložení ztratí svoji přitažlivost, v horším případě i funkčnost. Téměř vždy to však způsobuje u nás bohužel stále přítomná nedbalost při pokládce, neznalost nových materiálů a jejich vlastností i technologií při montáži. V příspěvku uvádíme nejčastější chyby při pokládce a některé problémy, které tyto chyby způsobují, neboť jen jejich eliminací zajistíme správný postup pokládky na základní typy podkladů.

Největší procento vad, které vznikají na keramických obkladech a dlažbách, lze přisuzovat právě dlažbám, jež jsou obvykle mnohem více mechanicky namáhány, než-li keramické obklady. Téměř vždy je na vině nedbalost při pokládce, způsobená často požadavkem na velmi rychlou výstavbu, neznalost nových materiálů, resp. práce s nimi a neznalost jejich vlastností i správných technologií při montáži. Příspěvek se snaží dokumentovat nejtypičtější vady keramických dlažeb, se kterými se lze setkat v praxi, a přináší základní způsoby jejich nápravy, resp. způsoby jejich zamezení.

Specifickým druhem obkladů je mozaika, můžeme z ní poskládat celé plochy, nebo naopak zdůraznit detail. Její přizpůsobivosti využijme na zaoblených a jinak atypicky upravených konstrukcích v interiéru i exteriéru.

Zvětšování formátů keramických dlažeb je nepřehlédnutelným trendem. Sjednocují a opticky zvětšují obkládané prostory, menší množství spár prospívá hygieně a usnadňuje údržbu. Dokonce i pokládka přináší rychle viditelný efekt. Aby však šlo o efekt trvalý, aby dlažba plnila svou estetickou i praktickou funkci, je dobré dodržet několik základních pravidel.

Barva, formát, kvalita, odolnost povrchu – to vše nás zajímá, vybíráme-li si obklad či dlažbu. Kvalitu každého systému však určuje jeho nejslabší článek. Měli bychom se tedy ptát i na spárovací hmoty. Které, kdy a jakým způsobem použít? Tento článek se snaží alespoň malým dílem pomoci v orientaci v této široké problematice.