Partneři sekce:

Spárovací hmoty

Spárovací hmoty

Barva, formát, kvalita, odolnost povrchu – to vše nás zajímá, vybíráme-li si obklad či dlažbu. Kvalitu každého systému však určuje jeho nejslabší článek. Měli bychom se tedy ptát i na spárovací hmoty. Které, kdy a jakým způsobem použít? Tento článek se snaží alespoň malým dílem pomoci v orientaci v této široké problematice.

Typy spárovacích hmot

Nejznámějším typem jsou tzv. standardní spárovací hmoty na cementové bázi, tj. nevyšlechtěné dalšími polymerovými přísadami. Používají se v interiéru na stabilních, suchých podkladech a je vhodné je používat tam, kde nejsou kladeny nároky na jejich čištění, reakci na vlhkostní prostředí a mechanickou zátěž (pojezdy paletovými vozíky apod.). Jedná se o sypké směsi na cementové bázi, které se míchají s vodou podle návodu.

Flexibilní spárovací hmoty na cementové bázi obsahují různý podíl zušlechťujících polymerových přísad (vodítkem může být do určité míry i cena produktu, neboť jde o nejdražší přísadu). Tyto přísady způsobují tzv. flexibilitu hmoty, tedy její schopnost reagovat na změny teploty a vlhkosti. Tento typ bychom měli vždy použít v exteriéru (teplotní rozsah – 20 až + 80 °C), např. pro terasu a venkovní bazén, a v interiéru vždy v koupelně na podklad, jako je např. sádrokarton, tvárnice suchého zdění apod. Totéž platí, pokud je podklad (stěna, podlaha) izolován stěrkovými hydroizolačními hmotami a keramika lepena flexibilními lepidly.

Rovněž podlahové vytápění klade zvýšené požadavky na vlastnosti nejen spárovacích hmot. Tyto vyšlechtěné hmoty bývají (v závislosti na množství přísady) hutnější, mívají hladký uzavřený povrch. Voda po nich rychle stéká a neumožňuje usazování vodního kamene a tím následný vznik plísní. Některé flexibilní spárovací hmoty navíc neobsahují písek, ale mramorový prášek, což ještě více umocňuje výše uvedené vlastnosti a hygienu povrchu a snižuje nasákavost.

Flexibilní spárovací hmoty jsou jednosložkové sypké hmoty na cementové bázi, které se podle návodu mísí s vodou. Požadovaných flexibilních vlastností se ale dá dosáhnout i smícháním standardní sypké směsi se speciální tekutou přísadou. Tento postup je opodstatněný ve speciálních případech, jinak většinou zvyšuje riziko chyby a prodražuje a prodlužuje proces spárování.

Je třeba rozlišovat též meze schopností spárovací hmoty vyplnit šířku spáry. Častá hranice je spára do 5 mm, pro větší formáty dlažeb nebo nepravidelné okraje obkladových kamenů se musíte ptát po spárovacích hmotách schopných vyplnit větší prostor (např. až do 2,5 cm a více). Možnosti použití určí výrobce hmoty. Nedodržení parametrů spárovací hmoty může být jednou z možných příčin jemné trhlinky až trhliny ve spáře. Rychleschnoucí flexibilní spárovací hmoty na cementové bázi mají opodstatnění tam, kde nás tlačí čas, a při spárování obkladových prvků z přírodního kamene.

Přírodní kámen, zvlášť jeho některé druhy citlivé na vlhkosti, klade velké nároky na systém, od kterého požaduje rychlé navázání vody, a podle druhu kamene zamezení jeho objemovým změnám v závislosti na vlhkosti přidané spárovací hmotou, výkvětům nebo vysokou přídržností k bokům spár u nenasákavých typů kamene.

Rychleschnoucí hmoty umožňují rychlý postup prací – bývají pochozí třeba již za dvě hodiny.
Během tvrdnutí je třeba chránit podklady před ozářením přímým slunečním světlem, čerstvě vyspárované podklady je lépe zakrýt fólií, event. je udržovat vlhké.

Chemická odolnost

Výrobky na cementové bázi nejsou zcela odolné proti agresivním čisticím prostředkům a vodě s vysokým obsahem chlóru. Pro speciální požadavky chemicky odolné spáry se používají epoxidové spárovací hmoty, často v jednom balení a barvě jako lepidlo i spárovací hmota najednou. Bývají dvousložkové, jejich zpracování je dobré přenechat odborníkům – chyby při aplikaci mohou poškodit zakoupené obklady. Jejich chemická odolnost se uplatní především v mlékárnách, laboratořích, výrobnách lahůdek a tam, kde jsou extrémní nároky na čištění povrchů. Použití těchto hmot je ale většinou provázáno se specifickými požadavky na jejich odolnost i izolaci podkladu, proto je vhodné celou skladbu konzultovat již ve fázi projektu.

Prostudování technických listů spárovacích hmot usnadní orientaci v tom, co od hmoty můžete při aplikaci a později při užívání očekávat. Vhodně zvolený typ spárovací hmoty zhodnotí investice a usnadní údržbu keramických povrchů a povrchů z přírodního kamene.

Ing. Veronika Melicherová
Foto: Kiesel, s. r. o.

Autorka je jednatelkou a ředitelkou firmy Kiesel, s. r. o., dovozce stavební chemie. Problematikou stavební chemie se zabývá nejen na svých přednáškách ve volitelných předmětech na ČVUT, ale i v článcích v odborném tisku.