Partneři sekce:

Mozaika dodá stavbě originalitu

Mozaika dodá stavbě originalitu

Specifickým druhem obkladů je mozaika, můžeme z ní poskládat celé plochy, nebo naopak zdůraznit detail. Její přizpůsobivosti využijme na zaoblených a jinak atypicky upravených konstrukcích v interiéru i exteriéru.

Skládáním kamínků či střípků se člověk zabýval již od pradávna, jedny z nejstarších a nejkrásnějších mozaik najdeme ve starověku. Starověký Řím, Mezopotámie, zde všude se setkáváme s ornamenty charakteristickými pro tu či onu kulturu. Výjimečná a na první pohled rozeznatelná od jiných kultur je islámská mozaika, typická svou pravidelností a pestrostí. Své uplatnění nachází mozaika i v dnešní době a její využití je široké. Ozvláštní obytný prostor, působí přirozeně u bazénů, dodá kouzlo zahradě, originalitu restauraci či hotelu. Lze s ní pokrývat celé velké plochy, kombinovat ji s barevnou výmalbou nebo ji použít jako originální detail.

Ornament je tak starý jako lidstvo samo a své příznivce našel i mezi mnoha moderními tvůrci, jako jsou např. Antonio Gaudí, ­Friedensreich Hundertwasser. Mozaika nabízí širokou škálu materiálového zpracování, od prostých keramických obkladaček, až po náročnější provedení ve skle, mramoru nebo vzácných nerostech (mimořádně ve dřevě a kovu). Drobné kousky mohou mít různé tvary, velikosti, barvy, povrchové úpravy. Těchto vlastností lze velmi dobře využít na nerovných površích a zaoblených tvarech. Obecně se mozaika snadno přizpůsobí prostorovým specifikům jak interiéru, tak exteriéru. Dle způsobu výroby a provedení mozaiky dělíme na průmyslově vyráběné a mozaiky ruční.

Průmyslově vyráběné mozaiky

Současné interiéry a exteriéry využívají převážně strojně vyráběné keramické, méně často i skleněné mozaiky, které jsou dostupné v běžné obchodní síti. S úspěchem je lze kombinovat s velkými formáty dlaždic a prostoru dát jiný rozměr. Mozaiku je možné použít i jako detail – do většího kachle s vyřezaným otvorem umístit miniaturní mozaiku jako drahokam do šperku. Obdobným řešením je její využití ve formě dekorativních prvků, listel.

Současné trendy

V koupelnových nebo kuchyňských sériích bytové keramiky se nejčastěji setkáme s tradičními čtvercovými formáty 2,3 x 2,3 cm nebo 4,9 x 4,9 cm až po 10 x 10 cm. Převratnou novinkou letošního roku se stala první keramická mikromozaika domácí výroby ve velikosti 1 x 1 cm. Čím menší formát mozaik, tím lépe kopíruje jakékoli nestandardně zaoblené hrany, rohy a niky. Design keramických mozaik využívá nejčastěji mixu barev a nejrůznější povrchové úpravy, jako je například perleť.

V neposlední řadě se stále častěji prosazují odlesky drahých kovů, jako je zlato nebo platina. Čtverec však není tím jediným, co keramická mozaika dokáže. Hitem posledních let se staly obdélníkové formáty 2,3 x 7,3 cm nabízené hned ve čtyřech různých variantách. Opticky nejjednodušší variantou je mozaika z obdélníčků v jednoduchém systematickém položení vedle sebe a v řadách nad sebou. Umožňuje pokládání jak vertikálně, tak horizontálně a lehce kopíruje zaoblené hrany a rohy. Posunem obdélníčků ve stylu pokládání cihel (tzv. na vazbu) vznikla další varianta mozaiky, která je zvlášť efektní při vertikálním použití.

Nepřehlédnutelnou je tzv. protkávaná mozaika, která v sobě kombinuje proplétané pásky velikosti 2,3 x 7,3 cm ve stylu textilní osnovy. V kombinaci matných a metalických barev vytváří i prostorový 3D efekt. Novinkou letošního roku se stal čtvrtý typ obdélníčkové mozaiky v tzv. parketové skladbě. Keramické obdélníčky jsou zde položeny ve stylu klasických parket. Tento typ mozaiky dává novou dynamiku zejména větším rovným plochám a případným rozřezáním jednotlivých lepenců nabízí i velmi netradiční možnosti použití. 

