družstevní bydlení

Dostupnost bydlení v Brně, a to jak bytů k prodeji, tak nájemních bytů, může změnit pouze nový územní plán, který začne platit příští rok. Takový je plán vedení města. Problém má řešit i výstavba družstevních bytů nebo ve Vídni osvědčené společné projekty se soukromými firmami, tzv. PPP projekty.

Ministerstvo pro místní rozvoj chce do konce března předložit vládě novou koncepci bydlení, která by měla pomoci ze stávající bytové krize. Má podpořit družstevní a nájemní bydlení, dále má podpořit institucionální a právní rámec sociálního bydlení a zlepšení jeho financování.