5. Díl: Objednání a nákup betonu

5. Díl: Objednání a nákup betonu

Nejsnadněji si beton opatříte v betonárně. Specializovaný výrobce jej namíchá v požadovaném množství, kvalitě a dodá až na stavbu ve smluvený den a hodinu.