Zdění na polyuretanovou pěnu (Pracovní postup)

Použití polyuretanové pěny ve stavebnictví není ničím neobvyklým. Nejběžnější oblastí použití je pravděpodobně montáž oken a dveří. Dnes ji můžeme vidět ve stále větší míře při použití na zdění.

Krok 5: Druhá řada cihel

Cihly je třeba uložit ještě před zavadnutím povrchu pěny. Ukládají se tak, že se opřou o již položené cihly a spouštějí se po drážkách. Položená cihla se už nenadzdvihává ani neposouvá. Pokud je to nevyhnutelné, je nutné nanést nové pásy pěny.

05 Druhý rad tehál
05 Druhý rad tehál |

Krok 6: Provázání zdiva

Délka vazby mezi jednotlivými řadami cihel musí být min. 100 mm. Na založení rohu se proto doporučuje použít kombinaci rohových cihel a polovičních koncových cihel. Rohové cihly je třeba v každé vrstvě proti cihlám předchozí vrstvy na témže rohu půdorysně natočit o 90°.

06 Previazanie muriva
06 Previazanie muriva |

Krok 7: Pěna na styčné plochy

Před osazením polovičních koncových cihel se nanese pěna i na hladké styčné plochy po stranách kapsy. Cihla se pak přesně přiloží k rohové cihle. Krycí přihrádky koncových cihel se ve vazbě rohu nevyklepávají.

07 Pena na styčné plochy
07 Pena na styčné plochy |

Krok 8: Napojení v kolmém směru

K vytvoření napojení v kolmém směru lze použít buď koncovou, nebo celou cihlu. Kapsy na koncových cihlách se vyplní extrudovaným polystyrenem s požadovaným rozměrem (200 × 249 × 40 mm).

08 Napojenie v kolmom smere
08 Napojenie v kolmom smere |
Text + foto: zpracováno z podkladů firmy Wienerberger
Vizualizace detailu: mgr. art. Ján Malík
Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2019.