Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Přehled PUR lepidel pro zateplovací systémy

Aplikace PUR peny

Lepení izolačních desek v systému ETICS v současné době umožňují dva druhy výrobku – cementová lepidla a polyuretanová lepidla. Lepidla PUR jsou přitom v poslední době často skloňovaná a vychvalovaná pro své vlastnosti a snadnou aplikaci. Jak to s nimi vypadá na českém trhu?

Základní požadavky pro aplikaci systému ETICS jsou: teplota podkladu se pohybuje od 5 °C do 30 °C, pokud dokumentace nestanoví jinak, rovinnost podkladu pro lepené systémy by měla být 10 mm/m a pro kotvené 20 mm/m a ideálně podklad s penetrací z přípravku na bázi styren-akrylátu (platí pouze pro PUR lepidla).

PUR lepidlo se nanáší formou housenkovitých pásů pistolí či trubičkou (dle možností balení) přímo na lepenou desku. Lepidlo musí pokrývat minimálně 40 % plochy lepené desky. Po 5 – 8 minutách lze desku přitlačit na podklad (s vyšší teplotou a vlhkostí se tento čas zkracuje).

Po 15 – 20 minutách od aplikace lepidla by mělo dojít k srovnání desky a opětovnému přitlačení, protože samozřejmě lepidlo tvrdne, mění svůj objem a to se může projevit na uložení desky.

Nepřehlédněte: Velký přehled polystyrénových izolací

Nakolik lepidlo ovlivní uložení desky, závisí na expanzi lepidla – PUR lepidla pro systémy ETICS jsou nízkoexpanzní, přesto jsou v jejich chování patrné rozdíly. Další práce na systému lze provádět po plném vytvrzení, které nastává přibližně za 2 hodiny.

Největšími nevýhodami lepení PUR lepidly jsou nemožnost lepidlem vyrovnat nerovnosti podkladu a v současné době neověřená objemová a teplotní stabilita a chování několik let od aplikace. Nesrovnatelnou výhodou oproti cementovým lepidlům je ovšem rychlost provedení – plné vytvrzení cementového lepidla nastává až po 28 dnech.

Přehled PUR lepidel

PU010

Vlastnosti a použití
PU010 je ideální pro rychlou instalaci sádrokartonových desek, lepení izolačních desek na fasádu i střechu a akustických panelů v interiéru. Lepidlo má zcela minimalizovanou expanzi, výbornou strukturu, je odolné vůči zahnívání a působení vlhkosti. Jeho klíčovou výhodou je nulová expanze, díky níž nedochází při lepení k odtlačování lepeného prvku. Lepidlo má výbornou strukturu, je odolné vůči zahnívání a působení vlhkosti. Má vynikající přilnavost na beton, zdivo, kámen, omítku, dřevo, kovy a polystyren.

Zaschnutí na povrchu
10 minut

Doba vytvrzení
cca po 2 hodinách

Aplikační teplota
od +5 °C do +35 °C

Balení
750 ml, plechová dóza s dvojitým ventilem pro aplikaci pistolí nebo trubičkou

Orientační cena
208 Kč s DPH

Výrobce
Tremco Illbruck

PU010
PU010 |

CT 84 Express

Vlastnosti a použití
CT 84 Express je určeno k lepení polystyrenových desek v exteriéru v kontaktních systémech zateplení budov, primárně je určeno k použití při provádění zateplovacích prací u novostaveb nebo při rekonstrukcích stávajících objektů. Lepidlo je též vhodné pro lepení desek EPS a XPS pěnového polystyrenu k podkladům, jako jsou keramické cihly, beton, dřevo, OSB desky, stavební ocel, betonové tvárnice, sklo, bitumen, asfaltové izolační pásy, asfaltové penetrace a suché zdivo za normálních nebo nižších teplot.

Zaschnutí na povrchu
10 minut

Doba vytvrzení
cca po 2 hodinách

Aplikační teplota
od 0 °C až +40 °C

Balení
850ml kovová nádoba, aplikace pistolí

Orientační cena
od 238 Kč s DPH

Výrobce
Ceresit

CT 84 Express
CT 84 Express |

Thermo Kleber

Vlastnosti a použití
Thermo Kleber je efektivní pro lepení a montáž izolačních systémů ETICS (na lepení EPS, XPS). Vhodné i při vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS a z minerálních vláken (tzv. vaty) a při lepení soklového EPS-P nebo XPS. Výborné při tvorbě obvodového pláště tzv. sendvičů u dřevostaveb (dřevo-PUR-EPS). Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren apod.

Zaschnutí na povrchu
8 – 12 minut

Doba vytvrzení
cca po 2 hodinách

Aplikační teplota
od +5 °C až +35 °C

Balení
750 ml, pistolová či trubičková dóza

Orientační cena
od cca 238 Kč s DPH

Výrobce
Den Braven

Thermo Kleber
Thermo Kleber |
Text + foto: zpracováno z podkladů jednotlivých firem

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 2/2019.

Komentáře