Dřevěný krov

Dřevěný krov

V historických budovách se na střešní konstrukce používaly téměř výhradně dřevěné krovy. Dlouhodobým vývojem se vypracovaly až po systémy zastřešení optimálně využívající nosné prvky, s ověřenými konstrukčními detaily a spoji, které zajišťují současně únosnost a dlouhou životnost.
Rodinný dům s nádechem místní tradice

Rodinný dům s nádechem místní tradice

Rodina s dospívajícím synem si přála jednoduchý rodinný dům se sedlovou střechou, který by vzhledově zapadl do okolí. Investoři zdůrazňovali možnost co nejtěsnějšího kontaktu s přírodou - zahradou i okolní krajinou. A z domu by …
Moderní tržnice v historickém centru Gentu

Moderní tržnice v historickém centru Gentu

Vlámská metropole Gent byla po dobu zhruba 100 let městem s rozpačitým heterogenním centrem. Komplikovaný urbanistický problém se před třemi lety podařilo vyřešit domácím architektem delikátně razantním způsobem.
Poruchy staveb – kotvení krovů

Poruchy staveb – kotvení krovů

Konstrukční řešení krovu a jeho spolupůsobení se stavbou je v mnoha případech podceňováno. Doprovázet by ho mělo většinou odborné statické posouzení a následovat by mělo pečlivé provedení krovu.
Střechy a krovy pro úsporu energie

Střechy a krovy pro úsporu energie

Tepelné ztráty prostupem tepla přes střechu u běžných domů dosahují přibližně 5 až 20 %. Je tedy logické, že se neustále zvyšuje zájem o budování energeticky úsporných střech, které brání únikům tepla. Použitím vhodných materiálů s dostatečnou tloušťkou, …
Rekonstrukce podkroví

Rekonstrukce podkroví

Když jsme byli malí, chodili jsme si na půdu hrát, ale jenom za světla. Jakmile se sešeřilo a vítr, proplétající se škvírkami ve střeše, si začal pohvizdovat svoji tklivou melodii, už se nám tam moc nechtělo. …
Soubor 13 energeticky pasivních domů v Koberovech

Soubor 13 energeticky pasivních domů v Koberovech

Obytný soubor v Koberovech představuje první hromadně realizovanou výstavbu 12 rodinných domů v ČR na bázi úsporné dřevěné skeletové konstrukce ve standardu EPD. Jeho součastí je také školicí středisko (energeticky nulový dům). Svým architektonickým ztvárněním …
Dřevěné střešní konstrukce s kovovými deskami s prolisovanými trny

Dřevěné střešní konstrukce s kovovými deskami s prolisovanými trny

Výroba střešních konstrukcí spojovaných deskami s prolisovanými trny je dynamicky rostoucím odvětvím především v průmyslově vyspělých zemích. Konstrukce se styčníkovými deskami s prolisovanými trny se na základě hospodárnosti a možnosti snadné aplikace značně rozšířily i v České republice.
Znovuoživení Chvalského zámku

Znovuoživení Chvalského zámku

Ještě před několika lety to byl objekt v dezolátním stavu, na kterém se především podepsal minulý režim. Zdálo by se až neuvěřitelné, že by někdo začal do tohoto velikého areálu na okraji Prahy, který naposledy využíval …