Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Vysoká kvalita zateplení fasád s izolací Frontrock MAX E za výrazně nižší cenu

Vysoká kvalita zateplení fasád s izolací Frontrock MAX E za výrazně nižší cenu

Kvalitní zateplení fasády hraje při snižování energetické náročnosti budov klíčovou roli. Fasády představují jeden z hlavních zdrojů tepelných ztrát. Pro kontaktní zateplovací systémy doporučuje společnost ROCKWOOL především izolační desku Frontrock MAX E. Kvalita dvouvrstvých patentovaných desek ROCKWOOL byla řadu let prověřována na zahraničních stavebních trzích a potvrdila se rovněž při aplikaci v systémech ETICS v České republice.

Otázka úspor energie by při rozhodování o vhodném izolantu měla být prvořadým aspektem, na druhou stranu úspora při pořízení celého systému hraje v řadě případů neméně důležitou roli. Jinými slovy řečeno, cena zateplovacího systému je při rozhodovacím procesu posuzována jako další významné hledisko, které nelze opomínat.

Společnost ROCKWOOL dokončila další sadu ověřovacích testů izolačních desek Frontrock MAX E – zkoušky protažení hmoždinek izolantem podle ETAG 004 čl. 5.1.4.3.1.
 
Výsledky těchto zkoušek potvrdily praktické zkušenosti z tříletého úspěšného používání izolačních desek Frontrock MAX E v systémech ETICS v České republice. Na jejich základě lze zmírnit požadavky na kotvení těchto desek v ETICS, což je umožněno výjimečnými mechanickými parametry dosaženými pouze u desek s dvojitou strukturou ROCKWOOL.
 
Zmíněné výsledky testů ukazují, že není nutné striktně vyžadovat používání rozšiřovacích talířků a šroubovacích kotev, a to díky tuhosti speciální dvouvrstvé izolace v kompaktním bloku a jejímu spolupůsobení s hmoždinkou.

Použití rozšiřovacích talířků je velice výhodné u exponovanějších poloh ETICS, nicméně pro „standardní“ oblasti a rovněž například pro panelové objekty o 12 nadzemních podlažích lze s úspěchem využít klasických hmoždinek bez rozšiřovacích talířků.
 
Tyto změny významně sníží cenu zateplovacího systému – a to při zachování bezpečnosti kotvení. I nadále platí, že pro desku Frontrock MAX E nelze používat technologie se zápustnou montáží. O způsobu kotvení v konečném stadiu rozhoduje vždy nositel systému a projektant-statik.

Při volbě izolantu pro zateplovací systém by měly být brány v úvahu kritéria, jako jsou bezpečnost, požární ochrana či tepelněizolační vlastnosti. Aplikace unikátní dvouvrstvé izolace Frontrock MAX E nyní zajistí stejnou kvalitu a bezpečnost fasády za výrazně nižší náklady.

Další informace o fasádní izolaci Frontrock MAX E se dozvíte na stránkách www.rockwool.cz.

–>–>