Kingspan Kooltherm®: izolace, které spoří energii, finance a místo

KIN K5 brochure Nowy Tomysl balcony renovation DSC 0033 200320
Zdroj: Kingspan

Cena nemovitostí v posledních letech strmě stoupá, což zvyšuje tlak na architekty, projektanty a stavbaře – každý návrh, každý výkres, každá konstrukce musí být promyšlena tak, aby její výsledná podoba zabrala co nejméně místa. Protože místo znamená peníze.

Čím více místa z pozemku lze použít jako obytnou plochu, tím větší je pro investora návratnost vynaložených financí, a to ať už peněžní formou při prodeji bytů, nebo prostřednictvím většího životního prostoru v postaveném domě.

K5
Zdroj: Kingspan

Trend tlustších konstrukcí

Spolu se zvyšujícími se nároky na novostavby a s pokyny pro nízkoenergetické domy současnosti a budoucnosti je ovšem trend ve stavebnictví zcela opačný. Konstrukce více těsní, obsahují více různých materiálů a výrobků a zpravidla jsou i silnější, aby obstály tváří v tvář přísným vyhláškám a regulím. Zkrátka silnější tepelná izolace = více uspořené energie, ale samozřejmě také tlustší konstrukce a méně obytného prostoru.

Izolace ovšem nemusí být masivně tlustá, aby splnila všechny požadavky – vše záleží jen na materiálu! Fasádní desky Kooltherm® K5, fasádní a střešní desky Kooltherm® K17 a desky Kooltherm® K12 pro rámové a dřevěné stavby z fenolické pěny jsou výrazně tenčí než jiné tepelné izolace na trhu a přesto disponují vynikajícím součinitelem prostupu tepla.

A to znamená větší úsporu energie, financí a hlavně obytného místa! Navíc bylo jednoznačně prokázáno, že díky použití desek Kooltherm® v nové výstavbě lze zvýšit rentabilitu, a to i přes vyšší vstupní náklady.

K12
Zdroj: Kingspan

Jak to funguje?

Požadavek perfektně zateplených domů má prakticky dvě velké nevýhody – ztrátu místa a ztrátu světla. Silnější vrstvou tepelné izolace, dle požadavků vyhlášek, získáme silnější konstrukce, což v případě fasád znamená rámcově i více než 100 mm tloušťky každé stěny navíc, v případě střech pak mluvíme až o téměř trojnásobném rozdílu výšky mezi konstrukcí zateplenou fenolickou deskou a konstrukcí s minerální vatou. A to vše znamená zbytečně zabraný prostor, který mohl být použit k obytným účelům.

KIN K5 DE Magnifyer 200306
Zdroj: Kingspan

S takto navýšenou konstrukcí ovšem ruku v ruce přichází ještě další problém – zhoršené osvětlení interiéru. Okno, běžně umisťované do připraveného otvoru ve zděné části konstrukce, se ocitá obklopené tlustou vrstvou izolace, která zvětšuje tloušťku ostění, ze všech stran stíní dopadajícímu slunečnímu světlu, a tím zmenšuje množství světla dopadajícího do interiéru.

A méně světla v interiéru znamená zhoršené životní podmínky s přímým dopadem na psychiku člověka. O zvýšených účtech za elektřinu kvůli umělému přisvětlování místností ani nemluvě.

Pokud ovšem zvolíme izolaci, která je výrazně tenčí než konkurenční výrobky, což je právě případ desek Kingspan Kooltherm® K5, K12 a K17, nejenže se vyhneme problému s osvětlením interiéru, ale zároveň získáme více obytného místa a v budoucnu i uspoříme na energiích. Návratnost zvýšené investice je přitom dle studie v řádu pouhých několika let.

VZORY SKLADEB CR Model 1
Zdroj: Kingspan

Důkaz místo slibů

Studie poradenské společnosti Drees & Sommer z roku 2016 zkoumala efektivitu a návratnost vynaložených financí při použití tenké izolace Kingspan Kooltherm® na třech reálně prováděných novostavbách – rodinném domě s více bytovými jednotkami v Berlíně, obytném domě v Berlíně a pečovatelském zařízení v Mnichově. K použití tenkých fenolických desek investory vedla zejména vidina uspořeného, lépe využitého prostoru.

V případě rodinného a pečovatelského domu bylo zároveň zjištěno, za jak dlouho se vynaložená zvýšená investice vrátí, a to s ohledem na uspořenou užitnou plochu. V případě rodinného domu se jedná o dva až tři roky, u pečovatelského domu dle skladby konstrukce dokonce i o pouhý rok.

 

Rodinný dům, BerlínObytný dům, BerlínPečovatelský dům, Mnichov
Řešení s vlnou240 mm minerální vlny + nosná konstrukce180 mm minerální vlny + nosná konstrukce150 mm minerální vlna + nosná konstrukce
Řešení s pěnou140 mm Kooltherm® + nosná konstrukce100 mm Kooltherm® + nosná konstrukce90 mm Kooltherm® + nosná konstrukce
Úspora100 mm80 mm60 mm
Celkový zisk plochy184,34 m276,29 m242,58 m2
Návratnost2–3 roky+ 353 500 euro z prodeje2 roky

Tab. 1 Úspora užitné plochy objektů zkoumaných případovou studií

Více na www.kingspaninsulation.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan