Krkonošské Centrum Enviromentálního vzdělávání ve Vrchlabí – KCEV

Zdroj: Českomoravský beton

Architekt Petr Hájek popisuje v dalším dílu pořadu Architektura v betonu, jak vznikl projekt KCEV a jaký experiment stojí za tvary výsledné budovy. Objekt navrhl jako hybrid domu a krajiny. Díky tvaru a zpracování se stala středem pozornosti architektů, designerů, stavitelů i ostatní veřejnosti.

Na video se můžete podívat ZDE.

Hlavní myšlenkou návrhu byla představa domu, který by sám o sobě sloužil jako nástroj ke studiu a pochopení topografie Krkonoš.

Z venku nenápadná stavba se nachází vedle zámku, augustiniánského kláštera a v těsném sousedství budovy Správy KRNAP. Poloha naproti zámku byla zvolena adekvátně k významu KCEV jako důležité vzdělávací instituce.

Zdroj: Českomoravský beton

Centrum dění ve Vrchlabí není náměstí, ale spíše zámecký park, který má potenciál stát se pravým kulturním centrem města. Kromě krásného prostředí a strategicky výhodné poloze totiž nabízí prostorovou rezervu umožňující realizaci potřebných institucí.

Jeho geometrie vychází z geometrie pohoří Krkonoš. Jednotlivé sklony a úhly lomenicové střechy mají svůj přírodní protějšek. Na střeše jsou do polí mezi kovové vektory, které představují horské hřebeny, vysazeny horské rozchodníky. Budova je odsazena od stávající správní budovy a vzniklý meziprostor slouží jako nástupní platforma do objektu. Skrze průhledy ve střeše je možné sledovat ruch v budově a nepřímo se účastnit přednášek, seminářů a výuky.

Zdroj: Českomoravský beton

Objekt je energeticky nenáročný s velmi malými tepelnými ztrátami. K vytápění je využita technologie tepelného čerpadla. Hlavní nosné konstrukce a stěny podzemní části jsou z pohledového betonu. Vnitřní dělící příčky a nábytek jsou navrženy ze dřeva. Nábytek je vyroben z překližkových desek tak, aby byly všechny části desek použity a nevznikal odpad.

KCEV je místem osvěty a diskusí nad ekologickou problematikou, slouží k pořádání veřejných přednášek, mezinárodních konferencí, výzkumných projektů a zároveň je místem pro vzdělávání a výchovu dětí a mládeže, která tak získá hlubší povědomí a respekt k přírodním hodnotám.

Pro tyto účely budova obsahuje přednáškový sál, laboratoř, knihovnu, učebnu, výstavní prostory, technické a provozní prostory, sklady.

Zdroj: Českomoravský beton

Dodavatel speciálních betonů: TBG Východní Čechy s.r.o.

Dodavatel litých směsí: Českomoravský beton, a.s. středisko značkových produktů

Na stavbě byly využity speciální stavební materiály:

Easycrete – lehce zpracovatelný beton pro realizaci betonových konstrukcí

Cemflow – litý cementový potěr pro realizaci litých podlah

ZDROJ: PR článek společnosti Českomoravský beton, a.s