Ideální řešení pro zateplení fasády domu - zateplování nehořlavou kamennou vlnou ROCKWOOL.

Zateplení fasád budov z hlediska požární bezpečnosti

Pro zajištění komfortního bydlení je nutné, aby obvodový plášť splňoval požadavky tepelné i akustické pohody a zároveň zajišťoval požární bezpečnost. Používání nehořlavých izolací je klíčové při zateplování fasád výškových budov i bytových domů. Jejich přednosti však ocení i majitelé rodinných domů.

Z hlediska požární bezpečnosti budov musí být zateplení budovy navrženo a provedeno tak, aby v případě požáru byla po stanovenou dobu zachována nosnost konstrukce a byl omezen vznik a šíření ohně i kouře. Revize normy ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb provedena v roce 2016 podstatným způsobem změnila požadavky na zateplování budov.

Zateplení výškových budov

Výškové budovy s požární výškou nad 22,5 m se zateplují certifikovaným zateplovacím systémem výhradně s nehořlavou izolací, která má třídu reakce na oheň A1 nebo A2. Celá fasáda výškové budovy musí tedy být povinně zateplena minerální nehořlavou vlnou.

Zateplování nehořlavou kamennou vlnou ROCKWOOL
Zateplování nehořlavou kamennou vlnou ROCKWOOL |

Zateplení budov s požární výškou od 12 do 22,5 m

U budov s požární výškou od 12 do 22,5 m norma předepisuje používání protipožárních pruhů minimální šířky 900 mm, které musí být provedeny z nehořlavých izolací třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

V praxi jsou často kombinovány na fasádě jednoho domu dva odlišné izolační materiály, s rozdílnými vlastnostmi a rozměry. Střídání odlišných izolací v podobě nehořlavých protipožárních pruhů s jiným druhem izolace v ploše fasády může zkomplikovat samotnou realizaci zateplení.

Ideálním řešením z hlediska projektování a realizace je celou budovu celoplošně zateplit nehořlavou izolací s třídou reakce na oheň A1 nebo A2. Toto řešení je nejbezpečnější, nejméně problémové a nejjednodušší. Pro zateplení fasády celého domu lze tak například využít nehořlavé fasádní desky z kamenné vlny pro kontaktní zateplení ROCKWOOL FRONTROCK S.

Zateplení budov s požární výškou do 12 m

U nižších bytových domů musí být nad soklem provedeno zateplení nehořlavou izolací v podobě průběžného protipožárního pruhu minimální výšky 900 mm.

Zateplení rodinných domů

I když požární norma zateplování fasád rodinných domů nehořlavou izolací nepožaduje, přesto její použití přináší mnoho dalších výhod. Minerální kamenná vlna zároveň vytváří akustickou a tepelnou pohodu v domě, šetří náklady na vytápění i chlazení. Je prodyšná a vytváří zdravé klima v domě.

Proč zateplovat nehořlavou kamennou vlnou?

Nehořlavá kamenná vlna ROCKWOOL je klasifikována v nejvyšší třídě reakce na oheň A1, tedy nehoří. Vlákna kamenné vlny odolávají teplotám až do 1 000°C, nepřispívají k jeho rozvoji a šíření, nezpůsobují vznik hořících kapek ani částic.

Nehořlavá kamenná vlna ROCKWOOL pro zateplení fasád
Nehořlavá kamenná vlna ROCKWOOL pro zateplení fasád |

Proto je vhodná pro zateplování výškových budov a bytových domů, kde je nutné dodržovat požadavky z hlediska požární bezpečnosti staveb. Kamenná vlna zvyšuje požární odolnost konstrukcí a je základem systémů protipožární ochrany staveb.

Zateplení budovy dle požární výšky budovy:

Zateplení budovy dle požární výšky budovy

Poznámka: alternativní bariéry jsou možné, pokud se jejich funkčnost prokáže fasádní požární zkouškou ČSN ISO 13785-1 nebo -2.

Zpracovala:
Ing. Halina Kučerová
ROCKWOOL, a.s.
E-mail: halina.kucerova@rockwool.com
Mobil: 606 700 614