Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Využijte příležitost a zateplujte kvalitně

Využijte příležitost a zateplujte kvalitně

Evropská unie přijala novelizaci směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. V centru její pozornosti jsou hlavně budovy, které se na celkové spotřebě energie v Evropě podílejí až 40 procenty. Společnost Mapei již dnes nabízí efektivní řešení, díky nimž budou novostavby či současné rekonstrukce konkurenceschopné i v budoucnosti.

Jedním z cílů směrnice Evropské unie (EPBD II – Energy Performance of Buildings Directive) je, aby všechny nově postavené budovy od roku 2020 produkovaly tolik energie, kolik samy spotřebovávají, a staly se tak energeticky neutrálními stavbami. Tato podmínka bude pro budovy veřejné správy platit již o dva roky dříve. Splnit tyto ambiciózní cíle lze pouze výběrem vhodných technologií a výrobků zejména v oblasti zateplení obvodového pláště budovy. Společnost Mapei, která patří mezi lídry na trhu v oblasti inovací ve stavebním průmyslu, nabízí řešení i v tomto odvětví.

Směrnice se aktuálně nachází v transpoziční době, během níž si členské státy mají osvojit nová pravidla a implementovat je do svých zákonů. Investoři, projektanti a architekti by již v současnosti měli mít na zřeteli, že minimální požadavky na tepelný odpor stanovené normou, která je v současné době v platnosti, nebudou v blízké budoucnosti vyhovovat a tento způsob výstavby není trvale udržitelný. Proto je třeba se již nyní chopit příležitosti a každou stavbu kvalitně zateplit.

Mapei ví, jak splnit přísné požadavky
Společnost Mapei ve svém portfoliu nabízí i technologii dotovanou z programu Zelená úsporám. Jedná se o kontaktní zateplovací systém (KZS) Mapei KZS P (s polystyrenem) a KZS M (s minerální vlnou), který je vyvinut tak, aby mezi stavební konstrukcí a jednotlivými vrstvami zateplovacího systému vznikla absolutní součinnost. Stavebník i projektant mají přitom volnou ruku při výběru tepelněizolačních materiálů i tloušťky tepelné izolace. Při zpracování projektové dokumentace tak mohou pracovat s hodnotami pro domy s minimální spotřebou energie. Kvalitně vypracovaná dokumentace musí kromě návrhu optimální tloušťky izolantu řešit i problematické detaily stavby. Stavby s aplikovanou technologií Mapei se mohou ucházet o státní dotace. Nabízí se šance již dnes efektivně zateplit stavbu tak, aby si svoji konkurenceschopnost zachovala i do budoucnosti.

Bezchybná realizace
Kvalita provedení práce ve všech krocích je významným momentem pro splnění všech předepsaných požadavků. Dodržení technologického postupu je nezbytné pro bezproblémové fungování KZS Mapei. Realizační firmy si práci s KZS Mapei pochvalují. Vynikající technické vlastnosti jednotlivých materiálů jim při dodržování technologických postupů usnadňují práci a snižují riziko pochybení. Mapei si uvědomuje, že základem kvalitně provedené práce jsou zkušení a pravidelně školení zaměstnanci stavebních firem. Mapei proto nabízí bezplatná školení a technický servis přímo na stavbě. Odborně-technickou pomoc však společnost Mapei nabízí ve všech fázích stavby včetně doporučení vhodných technologií při přípravě projektové dokumentace.

Schéma kontaktního zateplovacího systému Mapei

Dům v přitažlivém obalu
Jediné, co KZS Mapei omezuje, je unikající energie ze stavby. V estetickém ztvárnění domu se však meze nekladou. Mapei nabízí neomezenou škálu barevných možností pro finální povrchovou úpravu tenkovrstvou omítkou nebo barevným nátěrem.

Společnost Mapei nabízí tři druhy omítek (akrylová, silikátová, silikonová) pro dekorativní a povrchovou úpravu cementových a vápenných podkladových vrstev. Před aplikací finální povrchové úpravy se doporučuje sjednotit nasákavost vyrovnávací vrstvy pomocí penetračního nátěru, a tím zvýšit přídržnost konečné povrchové úpravy. V závislosti na výběru konkrétní báze finální tenkovrstvé omítky se doporučuje i použití stejného druhu základního sjednocujícího probarveného nátěru. Zákazník si může zvolit barvu podle vzorníku automatického systému barvení Colormap®, vzorníku RAL, jiných dostupných vzorníků nebo podle dodaného vzorku. Další možností povrchové úpravy zateplené fasády je fasádní keramický obklad – i v této oblasti nabízí Mapei spolehlivé systémové řešení.

Pro více užitečných informací kontaktujte technický servis Mapei nebo navštivte stránky www.mapei.cz.
–>–>