Soubor 13 energeticky pasivních domů v Koberovech
Galerie(4)

Soubor 13 energeticky pasivních domů v Koberovech

Partneři sekce:

Obytný soubor v Koberovech představuje první hromadně realizovanou výstavbu 12 rodinných domů v ČR na bázi úsporné dřevěné skeletové konstrukce ve standardu EPD. Jeho součastí je také školicí středisko (energeticky nulový dům). Svým architektonickým ztvárněním respektuje regulativy Chráněné krajinné oblasti Český ráj v intravilánu obce, tj. výhradně sedlové zastřešení, nástupy z podélných fasád, omezený rozsah prosklení...

Základní údaje

 • autor: P. Morávek – Atrea, s. r. o.
 • realizace: 2007
 • potřeba tepla: 14,6 až 14,9 kWh/(m2 . a)
 • obvodový plášť:
  • Ustěna = 0,11 W/(m2 . K)
  • Ustřecha = 0,09 W/(m2 . K)
  • Upodlaha = 0,17 W/(m2 . K)
  • Uprosklení = 0,50 W/(m2 . K)
  • Uokno = 0,84 W/(m2 . K)
 • vzduchotěsnost: n50 = 0,6 až 1,0 h–1

Koncepční řešení

 • urbanistická koncepce: navazuje na stávající okolní zástavbu tzv. po vrstevnici, s orientací hřebenů střech v ose západ–východ (s ideální orientací i sklonem jižní části sedlové střechy pro instalaci solárních panelů)
 • vzhledem k dosažení nerušeného výhledu jsou objekty postupně natáčeny od jihu až k jihozápadu, čímž se zároveň eliminuje i jejich vzájemné stínění
 • podélný trakt hlavního obytného prostoru je orientován na jih (rozsah prosklení do 30 %), na severní stranu jsou zónově orientovány komunikační, sociální a technické prostory


Konstrukční řešení

 • úsporný systém flexibilní skeletové konstrukce zhotovené přímo na stavbě z vysušeného řeziva (spotřeba pouze 7,9 m3) bez impregnace, vyšší profily jsou z lepených KH profilů
 • přízemní část: sloupy v rozestupu 1,5 až 3 m uložené na základovém prahu, v zhlaví spojené soustavou lepených průvlaků a ztužidel
 • podkrovní část: velkorozponové vazníky (spodní pásnice jako spojitý nosník vytváří stropy přízemí)
 • obvodové stěny: dva samostatné nenosné pláště s výplní z minerální vlny o tloušťce 40 cm
 • vnější plášť: provětrávaný dřevěný obklad nebo tenkovrstvá omítka na fasádní izolaci
 • vnitřní plášť: parotěsná fólie, lepené sádrovláknité desky o tloušťce 12,5 mm na laťkový rošt s instalačním meziprostorem
 • střecha: hambalkový krov s roštem vyplněným minerální vlnou o tloušťce 40 cm
 • podlaha: betonová s tepelnou izolací (20 cm EPS)
 • okna: dřevěná s trojitým prosklením


Technické zařízení

 • teplovzdušné vytápění, větrání a chlazení: dvouzónový systém rekuperační teplovzdušné jednotky s napojením na zemní cirkulační výměník tepla
 • centrální trivalentní zdroj: integrovaný zásobník tepla (IZT) (615 litrů), do něhož je napojen solární okruh fototermických panelů a okruh krbových kamen na kusové dřevo s teplovodní vložkou, případně dohřev elektrickou vložkou
 • topná voda z IZT ohřívá teplovodní registr větrací jednotky a otopné žebříky v koupelnách
 • využití obnovitelných energetických zdrojů (solární systém fototermických a fotovoltaických panelů)
 • souhrnná roční spotřeba tepla na vytápění a větrání domu dosahuje maximálně 1,95 MWh/rok [1]


Zajímavosti

Výstup průtokově ohřívané teplé vody je napojen přímo do sociálních zařízení a přes samostatný termostatický ventil do myčky nádobí a pračky, díky čemuž se dosáhne až 60% úspory přímovýhřevné elektrické energie. Solární fototermické panely o ploše 6 m2 jsou na sedlové střeše uspořádány do svislých pásů, čímž se v podhorské oblasti omezuje tvorba ledu a hromadění sněhu na horizontálních kolektorech.

Na střeše objektu školicího střediska je instalovaný fotovoltaický systém o výkonu 8,5 kWp s distribucí do veřejné sítě (64 ks FV panelů). Ve vybavení domácnosti převažují úsporné elektrospotřebiče třídy A a A+ (úspora elektrické energie domácnosti 30 až 40 %).

Zpracováno podle publikace Nagy, E.: Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům. Bratislava: JAGA GROUP, s. r. o., 2009
Foto: P. Morávek

Literatura:
[1] Morávek, P. – Tywoniak, J.: Obytný soubor třinácti pasivních domů Český ráj – Koberovy. In: Pasivní domy 2007. Sborník. Brno: Centrum pasivního domu, s. 123 – 129.