Pokládka velkoformátových dlaždic
Galerie(12)

Pokládka velkoformátových dlaždic

Partneři sekce:

Zvětšování formátů u keramických obkladů je nepřehlédnutelným módním trendem. Velké formáty sjednocují a opticky zvětšují prostory, menší množství spár prospívá hygieně a výrazně usnadňuje údržbu. Dokonce i samotná pokládka přináší rychle viditelný efekt. Aby však šlo o efekt trvalý, aby dlažba plnila svou estetickou i praktickou funkci, je dobré dodržet základní pravidla.


Je třeba vědět, že velké formáty nejsou příliš vhodné pro extrémní mechanickou a bodovou zátěž. Pro tento účel jsou určené menší formáty zesílené tloušťky. Zvětšené formáty jsou určeny hlavně pro architekturu bytovou, pro řešení dostatečně velkých a dokonale rovných ploch. V kontrapunktu s touto tendencí je naopak řešení členitých a tvarově náročných zakřivených ploch, kde nacházejí široké uplatnění například bytové mozaiky. U velkoformátové keramiky je velmi náročný návrh spárořezu, nutné je dbát na zvýšené nároky na technologii pokládky doporučené výrobcem.

Doporučené postupy ověřené dlouholetou praxí

Měření podkladu

Při pokládce velkoformátových dlaždic musíme dodržet zásadní podmínku – zajistit naprosto rovný podklad. Rovinatost změříme buď klasickou, nebo laserovou vodováhou, počítáme s přípustnou odchylkou pro podlahu 2 milimetrů na 2 metry délky. Stejně jako tvar je důležitá také vyzrálost podkladu, dostatečná pevnost a soudržnost. Výrobci zpravidla doporučují změřit zbytkovou vlhkost podkladu, která zvláště u anhydritů hraje velkou roli a může negativně ovlivnit výsledek práce.

Dilatace
Při přípravě podkladu nesmíme zapomenout na dilataci. Dilatační spáry rozdělují podklad na menší pole a jejich posláním je vyrovnávat vnitřní napětí v podlahové konstrukci. Procházejí celým profilem podlahy a objektové dilatace i profilem nosné konstrukce. V položené dlažbě musí dilatační spára procházet ve stejném místě nad dilatační spárou v podlaze.

     

Penetrace
Pro dosažení požadované přídržnosti všech vrstev materiálů je třeba použít penetrační nátěr. Podle druhu a stavu podkladu volíme vhodnou penetraci. Na standardní savé podklady (beton, cement, mazaninu) použijeme univerzální penetrační nátěr (PE 202), na nesavé podklady (dlažbu, gletovaný beton apod.) používáme tzv. kontaktní můstek, který zajistí optimální přilnavost (PE 204). Zvláštní pozornost je třeba věnovat podkladům na bázi sádry (anhydrit), které jsou velmi citlivé na vlhkost. Zde penetrujeme PE 202 po předchozím obroušení povrchového sintru.

Vyrovnávání podkladu
V případě nerovného podkladu přicházejí na řadu samonivelační hmoty. Těch existuje více druhů (např. na bázi cementu, anhydritu aj.). Vždy je třeba mít na paměti, že výběr by se měl řídit materiálem, z něhož je podklad. Volba správné nivelační hmoty musí vycházet z předpokládané tloušťky vyrovnávky. Obvykle se efektivní vrstva pohybuje do tloušťky 15 mm (LE 2, LE 3, LE 4), větší objemy jsou investičně nevýhodné. Chceme-li ušetřit čas, můžeme použít nivelační hmoty s urychlenou dobou vysychání (LE 3).
Lepení velkoformátové dlažby

V případě velkoformátových dlažeb je zcela zásadním požadavkem použití správného typu lepidla. Limitním faktorem je dostatečné podlepení tohoto zvětšeného formátu. Řešením je náročnější technologie pokládky, a to dvojím způsobem. Buď nanášením tmelu na podklad i dlaždici s následným precizním zaklepáním do lepicího lůžka, nebo použití tekutého rozlivného lepidla AD 540. Správná konzistence a dostatečné množství nanášeného materiálu zajistí potřebné rozlití po celé velké ploše dlaždice a zamezí vzniku nežádoucích dutin. Rozlivná lepidla je vhodné nanášet hřebenem s oblými zuby.

Spárování
Pro interiér i exteriér jsou sázkou na jistotu flexibilní spárovací hmoty, které zároveň mohou být i hydrofobní (vodu odpuzující). Tato vlastnost je předurčuje k použití do koupelen a do vlhkých prostředí, lázní či plaveckých bazénů, kde zároveň účinně zabraňují uchycení plísní a znečištění. V nabídce firem je celá řada barevných odstínů. Odborníci však z praktických důvodů doporučují v případě spárování podlah příliš barevně neexperimentovat a použít odstíny šedé nebo tlumené barvy. Optimální šířka spáry u větších formátů je 5 mm. Vzhledem k tomu, že řada českých keramických dlažeb má už upravované hrany kalibrováním, může být spára i užší. Nedoporučuje se však pokládat dlažbu zcela beze spár, pokud jsou vyšší nároky na hygienu. Pro extra úzké spáry cca 1,5 mm je možné použití tekuté spárovací hmoty GL.

Čištění zbytků po spárování
Zbytky spárovacích hmot by se měly vyčistit do dvou dnů po vyspárování, a to nejlépe účinným přípravkem typu CL 802 Floor.

Běžná údržba
Pro běžnou údržbu je výhodné použít přípravky k tomu určené, které respektují povahu keramického materiálu a umějí si poradit například i s reliéfní dlažbou. Využití těchto přípravků je jistější než nanášení nejrůznějších impregnací, které mohou nežádoucím způsobem narušit design dlažeb (skvrny, zmatnění aj.).

Je patrné, že obklady z keramických materiálů mohou při správném výběru a položení kromě jiného opticky zvětšit prostor a navíc vydržet více než jedno módní období. Experimentovat se v tomto případě nevyplácí. Systémová řešení vítězí.

Pavla Nováková a kolektiv RAKO
Foto: RAKO

Autorka působí jako manažerka komunikace společnosti Lasselsberger.