Partneři sekce:

Sanace poškozeného zdiva proti vlhkosti

Sanace poškozeného zdiva proti vlhkosti

Zachování hodnoty stavebního díla zahrnuje více než jen vysušení vlhkých zdí. I přes fundamentální význam komplexního konceptu renovace pro zachování hodnoty stavebního díla se v praxi často jednotlivé škody posuzují samostatně – a jejich vzájemné působení v souvislosti s celkovým objektem se nezohledňuje a podceňuje. Následné škody a další investice jsou odstranitelná rizika, kterým lze zabránit vhodnými a komplexními renovačními koncepty.

Na základě nejrůznějších stavebně podmíněných škod klade renovace stavebního díla na projektanty, architekty a zpracovatele vysoké požadavky. Musí být odborně analyzována aktuální a rovněž regionální stavební praxe ve spojení s různými okolními, povětrnostními podmínkami a poměry spodní vody, aby mohla být včas učiněna individuální renovační opatření.

Renovace v oblasti sklepa

Jako základ trvalého zachování hodnoty staveních objektů je nezbytné uzavření stavebního tělesa před působením vlhkosti a škodlivých solí. Jestliže proniká voda s obsahem soli zvenku do zdiva, soli po odpaření vody krystalizují na vnitřní straně stěny. Postupný růst krystalů přitom vyvíjí fyzikální síly, které jsou schopny rozrušovat cihly, omítku nebo zdivo. Následnými škodami vzniklými z této reakce jsou odlupování barvy, poškození omítky a solné výkvěty – tudíž dlouhodobé zničení stavebního díla.

Systémy Oxal

Rozhodující pro úspěšné provedení renovace není jen kvalita jednotlivých zvolených produktů. Teprve souhra všech použitých materiálů a provedených prací zajistí trvalé řešení. Všechny systémy Oxal jsou přizpůsobeny aktuálním technikám zpracování (stříkání, strojní zpracování, nízkotlaká injektáž).

Díky hospodárnosti a úspoře času splňuje systém Oxal rovněž kvalitativní standardy a vytváří komplexní a vzájemně se doplňující renovační systém: prakticky orientované produkty, které poskytují zpracovateli spolehlivé řešení pro jakékoliv renovační práce od sklepa až po fasádu. 

07 | Sanační omítka
Tloušťka vrstvy sanační omítky Oxal WPw WTA se řídí zasolením podkladu. Zpravidla se nanáší sanační omítka v tloušťce nejméně 2 cm. U vrstev omítky > 2 cm je třeba pracovat ve dvou vrstvách! U vícevrstvého nanášení se musí první vrstva omítky hrubě stáhnout a poté vodorovně zdrsnit.

08 | Vyhlazení
Po dostatečném ztuhnutí sanační omítky lze povrch vyhladit hladítkem.

01 | Příprava
Až do 80 cm nad poškozenou oblast se odstraňují staré omítky pomocí otryskávání atd. Následuje bezprašné čištění podkladu od veškerých nečistot. K provádění následných prací musí mít podklad nosný povrch.

02 | Čištění spár
Spáry zdiva silně poškozené solemi, drolivé nebo pískující spáry se vhodnou metodou do hloubky cca 2 cm vyfrézují nebo vyškrabou.

03 | Uzavření spár
Nové spárování, vyplnění a vyrovnání děr a výlomů se provádí speciální omítkou Oxal PGP WTA pro zasolené zdivo.

04 | Nanášení sanačního postřiku
Jako vazný můstek pro sanační omítkový systém je třeba aplikovat na vyčištěné plochy silně přilnavý sanační postřik Oxal VSM WTA: musí být pokryto 50–70 % ploch určených k renovaci. Tloušťka vrstvy smí činit max. 5 mm.

05 | Vyrovnávací omítka
Při vysokém stupni zasolení anebo při velkých nerovnostech podkladu omítky je třeba k vytvoření rovného podkladu pro následnou sanační omítku nanést speciální omítku Oxal PGP WTA pro zasolené zdivo v tloušťce vrstvy nejméně 1 cm.

06 | Omítka pro zasolené zdivo
U vrstev omítky > 2 cm je třeba pracovat ve dvou vrstvách. Na závěr je nutné nanesenou porézní jádrovou omítku stáhnout a vodorovně zdrsnit koštětem, hřebenem na omítku nebo mřížkovou škrabkou.

Informace o materiálu:

Sanační omítkový systém:
» Oxal VSM WTA: sanační prostřik
» Oxal PGP WTA: porézní jádrová omítka pro nové spárování zdiva, vyrovnávání podkladů a proti zasolení
» Oxal WPw WTA: Vrchní vrstvu omítky lze použít na porézní jádrovou omítku nebo přímo na stříkanou omítku podle stupně zasolení.
» Exzellent 750: Jemná štuková omítka

Co budete potřebovat:

Speciální omítka Oxal PGP WTA

Sanační postřik Oxal VSM WTA

Od partnerů ASB

Nářadí a pomůcky
tryskací zařízení
fréza
zednická lžíce
hladítko
koště, hřeben na omítku nebo mřížková škrabka
zubové hladítko
gumové hladítko

Tip pro profesionály

Podklad pro omítku musí být únosný a zbavený všech oddělitelných částic, které by vedly ke snížení přilnavosti. Spáry ve zdivu je třeba proškrábnout do hloubky min. 2 cm popř. více, pokud je zasolení vyšší. Pak se zdivo očistí ocelovým kartáčem nebo vyfouká tlakovým přístrojem.

Omítnuté plochy musí být během vytvrzovacího procesu vhodně chráněny před rychlým odpařením vody (před sluncem, větrem, vysokými
teplotami apod.).

Pozor!

Před každým nanesením druhé vrstvy omítky musí být dodržen prostoj 1 den na mm tloušťky vrstva. Soli, které případně prorazily, musí být odstraněny mechanicky, například koštětem.

 

TEXT + FOTO: MC-Bauchemie

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2017.