ASB Články na tému

sanační omítky

Návrh způsobu sanace poškozených betonových konstrukcí vyplývá ze správné diagnostiky poruch a zjištění možných příčin jejich vzniku, ale i z určení jejich rozsahu.

V roce 2020 pořádá společnost LB Cemix již 9. ročník Školy mistrů, která je určená pro obchodní partnery a zájemce z řad odborné veřejnosti. Oblíbená série odborných seminářů startuje již v polovině ledna.

Zachování hodnoty stavebního díla zahrnuje více než jen vysušení vlhkých zdí. I přes fundamentální význam komplexního konceptu renovace pro zachování hodnoty stavebního díla se v praxi často jednotlivé škody posuzují samostatně – a jejich vzájemné působení v souvislosti s celkovým objektem se nezohledňuje a podceňuje. Následné škody a další investice jsou odstranitelná rizika, kterým lze zabránit vhodnými a komplexními renovačními koncepty.

Získejte odborné znalosti, tipy z praxe či informace o novinkách – přihlaste se na další ročník bezplatných vzdělávacích seminářů Fachmanská škola, kterou společnost LB Cemix pořádá pro odbornou veřejnost.

Fasáda se v poslední době stává diskutovanou a hlavně designovou záležitostí. Právě ona je chloubou, díky níž Vaše stavba vynikne. Kromě základních kvalitativních funkcí fasády, kterými jsou ochranná a regulační, je současně kladen důraz i na funkci estetickou. Vzhled fasády totiž dotváří a názorně propojuje jednotlivé architektonické prvky, dokresluje a podtrhuje celkovou atraktivitu stavby.

Nejčastější příčinou narušení zdiva je nefunkční nebo chybějící hydroizolace a nedostatečný odvod srážkové a vzlínající vody od objektu.

Fasádní omítky jsou jednoduše zpracovatelné pastovité omítky, připravené k přímému použití bez další úpravy. Silikonové omítky na bázi silikonových pryskyřic se vyznačují vysokou odolností proti povětrnostním vlivům, jako jsou například silný déšť, silný vítr, UV záření, tak i proti plísním, řasám a houbám. Používají se k vytvoření barevné povrchové úpravy na jádrových omítkách (vápenocementové, cementové, sádrové). Omítka je vysoce hydrofobizovaná, a proto obzvlášť vhodná i pro aplikaci v oblasti soklů.

Aby obvodové stěny budovy dlouhodobě a bezchybně plnily svoji funkci, musejí být chráněny před vlivy vnějšího prostředí, které by mohly změnit jejich fyzikální vlastnosti a v konečném důsledku negativně ovlivnit kvalitu vnitřního prostředí.

Prvořadým cílem renovace na nízkoenergetický standard je maximální snížení úniků tepla stavební konstrukcí. A to nejen v zimním období, kdy je třeba vnitřní prostory vytápět, ale i v létě, za horkých dnů, kdy naopak chráníme interiér před nadměrným přehříváním. Způsobů, jak zateplení vyřešit, je několik. Všechny však směřují k tomu, aby celý objekt získal kompaktní, ničím nepřerušovanou tepelněizolační schránku.

Při sanaci vlhkého zdiva je velmi obtížné zvolit pouze jeden postup řešení, kterým se budeme řídit za všech okolností. Žádná metoda sanace vlhkosti není univerzální, je obvykle nutné provádět kombinace několika z nich. Nezastupitelné místo při řešení jakéhokoliv sanačního zásahu mají sanační omítkové systémy.

Sanační omítkové systémy jsou osvědčenou doplňkovou metodou sanace vlhkého zdiva. V některých případech jsou dokonce jedinou možnou metodou. Článek pojednává o vlastnostech a složení sanačních omítkových systémů WTA. Uvádí rovněž požadavky směrnice WTA 2-9-04 na vlastnosti povrchových úprav a vysvětluje význam těchto požadavků pro funkčnost sanačního systému.

Úlohou vnější omítky je především ochrana obvodových stěn budovy před povětrnostními vlivy. Kvalita omítky přímo souvisí s kvalitou a vzhledem konečné povrchové úpravy vnějšího zdiva. Kvalitní omítka na domě má tedy nejen estetickou funkci, ale plní i úlohy v oblasti tepelné a zvukové izolace. Nezanedbatelná je i její difuzní schopnost, vodoodpudivost a dostatečná pevnost.