Tepelná izolace soklů a spodní stavby
Galerie(7)

Tepelná izolace soklů a spodní stavby

Partneři sekce:

Nadměrné tepelné ztráty se vyskytují nejen ve starších objektech, ale i v novostavbách. Řešením je zateplení obvodových plášťů budov. Protože tepelné mosty se nacházejí i v oblasti soklů a přechodu na hrubou stavbu, nemělo by se zapomínat ani na ochranu těchto částí konstrukce. Správné konstrukční řešení spolu s použitím kvalitních materiálů dokáže ochránit nosnou konstrukci před působením mrazu a vlhkosti a zároveň zabezpečit dlouhodobé fungování spodní a soklové části budovy.

Využití termografie při zjišťování kvality tepelné izolace objektu
Termografie poskytuje informace v oblasti účinnosti a kvality provedení tepelné izolace objektu. Na termografech jsou viditelná místa úniku tepla a případného vnikání mrazu do objektu. Místa s vysokým únikem tepla se nazývají tepelné mosty. Mezi rozšířené tepelné mosty patří oblast soklů a přechodu na spodní stavbu. Proto se doporučuje zateplovat i tyto části konstrukce. Pokud je stavba již zateplena, je nutné sokly dodatečně zateplit. Zamezí se tak zbytečným únikům tepla.

Pomocí termografie se dají zobrazit projevy tepelnětechnických nedostatků v místech napojení obvodové stěnové konstrukce na nadzemní soklovou část. Stejné problémy se vyskytují u starších objektů i u novostaveb. Nejsvětlejší místa s nejvyšší teplotou znázorňují oblasti, kde teplo uniká nejvýrazněji (a zároveň stavba nejvíce promrzá). 

Na tepelnou izolaci soklu a spodní stavby se kladou jiné požadavky než na tepelnou izolaci vrchní stavby.

Tepelná izolace soklu
Požadavky na tepelnou izolaci soklu:

  • minimální nasákavost,
  • mrazuvzdornost,
  • minimální nebo žádná vzlínavost vody,
  • vysoká pevnost v tlaku,
  • možnost kombinace s různými typy hydroizolací,
  • dobré spolupůsobení s lepidly a tmely,
  • jednoduchá zpracovatelnost.

K izolování soklů lze použít izolační materiály na bázi extrudovaného polystyrenu (XPS) nebo expandovaného polystyrenu (EPS) – perimetrické.

Z perimetrického materiálu se pro oblast soklu a spodní stavby pod různými obchodními názvy vyrábějí desky několika tvarů:

  • soklové desky,
  • drenážní desky,
  • desky perimetr.

Desky jsou pojmenovány podle jejich funkce a typického umístění ve stavbě. Odlišují se rozměry, typem obvodové hrany a profilováním povrchu. Desky na sokl a spodní stavbu se vyrábějí ze speciálních surovin lisováním do forem. Tyto desky vykazují dobré hodnoty tepelné izolace λD = 0,032 až 0,033 W/m . K. A stejně jako desky XPS je není třeba chránit hydroizolací.

Soklové desky
Jsou vhodné k zateplování soklů. Aby se kvalitně navázaly na fasádní zateplení, jsou zakončeny rovnou hranou. Oboustranná vaflová struktura povrchu slouží pro dobrou přídržnost lepidel a tmelů. Vyrábějí se v rozměrech 1 000 × 500 mm a tloušťkách od 20 do 100 mm.

Perimetrické desky

Hodí se k zateplení spodní stavby (základové desky, suterénní stěny apod.). Pro jednoduché dělení jsou vybaveny povrchem s rastrem po 50 mm. Po obvodu mají polodrážku. Vyrábějí se v rozměrech 1250 × 600 mm a tloušťkách od 30 do 120 mm.

Drenážní desky

Používat je lze k zateplení suterénních stěn a oblasti soklu. Po celém obvodu mají polodrážku. Na jedné straně izolace je vaflová struktura a na druhé drenážní rastr. Vyrábějí se v rozměrech 1 250 × 600 mm a tloušťkách od 50 do 80 mm.

 
Místa s únikem tepla v místě napojení obvodové stěny na soklovou část   Příklad soklové části rodinného domu z 80. let minulého století
 
Budova školy realizovaná v 70. letech minulého století   Soklová část zděného bytového domu realizovaného v roce 2001
 
Sokl zděného domu (2001)   Řadové rodinné domy s lehkým obvodovým pláštěm (2000)

Ing. Pavel Rydlo
Foto: Ing. P. Svoboda, Rigips, s. r. o., S-Therma Olomouc

Autor je technický specialista společnosti Rigips.