ASB Články na téma

hambalkový krov

V historických budovách se na střešní konstrukce používaly téměř výhradně dřevěné krovy. Dlouhodobým vývojem se vypracovaly až po systémy zastřešení optimálně využívající nosné prvky, s ověřenými konstrukčními detaily a spoji, které zajišťují současně únosnost a dlouhou životnost.

Rodina s dospívajícím synem si přála jednoduchý rodinný dům se sedlovou střechou, který by vzhledově zapadl do okolí. Investoři zdůrazňovali možnost co nejtěsnějšího kontaktu s přírodou - zahradou i okolní krajinou. A z domu by mělo být co nejlépe vidět na panoráma Lužických hor. 

Vlámská metropole Gent byla po dobu zhruba 100 let městem s rozpačitým heterogenním centrem. Komplikovaný urbanistický problém se před třemi lety podařilo vyřešit domácím architektem delikátně razantním způsobem.

Konstrukční řešení krovu a jeho spolupůsobení se stavbou je v mnoha případech podceňováno. Doprovázet by ho mělo většinou odborné statické posouzení a následovat by mělo pečlivé provedení krovu.

Tepelné ztráty prostupem tepla přes střechu u běžných domů dosahují přibližně 5 až 20 %. Je tedy logické, že se neustále zvyšuje zájem o budování energeticky úsporných střech, které brání únikům tepla. Použitím vhodných materiálů s dostatečnou tloušťkou, ale i správným návrhem a realizací střechy s vyloučením tepelných mostů se šetří energií během celého užívání stavby a zároveň se eliminuje tvorba plísní.

Když jsme byli malí, chodili jsme si na půdu hrát, ale jenom za světla. Jakmile se sešeřilo a vítr, proplétající se škvírkami ve střeše, si začal pohvizdovat svoji tklivou melodii, už se nám tam moc nechtělo. Prostor pod střechou – suchý se slabým průvanem, skýtá dobré podmínky pro sušení hub, bylin, květin, ale také prádla.

V německém Haburku byl postaven již čtvrtý aktivní dům v rámci experimentálního projektu Model Home 2020. Tentokrát se v rámci projektu jedná o rekonstrukci staršího řadového domu. Rodinný dům s názvem LichtAktiv Haus se vyznačuje energetickou úsporností, bohatě prosvětleným interiérem a promyšleným konceptem zdravého vnitřního prostředí. Plně tak vyhovuje nárokům na moderní udržitelné bydlené a ukazuje cestu, kudy by se rekonstrukce domů měly ubírat již dnes.

Obytný soubor v Koberovech představuje první hromadně realizovanou výstavbu 12 rodinných domů v ČR na bázi úsporné dřevěné skeletové konstrukce ve standardu EPD. Jeho součastí je také školicí středisko (energeticky nulový dům). Svým architektonickým ztvárněním respektuje regulativy Chráněné krajinné oblasti Český ráj v intravilánu obce, tj. výhradně sedlové zastřešení, nástupy z podélných fasád, omezený rozsah prosklení...

Výroba střešních konstrukcí spojovaných deskami s prolisovanými trny je dynamicky rostoucím odvětvím především v průmyslově vyspělých zemích. Konstrukce se styčníkovými deskami s prolisovanými trny se na základě hospodárnosti a možnosti snadné aplikace značně rozšířily i v České republice.

Ještě před několika lety to byl objekt v dezolátním stavu, na kterém se především podepsal minulý režim. Zdálo by se až neuvěřitelné, že by někdo začal do tohoto velikého areálu na okraji Prahy, který naposledy využíval státní statek, investovat stamiliony. Díky iniciativě zastupitelstva Horních Počernic, které již v roce 1992 zřídilo na záchranu zámku nadaci, se podařilo získat velkou část financí na opravu z evropských strukturálních fondů. Začátkem května byl po nákladné dvouleté rekonstrukci areál Chvalského zámku otevřen. Původní gotická tvrz se tak stává místním společenským a kulturním centrem.