Partneři sekce:

Tekutá hydroizolace (Pracovní postup)

Kromě izolačních fólií na bázi měkčeného PVC nebo asfaltových pásů jsou na izolování proti prosakující a tlakové vodě či radonu vhodné i tekuté hydroizolace na bázi cementu. Díky svému složení nestékají ani ze svislých stěn.

Krok 9: Těsnicí pás

Tekutá hydroizolace se nanese pomocí válečku i v místě styku stěny a podlahy a stěny se stěnou. Do čerstvé vrstvy hydroizolace se vloží těsnicí pás a zapracuje se druhou vrstvou hydroizolace.

09 Těsnicí pás
09 Těsnicí pás |

Krok 10: První vrstva hydroizolace

Po utěsnění rohů se nanese na podklad celoplošně válečkem nebo hladítkem první vrstva tekuté hydroizolace.

10 První vrstva hydroizolace
10 První vrstva hydroizolace |

Krok 11: Druhá vrstva hydroizolace

Vrstvy se nanášejí tzv. křížovou metodou. První vrstva zleva doprava. Druhá vrstva shora dolů (nebo naopak). Tekutá hydroizolace se nechá dostatečně vyschnout.

11 Druhá vrstva hydroizolace
11 Druhá vrstva hydroizolace |

 

Text + foto: Den Braven

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2018.