Beton – materiál šetrný k přírodě

Zdroj: Cemex

Stavebnictví a vlastně celý svět nemůže fungovat bez betonu, tedy ani bez cementu či kameniva. I kdybychom žili důsledně ekologicky, a toto hledisko stavili na první místo ve svém životě, beton zůstane důležitou součástí klíčové infrastruktury, kterou každý den využíváme – na silnicích, v nemocnicích, ve školách.

Používání betonu se nevyhneme, ale můžeme se začít soustředit na ekologický rozměr jeho výroby, věnovat se výzkumu a využívat ty nejmodernější technologie tak, abychom negativní dopady zmírnili či dokonce plně kompenzovali.

V souvislosti s klimatickými změnami nabývá v posledních letech na síle ekologický rozměr výroby stavebního materiálu. Dříve byl pro cementáře hlavním ukazatelem “kiln efficiency”, tedy výkon. Nyní se více soustředí na množství emisí CO2. “Jak efektivně vyrábíme, již není definováno vyrobeným množstvím, ale objemem, který bude akceptovatelný jak z ekonomického pohledu, tak i z hlediska udržitelnosti,” říká Karol Czubara, ředitel cementárny CEMEX v Prachovicích.

Zdroj: Cemex

Zásadním krokem, který nyní cementáře čeká, je modernizace výroby s důrazem na snižování slínkového faktoru a navyšování podílu alternativních paliv na úkor paliv fosilních.

Odpad je palivo

Jedním z ekologicky náročných procesů při výrobě cementu je výpal slínku. Emise vznikající při spalování fosilních paliv lze snížit využíváním paliv alternativních.  Ty s sebou přináší ještě další pozitivní rozměr. Alternativní paliva se totiž dají vyrobit z odpadu, který by jinak skončil na skládkách, ohrožoval spodní vody a produkoval další emise.

Zdroj: Cemex

Příklady posunu k ekologičtější výrobě cementu vidíme už i v České republice. Společnost CEMEX, mexický gigant v oblasti stavebních materiálů, v posledních letech investovala do své cementárny v Prachovicích a zásadně omezila spotřebu fosilních paliv. Dlouhodobě tak pokrývá 72,5 % své spotřeby právě alternativními palivy.

Snižování slínkového faktoru

Nutnost snížení spotřeby slínku je vnímána v celém cementářském průmyslu. Ke slovu se tak dostávají tzv. směsné cementy, u kterých je (oproti cementu portlandskému) část slínku nahrazena jinou příměsí. Směsné cementy v kombinaci s přísadami nové generace představují dlouhodobě ekologičtější a udržitelnější variantu cementů se širokou variabilitou použití a schopností přizpůsobit se svými vlastnostmi konkrétnímu projektu.

Hledáte vhodné směsné cementy pro svůj projekt? Poraďte se se zkušenými technology!

Používání menšího množství slínku je součástí odpovědi na otázku, jak udělat cementářský obor udržitelným.

Zdroj: Cemex

Společnost CEMEX se dlouhodobě profiluje jako lídr v rámci svého oboru v oblasti řešení klimatických výzev. Ve své strategii Klimatická akce deklaruje snížení čistých emisí CO2 na nulu do roku 2050. Nejde však jen o planý cíl – CEMEX podniká skutečné kroky k jeho naplnění a dává tak najevo, že tento závazek bere opravdu vážně.

Všechna zavedená opatření již vedla ke snížení emisí CO2 v celém globálním portfoliu společnosti o 24,5 % od roku 1990 a v Evropě dokonce ke snížení emisí přibližně o 35 %.

Zdroj: Cemex

Nejlepší výrobce stavebnin v ČR roku 2020

V roce 2021 uvedla společnost CEMEX na trh novou řadu betonů Vertua® se sníženou uhlíkovou stopou. Betony řady Vertua® jsou kladně vnímány i odbornou veřejností. V říjnu letošního roku získala společnost CEMEX za jejich uvedení na trh cenu v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku 2020.

Porotci ocenili zejména inovativní vývoj a snahu společnosti CEMEX zavádět výrobky šetrné k životnímu prostředí a inspirovat tak další výrobce a spotřebitele k používání ekologičtějších stavebních materiálů.

Foto a text: CEMEX

ZDROJ: PR článek společnosti CEMEX