ASB Články na téma

klimatická krize

Globální produkce vína dosáhla v roce 2023 historického minima a na vině může být změna klimatu – mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) uvádí, že nápoj dosáhl nejnižší úrovně od roku 1962. Tato organizace má 50 členských států, které představují 75 % světové plochy vinic. Odborníci obviňují „extrémní podmínky prostředí“, včetně sucha a požárů, které vedly k sestupnému trendu výroby.

Eliška Hřebenářová -

Nejen Egypt, ale prakticky celý svět řeší problém s ubývající vodou, zejména v horkých letních měsících nebo obdobích sucha, a nedostatkem zemědělské půdy. Právě Egypt se ale rozhodl začít tento problém řešit alternativně za použití již léta známý metod – tedy hydroponií. Hydroponie totiž využívá pouze 10 % vody potřebné pro tradiční pěstování na orné půdě.

Eliška Hřebenářová -

V roce 2015 kalifornská země strádala čtvrtým rokem sucha. Tehdejší guvernér Jerry Brown nařídil bezprecedentní snížení domácí spotřeby vody o 25 %. Farmáři, kteří spotřebují nejvíce vody, se také dobrovolně přihlásili k nařízení redukce vody, aby se vyhnuli citelnějšímu, povinnému šetření vodou v budoucnu. Brown tehdy rovněž stanovil cíl, aby stát získával polovinu energie z obnovitelných zdrojů.

Eliška Hřebenářová -

Celá staletí se indická architektura vyznačuje charakteristickými, okrasnými, složitými, prolamovanými vertikálními konstrukcemi. Přestože se může zdát, že tyto prvky mají zejména estetickou funkci – a je pravda, že napomáhají k osvětlení interiéru, hře světla a tvorbě prostoru –, není to úplná pravda.

Eliška Hřebenářová -