Práce s mozaikou

Mozaiky jsou nejčastěji dodávány v arších – lepencích, které usnadňují práci, o velikosti 30 x 30 cm. Díky výrobcem vytvořené přesné struktuře spár tyto lepence eliminují i případnou nerovnost průběhu spár. Ta by nepříjemně vynikla zejména ve velké obkládané ploše. Dělení lepence na menší díly je jednoduché a postačí k tomu hobby nůž nebo nůžky. Vzhledem k množství druhů mozaik nabízených na trhu je vždy dobré poradit se o použití správné stavební chemie s odborníkem. Při obkládání rohů, kde se sbíhá vertikální a horizontální rovina, je nezbytně nutné docílit vzájemné kolmosti těchto stěn.
Při obkládání zaoblených hran je třeba věnovat zvýšenou pozornost přípravě stejnoměrného úhlu zaoblení. Malé prvky mozaiky snadno kopírují nerovnosti a nepříjemně je i zvýrazní. Spárování mozaik hraje důležitou roli, protože kvalitní spárovací hmota vytváří pevnou kostru a podílí se na trvanlivosti lepeného spoje. Správnou volbu spárovací hmoty ovlivňuje i prostředí, ve kterém je mozaika umístěna. Koupelny i kuchyně jsou místa, kde často pracujeme s různými agresivními čisticími prostředky, které mohou spáry porušit či znečistit. Z tohoto důvodu je vhodné používat spárovací hmoty se zvýšenou odpudivostí vody.

I přes nepřebernou šíři nabízených barev spárovacích hmot je třeba mít na zřeteli, že výrazné barvy spár zcela mění charakter celého keramického výrobku. Výrobci keramiky proto doporučují používání neutrální bílé, béžové nebo šedé spárovací hmoty. Pozor! Při plánování spotřeby spárovací hmoty pro mozaiky je třeba počítat s jednou tak velkým množstvím (cca 1 kg/m2) oproti spárování obkladů klasických velikostí.

 
Dělení lepence na menší díly pomocí nůžek nebo hobby nože. Lepení mozaiky pomocí bílého flexibilního lepidla.

Mozaiky ručně vyráběné

Ručně dělané mozaiky se od průmyslově vyráběných liší v mnoha ohledech. „Průmyslová mozaika chce být opakovatelná s jednoduchou montáží, kterou může realizovat kdokoliv bez dalších hlubších úvah. Oproti tomu každá ručně vyráběná mozaika je neopakovatelný originál, každá se lepí trochu jinak, každý návrh je hledáním, cestou k optimálnímu řešení s ohledem na trvání a dosah práce. Často se stává, že se technologický postup vytváří na konkrétní mozaiku a prostor, ve kterém se odehrává, a to s ohledem na materiál, podklad a především na povětrnostní vlivy.

Od partnerů ASB

Výroba  sleduje umělecké a lidské vyjádření v prostoru, pro který je určena, rozehrává pozitivní emoce pozorovatele, ale také musí splňovat nároky na dlouhověkost. Při výrobě je nutné tvar každého kamínku, ať je z kamene, skla či keramiky, ručně připravit, než ho zasadíte do celku. Návrhy nejraději připravuji sám, ale je možné zrealizovat návrh klienta nebo malíře či výtvarníka, blízkého zákazníkovu srdci,“ říká brněnský autor mozaik Libor Havlíček. Ze střepů, které mu prošly pod rukou, už vytvořil nesčetné množství malých uměleckých děl. Jeho mozaiky zdobí fasády, interiéry a zahrady nejen v Brně, ale i v dalších českých a slovenských městech. Každá jeho realizace dýchá jedinečností, čistotou, precizností a fortelem řemeslného zpracování.

Redakčně zpracováno dle podkladů značky Rako a firmy Libor Havlíček – Mozaiky CZ
Foto: archiv firem