Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Zvukověizolační desky na bázi papíru a křemičitého písku

Zvukověizolační desky na bázi papíru a křemičitého písku

Zvukového komfortu lze docílit i v dřevostavbě či panelovém domě s hlučnými sousedy, navíc stojícím v blízkosti dopravní tepny.

Aby zvuková izolace dokonale fungovala, musí splňovat hned několik základních podmínek. První podmínkou je obsah tzv. těžké hmoty (masy). Platí jednoduché pravidlo: čím více těžké hmoty, tím lépe. V praxi je tato hmota tvořena monolitickými betony, cihelnými bloky apod. Druhou podmínkou je, aby tato těžká hmota byla v nespojité (volné) podobě. To je problém především u deskových materiálů, jako je sádrokarton, kde při určité frekvenci dochází k typickým propadům a materiál prakticky zvukově neizoluje. Třetí podmínkou je vrstevnatost. Hmotný materiál by měl být uložen v několika na sobě nezávislých vrstvách. Čtvrtou a poslední podmínkou je, že použité konstrukční materiály by neměly být dobrými vodiči zvuku. Mezi výborné vodiče patří například dřevo nebo ocel.

Biologicky čisté materiály
Tyto principy se setkávají například ve zvukověizolačních deskách, které bývají vyrobeny na bázi těžkých hmot v tzv. nepojené formě. V praxi to znamená použití biologicky čistého, páleného křemičitého písku a papíru, tedy látek zdravotně nezávadných a biologicky jednoduše odbouratelných, které zbytečně nezatěžují životní prostředí.

V konstrukci například třívlnného systému izolační desky se používá specifická směs náplně z křemičitého písku integrovaného do třívlnného kartonu, aby tak bylo možné pojmout celé frekvenční spektrum zvuku. Zvuková vlna v tomto případě musí projít až sedmi vrstvami papíru a šesti vrstvami písku. Při přechodu mezi mnoha vrstvami různých materiálů ztrácí zvuková vlna svoji energii a je tímto efektem výborně tlumena.
Výhodou výroby některých zvukověizolačních desek je skutečnost, že základní surovinu tvoří používaný karton z potravinářského průmyslu, jež byl určen k balení potravin. Křemičitý písek se zase používal k čištění pitné vody. Takové izolační desky pak v porovnání s konvenčními podlahami, vyrobenými pomocí suchých i mokrých procesů, pozitivním způsobem mění celkové klima v interiéru.

Snadná pokládka
Zvukověizolační desky bezpečně odolávají vysokým tlakům – až 65 t/m2. Systém suchého potěru, jak se nazývá způsob instalace desek, umožňuje velmi rychlou a ekonomicky úspornou pokládku. Nevyžaduje žádné šroubované či lepené spoje a při použití zvukověizolačních desek nevznikají žádné zvukové mosty.
Důvodem je skutečnost, že desky jsou kladeny přímo do styku s obvodovými stěnami. Nespojitý, volně uložený plnicí materiál dokonale tlumí každý zvuk. Tím odpadá i časově náročná montáž dilatačních pásků. Přímou instalací na betonové a dřevěné podlahy lze docílit překvapivě vysokého útlumu kročejového hluku a nízkofrekvenčního zvuku.

Pokládka zvukověizolačních desek je jednoduchá. Desky jsou pokládány v řadách od jednoho rohu ke druhému, jednotlivé řady pak na vazbu s přesahem minimálně 100 mm. V případě potřeby se zkrátí na požadovaný rozměr zalamovacím nožem a olepí biologickou páskou. Na desky lze poté pokládat jakoukoliv podlahovou krytinu – laminát, parkety, korek či dlažbu.

Řadu izolačních desek lze použít pro izolaci stěn, sádrokartonových příček, stropů i střešních podkrovních prostor. Pomocí desek lze běžně dosáhnout zlepšení útlumu zvuku až o 36 dB podle typu konstrukce.

Možnosti využití
U svislých konstrukcí stěn a příček se nabízí hned několik systémových řešení pro zvýšení vzduchové neprůzvučnosti. Je zde možnost přímé montáže za použití speciálních akus­tických hmoždinek nebo montáž předstěny z kovových nebo dřevěných profilů.

Příčkové konstrukce lze i dodatečně izolovat vrstvou zvukověizolačních desek a následně přikrýt finální vrstvou sádrokartonu. Vždy je třeba dbát montážních pokynů a doporučení výrobce pro dosažení maximálního zvukověizolačního účinku.

Montáž zvukověizolačních desek na strop je poněkud složitější. Ve většině případů se desky šroubují na dřevěný nebo kovový rošt a přikryjí se vrstvou sádrokartonu. Desky je možné použít i do podhledových konstrukcí. Tady je třeba dát pozor na poměrně velkou hmotnost takové konstrukce a použít odpovídající kotvicí prvky.

Akustické desky na bázi papíru a křemičitého písku tak mohou zajistit komfortní akustiku nejen novostaveb, ale také rekonstrukcí. Výrobci zvukověizolační desky na základě zkušeností podpořených výsledky měření uvádějí, že tyto desky splňují náročné požadavky na zvukovou izolaci proti hluku z ulice, železnice, nebo dokonce rušného leteckého provozu. Deska, zejména díky svojí konstrukci a účinnosti v nízkofrekvenčním spektru od 50 do 200 Hz, je vhodná i do konstrukcí zvukověizolačních dveří, ve strojovnách a při modulární výstavbě. Subtilní tloušťka kolem 10 až 15 mm nabízí celou řadu možností použití v novostavbách, při sana­cích a rekonstrukcích pozemních staveb.

Michal Řehulka
Foto: CIUR

Autor je manažer ve společnosti CIUR.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.